De lantana verdraagt geen vorst

Wandelroeschen vorst
Lantana verdraagt geen kou.

De lantana is een bijzonder populaire tuin- en balkonplant. Op een buitenlocatie moet echter altijd aandacht worden besteed aan de heersende temperaturen. De lantana verdraagt geen koude temperaturen en moet goed worden overwinterd.

De lantana is niet winterbestendig

De lantana komt oorspronkelijk uit warme en tropische gebieden van Afrika en Amerika. Er zijn geen temperaturen rond de grens van nul graden Celsius, daarom wordt de lantana niet gebruikt om temperaturen af te koelen. De lantana is helemaal niet overwinterd en moet daarom professioneel overwinterd worden.

Zelfs temperaturen onder de vijf graden Celsius gevaarlijk

Maar niet alleen ijzige temperaturen onder nul zijn gevaarlijk voor de lantana. Zelfs temperaturen boven het vriespunt kunnen schade aan de lantana veroorzaken. Als de grens onder de vijf graden Celsius komt, mag de lantana niet onbeschermd buiten blijven. Koudeschade is in de meeste gevallen onomkeerbaar en kan in het ergste geval de hele plant doen afsterven.

De lantana weer overwinteren

Zelfs bij het overwinteren van de lantana na overwintering, moet u het display op de thermometer goed in de gaten houden. Pas nadat de temperaturen op termijn boven de grens van zo’n acht graden Celsius uitkomen, moet de lantana weer naar buiten worden gebracht. Er kan geen exacte tijd worden genoemd, belangrijk hier zijn de heersende temperaturen. Maar de lantana mag nooit worden blootgesteld aan de ijsheiligen.

Wees extra voorzichtig met late en nachtvorst

Zelfs als er overdag plusgraden zijn, kan de temperatuur in de late avond- en nachturen vaak onder de kritische grens van vijf graden Celsius dalen. Vooral in het voor- en najaar moet je vooral letten op de nachttemperaturen. Als er kans is op vorst, breng je lantana dan ’s nachts in huis of naar een andere beschermde locatie.

Lees ook:   Op welke locatie moet de magnolia worden geplant?

De belangrijkste punten op een rij

Hier laten we nogmaals de belangrijkste punten in één oogopslag samenvatten:

  • de lantana is niet winterhard;
  • zelfs temperaturen onder de vijf graden Celsius kunnen schade veroorzaken;
  • in de herfst of winter moet de lantana tijdig naar een geschikt overwinteringsverblijf worden gebracht;
  • in het voorjaar, bij overwintering, is het opnieuw noodzakelijk om aandacht te besteden aan de heersende temperaturen;
  • speciale zorg moet worden genomen tijdens late en nachtvorst.