Bestratingsoppervlakken op de juiste manier – duurzaam, gelijkmatig en aantrekkelijk

Juiste pleister

Als u een pad, een terras of een open ruimte goed wilt plaveien, is het project vaak veeleisender dan het op het eerste gezicht lijkt. Om latere schade te voorkomen, moet u passend voorbereidend werk uitvoeren en veel mensen onderschatten de tijd en moeite die de bestrating zelf vereist.

Vereisten voor goed pleisteren

U kunt een pleister niet direct en zonder grondige voorbereiding in de grond plaatsen – het resultaat kan op korte termijn respectabel zijn, maar na verloop van tijd zou het snel verslechteren en zichtbaar grove schade ontwikkelen. In ieder geval, om een langdurig en permanent aantrekkelijk bestratingsbed te creëren, hebt u het juiste materiaal en de juiste constructie nodig. Deze voorwaarden omvatten:  • Een beschermlaag om vorstschade te voorkomen
  • Een geschikt beddengoed voor de straatstenen
  • Uniforme of snijbare straatstenen
  • Voegvulling van gemalen zand met gemiddelde tot fijne korrelgrootteKortom, je hebt niet veel gereedschap nodig – maar een trillende plaat is bijna onmisbaar om de afzonderlijke lagen betrouwbaar en gelijkmatig te verdichten. Omdat de aankoop hooguit in zeldzame uitzonderlijke gevallen de moeite waard is, is het raadzaam om deze in een bouwmarkt te lenen. Bovendien vereist het werk alleen gewone en in de meeste gevallen al bestaande objecten zoals hamer, spade, schop en bezem. De enige uitzondering kan een krachtige afsnij- of haakse slijper zijn, waarmee u de stenen voor de bestrating in de juiste vorm kunt snijden.

Uitgraving van de grond

Om een patch goed aan te brengen, moet u een stabiele structuur creëren. De constructie is vergelijkbaar met het principe waarin de Romeinen hun beroemde wegen aanlegden. U moet beginnen met een opgraving op basis van de verwachte belasting. De minimale diepte is afhankelijk van de aard van de grond en moet 20 cm tot 25 cm zijn voor een zuivere loopbrug. Voor het rijden met een gewone auto en op parkeerplaatsen kunt u een uitgraving van 35 cm tot 50 cm verwachten.

  • Behuizing en fundering bestaande uit twee lagen
Lees ook:   warmtepomp installateur in Lier

Als u uw pleister omringt met een rand, verhoogt dit de visuele aantrekkelijkheid en verhoogt u ook de levensverwachting. Je hebt de keuze tussen een gemetselde variant gemaakt van bekistingsbetonblokken, die je opvult, of stoepranden, die je in beton giet. Breng eerst een vorstbeschermingslaag aan met een diepte van 10 cm tot 35 cm grind en grind, die je verdicht met de trilplaat. Dit wordt gevolgd door een ongeveer 5 cm dik beddengoed, dat je grofweg compact en vervolgens gladstrijkt met een rechte strook.

Pleisters correct leggen

Plaats de straatstenen met een voegafstand van enkele millimeters tot elkaar, zodat u gemakkelijk en snel vervolgcorrecties kunt aanbrengen. Als het resultaat bevredigend is, veeg dan gemalen zand in als voegvulling en verdichten het meerdere keren met de trilplaat. Als u een pleister met een gevoelig oppervlak gebruikt, gebruik dan een plastic plaat of tussenlaag om schade te voorkomen.