Dampkap in wachtgevel buur: mee betalen voor afleiden?

“Dampkap in wachtgevel buur: mee betalen voor afleiden?”
Als je in een appartement woont of een gebouw deelt met anderen, dan is het waarschijnlijk dat je bekend bent met de regels en voorschriften met betrekking tot gemeenschappelijke ruimtes. Een aspect van deze regels is de verantwoordelijkheid voor de kosten van het onderhoud en de reparaties van deze gemeenschappelijke ruimtes. Maar wat gebeurt er wanneer een lid van de gemeenschap wilt dat er een specifieke afleiding wordt geïnstalleerd in een gedeelde muur? Moeten alle bewoners dan bijdragen aan de kosten hiervan? Dit is precies waarover dit artikel gaat: de verantwoordelijkheid van de bewoners om te betalen voor een afleiding in een gedeelde muur.

Wat is een dampkap en waarom is deze relevant?Voordat we ons verdiepen in de vraag of het billijk is om bewoners te laten bijdragen aan de kosten van een dampkap in een gedeelde muur, is het belangrijk om te begrijpen wat een dampkap is en wat deze doet. Een dampkap is een apparaat dat wordt gebruikt om dampen en geuren in kookruimtes af te voeren. Het houdt de keuken fris en vrij van geurtjes.

Wat is een wachtgevel en waarom is deze relevant?Wachtgevels zijn muren van een gebouw die niet grenzen aan andere eigendommen maar aan de buitenlucht. Deze muren zijn afhankelijk van de dampkap om, zoals eerder vermeld, dampen en geuren af te voeren. Bewoners die hun dampkap willen aansluiten op deze muur, moeten bewust zijn van de verantwoordelijkheid om te betalen voor de installatie en het onderhoud van deze dampkap.

De kwestie van de afleiding in een gedeelde muur

De vraag die zich stelt, is of alle bewoners die de wachtgevel delen, moeten betalen voor het installeren van een afleiding in deze muur, aangezien deze alleen de bewoners van het direct aangesloten appartement ten goede komt.

Wettelijk gezien hebben appartementsbewoners en eigenaren een gezamenlijk eigendom van de gemeenschappelijke ruimtes en hebben zij gezamenlijke kosten. Als algemene regel geldt dat de kosten voor herstelling en onderhoud van gemeenschappelijke delen zoals gangen, liften, trappen, … verdeeld worden volgens de aandelen van de mede-eigenaars. De vraag is of een afleiding in een gedeelde muur kan vallen onder de ‘gemeenschappelijke delen’.

De wet stelt dat gemeenschappelijke delen die uitsluitend dienen voor het gebruik en het genot van één van de privatieve delen, niet gemeenschappelijk zijn. De dampkap is hier een goed voorbeeld van. Hoewel de dampkap zich bevindt in een gemeenschappelijke ruimte, wordt deze alleen gebruikt door de bewoners van het appartement waaraan deze wordt aangesloten. Vanuit dit oogpunt geredeneerd, is het dus logisch dat alleen de betreffende eigenaar meebetaalt aan zowel de installatie als het onderhoud van de afleiding in de gedeelde muur.

Samenvattend

Als een bewoner zijn afleiding in een gemeenschappelijke muur wilt installeren, dan is het standaard dat alleen deze bewoner moet bijdragen aan de kosten hiervan. Hoewel de muur gemeenschappelijk is, wordt de afleiding alleen gebruikt door de persoon aan wie deze is toegewijd. Het is dan ook logisch dat alleen deze persoon de kosten betaalt en niet de gehele gemeenschap.

FAQs

1. Wat is een wachtgevel?
Een wachtgevel is een muur van een gebouw die niet grenst aan andere eigendommen maar aan de buitenlucht.

2. Wat is een dampkap?
Een dampkap is een apparaat dat wordt gebruikt om dampen en geuren in kookruimtes af te voeren.

3. Waarom is het belangrijk om te begrijpen wat een dampkap is en waarvoor deze wordt gebruikt?
Dit is belangrijk omdat het begrijpen van de functie van een dampkap ons helpt te begrijpen waarom deze relevant is in de context van een afleiding in een gedeelde muur.

4. Wie is verantwoordelijk voor het betalen voor een afleiding in een gemeenschappelijke muur?
Als alleen het betreffende appartement ten goede komt van de afleiding, dan moet alleen de houder van dit appartement betalen voor de installatie en het onderhoud van de afleiding in de gedeelde muur.

5. Wat zijn de voordelen van het installeren van een dampkap?
Een dampkap helpt om de kookruimte fris en vrij van geurtjes te houden. Het voorkomt dat vet zich ophoopt en dat er verkleuringen ontstaan.