Bidirectionele meters: kosten en voor- en nadelen

Een bidirectionele meter meet zowel de hoeveelheid elektriciteit die door de eigenaar van een fotovoltaïsch systeem aan het net wordt geleverd als de hoeveelheid energie die van het net wordt afgenomen. Een bidirectionele meter is dus een combinatie van een teruglevermeter en een trekmeter.

En dat is wat je in deze gids zult leren:Vergelijk nu fotovoltaïsche aanbiedingen en bespaar 30%!

Neem 60 seconden de tijd en vul een kort formulier in. Wij brengen u in contact met maximaal vijf geverifieerde gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. De vergelijking is gratis en vrijblijvend voor u.Grafische aanbiedingen

Waarom heeft u een bidirectionele meter nodig?

Met behulp van een bidirectionele meter kunnen de hoeveelheden elektriciteit worden geregistreerd die een exploitant van een fotovoltaïsch systeem aan het elektriciteitsnet levert of onttrekt.

De registratie van beide hoeveelheden elektriciteit is belangrijk omdat de meeste PV-systemen niet als zogenaamde stand-alone systemen worden geëxploiteerd, maar met een aansluiting op het elektriciteitsnet.

Met de door de bidirectionele meter bepaalde hoeveelheden elektriciteit kan de exploitant aan het eind van elke referentieperiode afrekenen met de elektriciteitsleverancier. Voor de van het net afgenomen elektriciteit moeten de desbetreffende kosten aan de elektriciteitsleverancier worden betaald. Voor de aan het net geleverde elektriciteit ontvangt de netbeheerder het door de staat gegarandeerde feed-in tarief.

Bovendien meet een bidirectionele meter, analoog aan een “normale” elektriciteitsmeter voor particuliere afnemers, de elektriciteit die van het net wordt afgenomen en door de respectieve leverancier in rekening wordt gebracht.

Wat kost een bidirectionele meter?

Tweerichtingsmeters kunnen in Duitsland niet door particuliere klanten worden gekocht. In plaats daarvan worden ze gehuurd van de elektriciteitsleverancier voor ongeveer 40 euro per jaar. In deze prijs zijn de kosten voor onderhoud, kalibratie, enz. reeds inbegrepen.

Installatie van de bidirectionele meter

Wanneer u een bidirectionele meter installeert, moet u ervoor zorgen dat het een “balansmeter” is, ook wel “Ferrarismeter” genoemd. Alleen deze apparaten garanderen namelijk de maximale geldelijke opbrengst van het PV-systeem.

De reden hiervoor is dat in particuliere huishoudens meestal alleen enkelfasige elektriciteit stroomt, terwijl in het openbare elektriciteitsnet driefasige elektriciteit stroomt. Dit heeft tot gevolg dat het huishouden elektriciteit verbruikt in een andere fase dan het zonnesysteem die produceert. Hierdoor ontstaat een situatie waarin de volledige opgewekte zonne-energie aan het net wordt toegevoerd en tegelijkertijd de volledige vraag van het huishouden aan het net wordt onttrokken.

Aangezien de eindverbruikersprijzen voor elektriciteit aanzienlijk duurder zijn dan het feed-in tarief, zou de eigenaar van het fotovoltaïsche systeem verlies lijden. Een bidirectionele salderingsmeter daarentegen registreert de elektriciteitsstroom op alle drie de fasen correct en maakt zo een nauwkeurige facturering mogelijk.

Hoe wordt een bidirectionele meter afgelezen?

De meeste bidirectionele meters kunnen gemakkelijk en comfortabel via de radio worden afgelezen. Moderne apparaten, zogenaamde “slimme meters”, sturen de geregistreerde elektriciteitshoeveelheden zelfs continu naar de netbeheerder. Dit maakt het voor de netbeheerder gemakkelijker om in te grijpen.

Lees ook:   Advies voor plaatsing vloerstopcontacten

Mechanische bidirectionele meters hebben twee afzonderlijke registers waarop de aan het net toegevoerde elektriciteit en de van het net afgenomen elektriciteit rechtstreeks kunnen worden afgelezen.

Waarom is een extra opbrengstmeter nodig ondanks een bidirectionele meter?

Een bidirectionele meter geeft alleen de hoeveelheid elektriciteit aan die aan het net wordt geleverd en de hoeveelheid elektriciteit die van het net wordt afgenomen. Het eigen verbruik van de eigenaar van het zonnesysteem wordt daarentegen niet geregistreerd.

Daarom is naast een bidirectionele meter ook een opbrengstmeter nodig, die de totale door het systeem geproduceerde elektriciteit registreert. Het verschil tussen de stand van de opbrengstmeter en de gemeten waarde voor de teruglevering vertegenwoordigt het eigenverbruik.

Voordelen en nadelen van een bidirectionele meter

Bidirectionele meters gebruiken minder ruimte in de zekeringkast dan twee afzonderlijke meters. Een ander voordeel is dat het onderhoud al in de huurprijs is inbegrepen. De gebruikers hebben dus bijzonder weinig moeite.

Een nadeel is dat de huur voor bidirectionele meters op lange termijn hoger is dan de prijs van de aankoop van het apparaat. Aangezien particuliere klanten deze apparaten niet kunnen kopen, lopen zij daardoor op lange termijn kosten op.

Naast de jaarlijkse huurkosten moeten ook de indirecte kosten voor bidirectionele meters in aanmerking worden genomen. Aangezien de meter alleen wordt gehuurd van de elektriciteitsleverancier, moet de meter ook worden vervangen wanneer van leverancier wordt veranderd.

Aangezien veel elektriciteitsaanbieders vooral nieuwe klanten willen aantrekken met zeer gunstige kortingen, kan het de moeite waard zijn om elk jaar van aanbieder te veranderen. Indien echter een bidirectionele meter wordt gebruikt, is de verandering van leverancier dienovereenkomstig ingewikkeld. Aangezien veel online vergelijkingsportalen geen aanbiedingen met een bidirectionele meter aanbieden, wordt het nog moeilijker om van aanbieder te veranderen. Als u regelmatig van elektriciteitsleverancier wilt veranderen, moet u dus overwegen twee afzonderlijke meters te installeren in plaats van een bidirectionele meter.

Lees ook:   Hoe aangekoekt vuil in toezichtput vermijden?

Conclusie

Een bidirectionele meter combineert een teruglevermeter en een aankoopmeter in één apparaat. Het meet de hoeveelheid energie die van het net wordt afgenomen en de hoeveelheid elektriciteit die aan het net wordt toegevoerd.

De kosten voor een bidirectionele meter bedragen ongeveer 40 euro per jaar. Er zij op gewezen dat de bidirectionele meter niet wordt gekocht maar gehuurd van de elektriciteitsleverancier en moet worden teruggegeven wanneer hij wordt beëindigd.