15 Voordelen en nadelen van fotovoltaïsche energie

Door de stijgende energieprijzen en de dalende kosten van zonnecellen wordt de vraag naar zonnesystemen steeds groter. Naast de mogelijkheid om elektriciteitskosten te besparen, wordt ook het milieu beschermd. Fotovoltaïsche energie scoort met deze en vele andere voordelen. In ons artikel presenteren wij de volgens ons belangrijkste voor- en nadelen.

Vergelijk nu fotovoltaïsche aanbiedingen en bespaar 30%!Neem 60 seconden de tijd en vul een kort formulier in. Wij brengen u in contact met maximaal vijf geverifieerde gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. De vergelijking is gratis en vrijblijvend voor u.

Grafische aanbiedingen

Voordelen en nadelen van fotovoltaïsche energie en PV-systemen

Fotovoltaïsche systemen gebruiken zonnestraling om bruikbare energie op te wekken in de vorm van elektriciteit. Voor particuliere en commerciële exploitanten resulteert dit in vele voordelen. De elektriciteitsopwekking is voor de komende 30 jaar verzekerd, men wordt onafhankelijk van de stijgende elektriciteitsprijzen en blijft klimaatneutraal. Maar vergelijkbaar met een medaille heeft een PV-systeem ook een Keerzijde. Hieronder worden de voor- en nadelen ervan toegelicht.Voordelen van fotovoltaïsche energie

De voordelen zijn duidelijk groter dan de nadelen van fotovoltaïsche energie.

Fotovoltaïsche energie bespaart kosten

Er is een hardnekkig gerucht dat fotovoltaïsche energie niet de moeite waard is. Dit is verkeerd. Met een PV-systeem kunt u permanent veel kosten besparen. De elektriciteitsprijzen stijgen elk jaar en zullen dat waarschijnlijk blijven doen.

Ontwikkeling van de elektriciteitsprijs

Als de aanschafkosten worden berekend over een periode van 20 tot 25 jaar, kan een PV-systeem zijn eigen elektriciteit opwekken voor ongeveer 11 cent per kWh genereren. Elektriciteit van het net daarentegen kost momenteel net geen 36 cent (september ). Dus je bespaart ongeveer 25 cent in elektriciteitskosten per kWh. Voor een jaarlijks verbruik van 4.000 kWh is dat maar liefst 1.000 €.

Zonne-energie is een constante en permanente energiebron

Garanties voor fotovoltaïsche panelen zijn vaak in de orde van grootte van 20 tot 30 jaar. In werkelijkheid hebben PV-systemen echter een levensduur van 30 tot 40 jaar. Voor deze periode zijn de elektriciteitsproductie en de bespaarde elektriciteitskosten dus veiliggesteld. Zoals bekend is zonne-energie, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, oneindig beschikbaar en gratis.

De aanschafkosten van fotovoltaïsche energie dalen

De kosten van fotovoltaïsche energie zijn gedaald. Dit komt doordat de prijzen voor zonnemodules en andere PV-componenten de afgelopen jaren zijn gedaald.

Kleine PV-systemen van 5-6 kWp zijn reeds verkrijgbaar bij 9.000 tot 10.000 € kan krijgen. Deze aankoopkosten worden gewoonlijk na iets minder dan tien jaar afgeschreven door de uitgespaarde elektriciteitskosten.

Fotovoltaïsche energie is goed voor het klimaat

Fotovoltaïsche energie heeft ook voordelen voor het milieu. De productie van elektriciteit is in feite 100 % CO₂-vrij. Er is geen fossiele brandstof nodig om elektriciteit op te wekken, en daarom wordt er geen uitstoot veroorzaakt. CO₂ wordt alleen uitgestoten tijdens de productie van het PV-systeem. Na één tot drie jaar heeft een fotovoltaïsch systeem echter meer energie opgewekt dan voor de productie en het transport ervan is gebruikt. Zonnestroom is dus goed voor het klimaat.

Fotovoltaïsche energie maakt u onafhankelijk

Met een fotovoltaïsche installatie maakt u zichzelf onafhankelijk, zowel van uw netbeheerder als van de stijgende energieprijzen. Zelfs bij een stroomstoring wekt u nog steeds uw eigen zonne-energie op. Bovendien blijven de kosten van elektriciteitsopwekking de komende decennia constant.

Zonne-energie kan ook ’s nachts worden gebruikt met een stroomopslagapparaat

De combinatie van fotovoltaïek en elektriciteitsopslag heeft het voordeel dat u ook ’s avonds en ’s nachts uw eigen zonnestroom kunt gebruiken. Jij leeft. zelfvoorzienend en nog minder elektriciteit van het net moeten kopen. Met een fotovoltaïsch systeem en een elektriciteitsopslagsysteem kunt u het zelfverbruik van zonnestroom verhogen tot 80%. Bij een eenvoudig PV-systeem zonder zonne-opslag bedraagt deze waarde ongeveer 30%.

De voordelen van zonnecellen met een Opslag van elektriciteit zijn:

  • Verhoging van het eigen verbruik van 60 tot 80
  • Grotere zelfredzaamheid
  • meer onafhankelijkheid
  • meer bespaarde elektriciteitskosten
  • Zonne-energie ook beschikbaar ’s nachts en op dagen met slecht weer

Het feed-in tarief

Iedereen die zonne-energie aan het openbare net levert, krijgt daarvoor een teruglevertarief. Hoewel dit de afgelopen jaren enorm is gedaald, is de nieuwe EEG 2023 dit jaar in werking getreden. Daarmee is het feed-in tarief verhoogd tot 8,2 cent (oktober ) per aan het net geleverde kWh.

Lees ook:   Hoe dik moet mortelbed zijn bij eerste laag cellenbeton?

Een e-auto gratis opladen met zonnecellen

U kunt uw PV-systeem uitrusten met een wallbox, dan kunt u gemakkelijk een e-auto gratis opladen. Zo bespaart u geld en verhoogt u tegelijkertijd de rentabiliteit van uw zonnesysteem. Want hoe meer zonne-energie u zelf verbruikt, hoe meer fotovoltaïsche energie rendeert.

Hoe u het rendement van uw eigen PV-systeem kunt verhogen, lees hier: Verhoog PV-zelfverbruik & Gebruik overtollige elektriciteit verstandig.

Er zijn subsidies beschikbaar voor fotovoltaïsche cellen.

Voor de aankoop van een fotovoltaïsch systeem zijn er Diverse financieringsmogelijkheden. Steden, gemeenten en deelstaten subsidiëren vaak rechtstreeks de aankoop van PV-systemen en elektriciteitsopslag. Ook zijn er subsidies en laagrentende leningen van BAFA en KFW.

Het programma Hernieuwbare energiebronnen 270 van KfW is bestemd voor fotovoltaïsche systemen en de opslag van elektriciteit. Hiermee kunt u een laagrentende financiering krijgen. De kosten voor planning, aankoop en installatie worden gefinancierd. U moet ook contact opnemen met uw district of stad om te informeren naar andere subsidies.

Gratis verwijdering van PV-modules

Zonnepanelen kunnen meestal gratis naar het plaatselijke recyclingcentrum worden gebracht. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over eventuele verwijderingskosten. De zonnecellen zijn zelfs gerecycleerd en het silicium hergebruikt.

Nadelen en problemen van fotovoltaïsche energie

Naast de vele voordelen heeft de fotovoltaïsche technologie ook enkele nadelen en problemen.

Hoge aankoopprijs

Met 10.000 tot 20.000 € de investeringskosten van fotovoltaïsche energie zijn relatief hoog. Met een extra elektriciteitsopslagsysteem zijn ze maar liefst 15.000 tot 25.000 €. Het zal dus ongeveer tien jaar duren voordat het PV-systeem zichzelf heeft terugverdiend.

Als de aanschafkosten u echter te hoog zijn of als u geen lening wilt aangaan, is er een alternatief: het huren van zonnepanelen. U krijgt dan uw eigen zonnesysteem voor een maandelijks bedrag. Een voordeel: u hoeft niets te plannen, te kopen of te onderhouden, het fotovoltaïsche verhuurbedrijf zorgt voor alles.

Stroomopwekking is afhankelijk van het weer

Aangezien PV-elektriciteit wordt opgewekt met behulp van zonnestraling, is de PV-opbrengst sterk afhankelijk van het weer. Zelfs een lichte bewolking kan de elektriciteitsopbrengst met wel 60 % verminderen

Als u onafhankelijker wilt zijn van het weer, kunt u een elektriciteitsopslagsysteem installeren. Hierdoor wordt het overschot aan elektriciteit op zonnige dagen opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor slechtere dagen.

Lees ook:   Diameter ijzernetten?

In de winter wordt minder elektriciteit opgewekt

In de winter genereert een zonnesysteem over het algemeen aanzienlijk minder fotovoltaïsche stroom dan in de zomer. Rond 70 % van de jaarlijkse elektriciteitsopbrengst wordt geproduceerd van april tot oktober. De opbrengst van november tot februari is bijzonder laag, maar niet nul. Houd er daarom rekening mee dat u in de winter meer extra elektriciteit van het net moet kopen.

Er wordt een belasting geheven op zonnestroom

De exploitatie van een fotovoltaïsch systeem wordt beschouwd als een commerciële activiteit. In sommige gevallen is het zelfs geregistreerd als handel en wordt er BTW geheven. Het voordeel van btw is dat u ook btw kunt vragen over de aankoopkosten. U kunt echter ook terugvallen op de kleine bedrijvenregeling. In dit geval worden de inkomsten en uitgaven van het PV-systeem opgevoerd in de aangifte inkomstenbelasting en is de BTW niet van toepassing.

Als de bureaucratische rompslomp u te veel wordt, kunt u terugvallen op de hobbyregeling. Dit geldt voor systemen tot 10 kWp voor particulier gebruik. Met deze oplossing zijn uw zonnepanelen volledig vrijgesteld van inkomstenbelasting.

PV-systemen verliezen na verloop van tijd vermogen

Helaas verliezen PV-modules na verloop van tijd vermogen. Dit proces wordt vermogensverlies genoemd. In de regel is een achteruitgang van 0,5% per jaar wordt aangenomen. Volgens zonnefabrikanten is er echter geen reden tot bezorgdheid. In werkelijkheid zijn lagere waarden van 0,15 % zijn realistisch. De meeste producenten geven daarom een prestatiegarantie van 20 tot 25 jaar. Dit betekent dat de prestaties van fotovoltaïsche panelen na 20 tot 25 jaar nog steeds goed zijn.

Conclusie

De Voordelen met fotovoltaïsche panelen duidelijk zwaarder wegen dan de nadelen. Zij kunnen variëren van kostenbesparingen en emissievrije energieopwekking tot gegarandeerde ten minste 25 jaar ga naar buiten. De aankoopprijs kan worden betaald met subsidies en gunstige leningen. De aanschaf van zonnepanelen is de moeite waard.

Als u ook een eigen PV-systeem wilt, kunt u gewoon ons formulier invullen. U ontvangt gratis en vrijblijvend offertes van fotovoltaïsche bedrijven uit uw regio. Vergelijk de aanbiedingen, krijg een overzicht en bespaar tot 30 %.