Collectief loon voor een metselaar – verdiensten, toeslagen en uitzonderingen

Cao-loonmetselaars

Voor een metselaar geldt, net als voor andere personen die op een bouwplaats werken, een cao-loon, waar de werkgevers niet onder mogen vallen. Het is dus een wettelijk minimumloon, dat voor alle werknemers even bindend is, ongeacht hun afkomst. Een metselaar heeft recht op een hoger loon dan een ongeschoolde arbeider.

Collectief loon voor een metselaar – daar bestaat het uit

Een getrainde metselaar is een door de staat gecertificeerde vakman die een erkende opleiding van het eerste niveau heeft en dus ten minste één collectief overeengekomen loon van loongroep (LG) 2 ontvangt. Het exacte bedrag wordt echter gedefinieerd op basis van verschillende criteria (alle informatie volgens de huidige status 2020):  • Cao-loon van de federale staat van ongeveer 15 euro per uur
  • Bouwtoeslag van ca. 1 Euro per uur
  • Variabele toeslagen voor nachtwerk, slecht weer of feestdagen
  • Verdere kwalificaties (ca. 2,50 euro voor LG 3, 5 euro voor LG 4 en LG 5)
  • Duur van het dienstverband en anciënniteit (ca. 1,50 vanaf drie maanden)
  • Leeftijd en ervaring (ca. 3 euro met tientallen jaren ervaring)
  • Complex werk met bijzondere voorkennis
  • Toeslag voor overurenHet echte cao-loon is dus verschillend voor een metselaar, afhankelijk van zijn persoon en zijn baan en zijn activiteit. Over het algemeen kan een kader worden vastgesteld van minstens 15 euro voor loopbaanstarters tot 20 euro voor oudere werknemers met ervaring en bijscholing.

Afwijkingen binnen het toepassingsgebied van de openingsclausule

Het doel van een openingsclausule in het cao-recht is dat ondernemingen onder vooraf bepaalde voorwaarden, zoals financiële nood, mogen afwijken van het voorgeschreven cao-loon om de belangen van iedereen te beschermen. De cao voor de bouw bevat zo’n openingsclausule, die echter niet voorziet in een daling onder het loon voor geschoolde werknemers zoals metselaars. Wel is het mogelijk om op minnelijke basis bepaalde voordelen, zoals het 13e maandsalaris, terug te brengen tot minimaal zo’n 800 euro.

Lees ook:   Oogsten en stekken van de wilg gebruiken

Afwijkingen in het kader van zelfstandige arbeid

Metselaars die geen vaste aanstelling hebben en bijvoorbeeld op eigen verantwoordelijkheid als freelancer werken, vallen niet onder de cao en kunnen vrij onderhandelen over hun uurloon of een vaste vergoeding voor diensten die naar eigen belang worden geleverd. Dit leidt herhaaldelijk tot misbruik door een zogenaamde schijnzelfstandigheid, waarbij metselaars officieel zelfstandig zijn als onderaannemers, maar in de praktijk tot het vaste personeel van een bedrijf behoren. De geplande, opzettelijke ondermijning van het cao-loon in het kader van dergelijke arbeidsconstructies vormt een strafbaar feit en kan leiden tot boetes en gevangenisstraffen.

Afwijkingen door onafhankelijke ondernemingen

De cao is een overeenkomst tussen de werkgeversvereniging en de vakbond van een sector. Bedrijven die geen lid zijn van de werkgeversvereniging zijn dus niet onderworpen aan haar reglementen en hoeven geen cao-loon te betalen. In deze gevallen is de ondergrens het wettelijk minimumloon dat is vastgesteld in het beleid voor de Bondsrepubliek Duitsland. Elke regeling die hieronder valt, is illegaal en dus automatisch ongeldig.