De juiste bemesting voor gekweekte blauwe bessen

Geteelde blauwe bessen-Duengen
Bosbessen kunnen worden bemest met vloeibare meststof.

Naast de optimale omstandigheden op de locatie, is een regelmatige toevoer van voedingsstoffen essentieel voor een prachtige groei van gecultiveerde bosbessen en een uitgesproken bessenvolheid. Verschillende soorten meststoffen kunnen worden gebruikt.

Blauwe bessen zijn bijzonder gevoelig voor kalk

Blauwe bessen zijn bijzonder gevoelig voor kalkaanslag. Daarom moet u niet alleen letten op het gebruik van kalkarme grond, maar ook kalkmeststoffen vermijden. Veel in de handel verkrijgbare meststoffen zijn daarom niet geschikt voor de levering van blauwe bessen omdat ze te veel kalk bevatten.

Verschillende soorten meststoffen

Blauwe bessen kunnen worden geleverd met verschillende meststoffen. Over het algemeen is het mogelijk om te gebruiken

  • Kortdurende meststof als vloeibare meststof
  • of organische meststoffen.

Kortdurende of vloeibare meststof

Kortdurende meststoffen in vloeibare vorm kunnen worden gekocht in de tuinwinkel. Gebruik in het beste geval een meststof specifiek voor bosbessen. Vanwege de vergelijkbare omstandigheden zijn meststoffen voor azalea’s of rododendrons echter ook geschikt.

Organische en natuurlijke meststoffen

Als u chemische meststoffen wilt vermijden, kunt u ook natuurlijke meststoffen gebruiken. Bijzonder geschikt hier zijn

  • Schors mulch
  • Gazonmaaisel
  • evenals naaldstrooisel van sparren of sparren
  • en onbehandeld zaagsel.

Al deze materialen moeten goed worden gemengd met de vloer en erin worden verwerkt. Deze zorgen niet alleen voor een continue afgifte van voedingsstoffen, maar ook voor een overeenkomstige verzuring van de bodem.

Pas op voor overbemesting

Let vooral bij het gebruik van ammoniakmeststoffen op een spaarzame dosering om overbemesting van de blauwe bessen te voorkomen. Dit geldt met name voor het gebruik van blauwe of groene korrels. Overbemesting kan leiden tot schade aan de wortels en de hele plant.

Lees ook:   Elektriciteitsbuizen in chape kelder

Periodes voor bemesting

Bosbessen mogen niet het hele jaar door in dezelfde doses worden bevrucht. Twee punten in de tijd zijn het meest geschikt. Bemesting in het voorjaar zorgt voor een gezonde en goede ontluiking, verdere bemesting in de vroege zomer garandeert een rijke bessenvolheid. In de herfst en winter daarentegen moet bemesting volledig worden achterwege gelaten.

Bemesting van potplanten

Bij het kweken in potten en kuipen is regelmatige bemesting bijzonder belangrijk, omdat de potplanten geen voedingsstoffen uit de omliggende tuingrond kunnen halen. Voeg een hoeveelheid natuurlijke meststof of een meststof met langzame afgifte toe aan het substraat tijdens het planten of verplanten.