Brandbeveiliging in appartementsgebouwen – Wat u moet weten

Meergezinswoning brandbeveiliging

Meergezinswoningen zijn onderworpen aan verschillende brandbeveiligingsvoorschriften, die zowel preventieve als defensieve maatregelen omvatten en vallen onder verschillende wetten en richtlijnen. We hebben hier alle belangrijke informatie over dit onderwerp kort samengevat.

Definitie van brandbeveiliging in appartementsgebouwen

Meergezinswoningen zijn onderworpen aan een verscheidenheid aan wetten, regels en voorschriften met betrekking tot brandveiligheid. Dit om ervoor te zorgen dat niet alleen het risico op het ontstaan van brand kan worden verkleind, maar ook dat een brand goed bestreden kan worden. In het algemeen kan daarom onderscheid worden gemaakt tussen preventieve en defensieve brandbeveiliging.

De wettelijke vereisten die daadwerkelijk van toepassing zijn, zijn echter onderhevig aan variaties, omdat ze zijn vastgelegd in de staatsbouwvoorschriften in Duitsland – wat op zijn beurt leidt tot verschillen in de deelstaten. Om een goed overzicht te krijgen, kunt u zich met name informeren op de volgende plaatsen:

 • brandveiligheidswetten;
 • Bouwvoorschriften van de deelstaten;
 • brandweerwetten;
 • brandveiligheidsrichtlijnen voor vlucht- en reddingsroutes; evenals
 • Andere gerelateerde verordeningen, decreten en wetten.

Over preventieve brandbeveiliging

Er wordt gesproken over preventieve brandbeveiliging in appartementsgebouwen als het gaat om de structurele, technische en organisatorische maatregelen die bedoeld zijn om het uitbreken van een brand tegen te gaan. Dit heeft vooral invloed op de bouwconstructie, die voor gebouwen van meer dan 2 verdiepingen tot gebouwklasse 4 behoort en aan enkele eisen moet voldoen. Deze omvatten vaak het volgende:

 • het opzetten van nooduitgangen, die zowel snel toegankelijk als altijd ontgrendeld moeten zijn;

 • borden die op verschillende plaatsen de snelste vluchtroutes aangeven;
 • Brandwerende en brandwerende materialen op plafonds en wanden; evenals
 • Installatie van brandcompartimenten en branddeuren.
Lees ook:   Gilles-Olivier en Laetitia geven architect volledig carte blanche

Over defensieve brandbeveiliging

Naast preventieve maatregelen is het ook belangrijk om in appartementsgebouwen enkele regels en specificaties te hebben voor defensieve brandbeveiliging. Op deze manier moet ervoor worden gezorgd dat alle bewoners in geval van nood in veiligheid worden gebracht en dat de brand zo optimaal mogelijk bestreden kan worden. Daartoe zijn soms de volgende maatregelen nodig:

 • verbod op het belemmeren van vluchtroutes;
 • aanwezigheid van brandblussers en blussystemen;
 • aanwezigheid van brandmelders en rookopeningen; evenals
 • Stel noodplannen op in de huurregels.