Automatische waterdispenser of huishoudelijk waterleidingbedrijf – verschillen in één oogopslag

Automatische of huishoudelijke waterwerken

Kortom, het gebruik van drinkwater voor alle doeleinden is een luxe die u uzelf kunt besparen door gebruik te maken van een huishoudelijke waterdispenser of een huishoudelijk waterbedrijf – ook vanuit financieel oogpunt. Er zijn echter duidelijke verschillen tussen de twee systemen, elk met zijn eigen voordelen.

Automatische waterdispenser en huishoudelijke waterwerken – wat is dat?

Als u een kraan opent of een consument zoals de wasmachine aanzet, moet er ook water lopen. Natuurlijk doet het dit alleen als er een overeenkomstige druk in de lijn is, die deze naar buiten drukt. In een huishoudelijk waterbedrijf komt dit uit een drukvat, dat een pomp vult wanneer het waterniveau (en dus ook de interne druk) onder een drempelwaarde daalt.

Een huishoudelijke waterdispenser daarentegen heeft geen drukvat. Het is eerder zoiets als een “geautomatiseerde” pomp die via een sensor een drukval in de waterleiding registreert en vervolgens inschakelt. Dit betekent dat als het op een ander punt moet worden verwijderd, de machine het rechtstreeks uit het reservoir aflevert.

Kenmerken van de huishoudelijke waterwerken

  • Creëert een licht fluctuerende, maar constant aanwezige druk in de leidingen
  • Snelle en permanente verwijdering van grote hoeveelheden kan leiden tot drukval
  • Pomp loopt zelden om het drukvat te vullen
  • Perfect voor repetitieve, kleinere wateronttrekkingen
  • Kan een lage waterdruk van de leidingen regelen

Kenmerken van de huishoudelijke waterdispenser

  • Wordt onmiddellijk ingeschakeld bij elke verwijdering
  • Druk blijft altijd constant, ongeacht de hoeveelheid water
  • Pomp loopt permanent tijdens het uitstromen
  • Uitstekend geschikt voor permanente en grote hoeveelheden water
  • Kan een lage leveringsdruk niet verder verhogen
Lees ook:   Hoe verandadak herstellen?

Optimale oplossing afhankelijk van de toepassing

Kortom, een huishoudelijke waterdispenser is een automatisch geregelde tuinpomp. Bij veelvuldig in- en uitschakelen is de slijtage zeer hoog en bij het regelmatig verwijderen van kleine hoeveelheden leidt dit vaak tot problemen. De huishoudelijke waterdispenser is daarom vooral geschikt als u over een lange periode grote hoeveelheden nodig heeft – bijvoorbeeld voor irrigatie of het vullen van een zwembad. In het dagelijks leven en in het huishouden heeft het huishoudelijk waterwerk echter duidelijke voordelen.