2 woningen op 1 bouwgrond?

Twee Woningen Op één Bouwgrond? Wat Zijn De Mogelijkheden?

In Nederland is het niet ongebruikelijk dat inwoners van steden en gemeenten moeite hebben met het vinden van een geschikte woning. Het kan voorkomen dat bouwgrond schaars is en dat de prijs van nieuwbouw hoger ligt dan men kan veroorloven. Een alternatief is in dat geval om te overwegen om twee woningen te bouwen op één bouwgrond. Is dit echter mogelijk binnen het Nederlandse bouwrecht? In dit artikel bespreken we de mogelijkheden voor het bouwen van twee woningen op één bouwgrond en wat de voor- en nadelen zijn van deze optie.De belangrijkste opties voor het bouwen van twee woningen op één bouwgrond zijn:
– Twee woningen bouwen als twee afzonderlijke woningen;
– Twee woningen bouwen als één woning met een zelfstandige eenheid.

Twee Afzonderlijke Woningen Bouwen
In Nederland is het binnen het bestemmingsplan mogelijk om meerdere woningen te bouwen op één bouwkavel. Het is daarbij belangrijk om te kijken of het bestemmingsplan in de gemeente de bouw van twee woningen op één bouwgrond toestaat. De regels en voorwaarden voor het bouwen van twee woningen op één bouwgrond kunnen per gemeente verschillen, dus het is belangrijk om te informeren bij de gemeente waar de bouwgrond zich bevindt. Vaak is wel een vergunning nodig, dus ook dit is belangrijk om na te gaan.Wanneer er twee afzonderlijke woningen worden gebouwd, gelden de gebruikelijke eisen en regels die bij het bouwen van één woning gelden. Elke woning moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en de gemeentelijke voorschriften en regels.

Lees ook:   Hoe gevelreiniging en hydrofuge aanpakken?

Andere dingen om rekening mee te houden zijn de kosten voor water- en elektriciteitsaansluiting, de inrichting van de weg en riolering, en eventuele aanvullende eisen van de gemeente.

Twee Woningen Bouwen Als één Woning met een Zelfstandige Eenheid
Een andere optie is om twee woningen te bouwen als één woning met een zelfstandige eenheid. De twee afzonderlijke woningen worden dan gebouwd als één geheel. Er is in dat geval één bouwvergunning nodig omdat er één gebouw wordt opgetrokken en één perceel met een woning wordt gerealiseerd. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken wat de minimale afmetingen van de woning moeten zijn volgens de gemeentelijke voorschriften.

Indien er twee verschillende families willen wonen, kan het voordeel van deze optie zijn dat deze één gebouw en dus ook één tuin en één oprit delen. Dit kan qua kosten een kostenbesparing opleveren, omdat bepaalde kosten dan maar één keer hoeven worden gemaakt.

Dat gezegd hebbende, is het belangrijk om te onthouden dat elke woning moet voldoen aan het Bouwbesluit en de andere algemene regels. Dit betekent dat elke woning zijn eigen sanitair, cv-installatie, keuken, etc. moet hebben. Het is daarom van belang om beide woningen goed af te stemmen op de wensen van de bewoners.

Wat Zijn De Voordelen Van Het Bouwen Van Twee Woningen Op één Bouwgrond?
– Kostenbesparing: door een gebouw te delen, kunnen bepaalde kosten zoals terreinverharding, riolering en infrastructuur, gas, water en elektriciteit, en planning voor installaties, worden gedeeld. Dit kan tot een aanzienlijke kostenbesparing leiden.
– Flexibiliteit: het bouwen van meerdere huizen op één bouwgrond biedt meer flexibiliteit bij het oplossen van bouw- en ruimteproblemen. Het is daarom ideaal voor woningbouwplannen op de korte termijn.
– Ruimtebesparing: door twee huizen op één bouwgrond te bouwen, blijft er meer ruimte over voor bijvoorbeeld tuinkassen, garage, speelplaatsen, of zelfs groentetuinen.

Lees ook:   Hoe moet ik tegelen op groene gipskartonplaten?

Wat Zijn De Nadelen Van Twee Woningen Binnen één Bouwgrond?
– Tijd + Arbeidsintensief: het bouwen van twee huizen op één perceel is een tijdrovend en arbeidsintensief proces. Er moet goed worden gepland om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Ook kan het nodig zijn om externe, gespecialiseerde hulp in te huren voor de bouw van het huis. Dit brengt extra kosten met zich mee.
– Het Verdelen Van De Grond: het verdelen van de bouwgrond kan moeilijk zijn. Er moet overleg plaatsvinden over hoe groot elk perceel zou moeten zijn en hoe de exacte verdeling plaats zou moeten vinden. Dit kan leiden tot wrijvingen tussen de betrokken partijen.
– Vergunningen: er is vaak meer dan één vergunning nodig voor de bouw van twee woningen op één bouwgrond. Dit brengt meer bureaucratie met zich mee en meer kosten verbonden met administratie.

FAQs

1. Kunnen er meerdere huizen op één bouwgrond worden gebouwd?
Ja, het is mogelijk om dit te doen. Het is echter aan de gemeente om te beslissen of ze dit toestaan en onder welke voorwaarden.

2. Welke regels gelden er bij het bouwen van meerdere huizen op één bouwgrond?
Bij het bouwen van meerdere huizen op één bouwgrond gelden dezelfde regels en voorwaarden als voor het bouwen van één huis. Het Bouwbesluit en de gemeentelijke voorschriften en regels zijn van toepassing.

3. Wat is de minimaal toegestane grootte van bouwkavels?
Dit verschilt per gemeente en is afhankelijk van de gemeentelijke voorschriften en regels.

4. Wat zijn de voordelen van twee huizen op één bouwgrond?
Een van de belangrijkste voordelen is kostenbesparing, omdat bepaalde kosten dan maar één keer hoeven te worden gemaakt. Ook biedt het meer flexibiliteit bij het oplossen van bouw- en ruimteproblemen en blijft er meer ruimte over voor bijvoorbeeld bewoners.

Lees ook:   Hoe je renovatie financieren? Bekijk zeker deze opties

5. Wat zijn de nadelen van twee huizen op één bouwgrond?
Enkele nadelen zijn de tijd- en arbeidsintensieve processen, de extra kosten die nodig kunnen zijn voor externe hulp, het verdelen van grond en de extra bureaucratie door de benodigde vergunningen.