Bouw je eigen pit – de beste tips

Bouw je eigen pit

Een put is natuurlijk perfect om het voertuig in uw eigen garage te onderzoeken. Natuurlijk willen veel huiseigenaren vanaf nu een kuil maken in de garage om de auto te inspecteren. Of de productie van een put thuis mogelijk is, moet u van tevoren grondig controleren. Hieronder laten we u zien welke aspecten belangrijk zijn.

Vergunningplicht voor de mijn

Allereerst rijst de vraag of een bouwvergunning noodzakelijk is. Dat is het geval. Bijna in heel Duitsland is een bouwvergunning nodig om zo’n put te bouwen. In de privésector is het nauwelijks mogelijk om een vergunning voor de mijn te krijgen. Hier moet aan tal van eisen worden voldaan – het gaat daarom gepaard met veel inspanning om een put te plannen en te produceren.

Veiligheid van een put

De veiligheid van de mijn is van enorm belang. Hieruit blijkt al de noodzaak van een bouwvergunning voor de mijn. De volgende aspecten zijn cruciaal voor de veiligheid van de mijn:

  • voldoende stabiel
  • waterdicht
  • hoge kwaliteit beton
  • Afdruipen
  • Oliescheiding

Daarnaast is arbeidsveiligheid natuurlijk ook een belangrijk aspect. Allereerst moet je op elk moment snel de put in en uit kunnen. De verlichting moet beschikbaar zijn, zodat er ook in gevaarlijke situaties voldoende licht beschikbaar is. Daarnaast moet er een manier zijn om de put af te dekken zodat niemand in de put kan vallen.

Voorwaarden voor de bouw van de put

Wie, tegen de verwachtingen in, een bouwvergunning voor de mijn in de privésector heeft gekregen, moet ook aan verschillende eisen voldoen. Met betrekking tot de structurele omstandigheden is het bijzonder noodzakelijk om de juiste dimensie te vinden. In de regel zijn de wettelijke voorschriften zodanig dat de put minstens lang genoeg moet zijn dat de uitgang nog vrij is wanneer een auto boven de pit wordt geparkeerd. Bovendien moeten de kwesties van grondwater en waterdichting worden overwogen en aangepakt.

Lees ook:   Onderwerp Gemengde teelt – aardbeien met tomaten samen planten?