17 verplichte keuringen voor bouwers. “En toch gebeuren er wekelijks ongevallen”

17 Verplichte keuringen voor bouwers: En toch gebeuren er wekelijks ongevallen

In de bouwsector is veiligheid van vitaal belang, maar ondanks de talloze verplichte keuringen voor bouwers, gebeuren er nog steeds wekelijks ongevallen. In dit artikel zullen we de 17 verplichte keuringen voor bouwers bespreken, waarom elk van deze keuringen cruciaal is voor de veiligheid, en waarom deze keuringen niet altijd voldoende zijn om ongevallen te voorkomen.H1: Wat zijn de 17 verplichte keuringen voor bouwers?

Als bouwer is het belangrijk om de verplichte keuringen te kennen om veiligheidsrisico’s te minimaliseren. Deze keuringen moeten periodiek worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de machines, gereedschappen en werkruimten veilig zijn om in te werken. De 17 verplichte keuringen zijn:H2: 1. Keuring arbeidsmiddelen

De keuring van arbeidsmiddelen is verplicht en wordt gecontroleerd door een gecertificeerd keuringsbedrijf. Deze keuring moet eens in de zoveel tijd worden uitgevoerd om defecte materialen of onveilige arbeidsmiddelen te identificeren en te vervangen.

H2: 2. Keuring ladders, trappen en steigers

Veel ongelukken gebeuren door het verkeerd gebruik of door afkeur van ladders, trappen of steigers. Daarom is het belangrijk om deze periodiek te laten keuren. Een gecertificeerd keuringsbedrijf kan de zekerheid bieden dat de ladders, trappen of steigers veilig zijn.

H2: 3. Elektrische installatie keuring

Een verplichte keuring van de elektrische installatie moet eens in de zoveel tijd worden uitgevoerd door een gecertificeerd keurbedrijf. Defecte of onveilige onderdelen van de elektrische installatie kunnen levensgevaarlijk zijn voor bouwers.

H2: 4. Keuring brandblusmiddelen

Lees ook:   Heb ik een vergunning nodig voor een dakterras?

Branden kunnen overal gebeuren, maar op een bouwplaats zijn de risico’s hoger. Elk bedrijf moet beschikken over goedgekeurde brandblusmiddelen zoals brandblussers en blusdekens, die periodiek gekeurd moeten worden.

H2: 5. Keuring hijsmiddelen

Hijsmiddelen als takels, kranen en heftrucks zijn onmisbaar op de bouwplaats, maar vormen ook een groot risico. Het is daarom verplicht om hijsmiddelen periodiek te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf.

H2: 6. Keuring gasinstallatie

Gasinstallaties werken met brandbare stoffen en zijn daardoor gevoelig voor lekkages en explosies. Voor de veiligheid is het daarom verplicht om gasinstallaties periodiek te laten keuren.

H2: 7. Keuring brandveiligheid

De bouwplaats moet voldoen aan de brandveiligheidseisen die zijn vastgelegd in de NEN 6068-norm. Hiervoor is een periodieke keuring van de bouwplaats en het gebouw noodzakelijk.

H2: 8. Keuring noodverlichting

Bij eventuele calamiteiten is noodverlichting van levensbelang. Het is daarom verplicht om noodverlichting periodiek te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf.

H2: 9. Keuring valbeveiliging

Bouwers werken vaak op hoogte, wat risico’s met zich meebrengt. Het is daarom verplicht om valbeveiliging te laten keuren, zodat deze voldoet aan de wettelijke eisen.

H2: 10. Keuring ventilatie-installatie

Een goede ventilatie op de bouwplaats is belangrijk voor de gezondheid van de bouwers en om een stofvrije werkplek te creëren. Het is daarom verplicht om ventilatie-installaties periodiek te laten keuren.

H2: 11. Keuring noodstoppen

Een noodstop kan van levensbelang zijn in geval van een gevaarlijke situatie. Het is daarom verplicht om noodstoppen te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf.

H2: 12. Keuring persluchtcilinders

Persluchtcilinders worden veelvuldig gebruikt op de bouwplaats. Het is daarom belangrijk om deze cilinders periodiek te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf.

Lees ook:   warmtepomp installateur in Denderleeuw

H2: 13. Keuring APK voor machines

Machines worden veelvuldig gebruikt op de bouwplaats en moeten daarom ook periodiek worden gekeurd. Dit wordt de APK-keuring genoemd en moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

H2: 14. Keuring blusgasinstallatie

Naast brandblussers moeten bedrijven ook beschikken over een goedgekeurde blusgasinstallatie. Deze moet ook periodiek worden gekeurd.

H2: 15. Keuring medische keuring bouwers

Bouwers werken vaak in een risicovolle omgeving, daarom is het belangrijk om regelmatig medisch onderzoek te ondergaan. Dit wordt periodiek gekeurd.

H2: 16. Keuring software

Machines en materialen worden steeds vaker gecontroleerd door software. Deze software wordt daarom ook periodiek gekeurd om te zorgen dat er geen bugs of andere problemen zijn.

H2: 17. Keuring schokbestendigheid gereedschap

Om elektrocutie te vermijden tijdens werkzaamheden, is het belangrijk om de schokbestendigheid van gereedschap te keuren. Dit moet periodiek worden gedaan.

H1: Wat zijn de gevolgen van het niet uitvoeren van verplichte keuringen?

Wanneer bedrijven geen keuringen uitvoeren, zetten ze de veiligheid van hun werknemers op het spel. Dit kan gevaarlijke situaties en ongevallen veroorzaken, wat kan leiden tot ernstige letselschade en zelfs de dood. Daarnaast is er ook kans op hoge boetes en aansprakelijkheid voor de werkgever als hij niet aan de verplichting voldoet.

H1: Conclusie

In de bouwsector zijn verplichte keuringen van enorm belang en velen zijn daarbij wettelijke vereisten. Hoewel deze keuringen in staat zijn om een groot deel van de risico’s te verminderen en de veiligheid te verbeteren, is de menselijke factor niet uit te sluiten en blijven ongevallen helaas nog steeds plaatsvinden. We moeten daarom niet alleen vertrouwen op de verplichte keuringen, maar altijd kritisch blijven over veiligheidsinstructies, tools en persoonlijke bescherming. De veiligheid van iedereen op de bouwplaats moet de hoogste prioriteit hebben.

Lees ook:   Hoe hoog mag mijn afsluiting zijn?

FAQs

1. Is het verplicht om alle 17 keuringen voor bouwers uit te voeren?
Ja, alle 17 verplichte keuringen moeten worden uitgevoerd en voldoen aan de wettelijke normen voor veiligheid.

2. Hoe vaak moeten de verplichte keuringen worden uitgevoerd?
Het is verschillend per keuring om de tijd waarop een keuring moet worden uitgevoerd en verplicht in de wetgeving.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verplichte keuringen?
De werkgever is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de verplichte keuringen.

4. Waarom is het belangrijk om de verplichte keuringen te laten uitvoeren?
Het laten uitvoeren van de verplichte keuringen minimaliseert veiligheidsrisico’s en zorgt ervoor dat de arbeidsmiddelen aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen.

5. Wat gebeurt er als er geen verplichte keuringen worden uitgevoerd?
Wanneer bedrijven geen keuringen uitvoeren, zetten ze de veiligheid van hun werknemers op het spel. Dit kan gevaarlijke situaties en ongevallen veroorzaken, wat kan leiden tot ernstige letselschade en zelfs de dood.