Een PV-systeem registreren bij het Federaal Agentschap voor het Netwerk: zo werkt het!

Als exploitant van een PV-systeem moet u het registreren bij het Bundesnetzagentur (BNetzA) als het is aangesloten op het openbare net. Dit geldt ook voor uitbreidingen zoals een opslagsysteem voor elektriciteit, dat apart van het PV-systeem moet worden geregistreerd. De vermelding gebeurt online in het marktregister.

En dat is wat u in dit artikel te wachten staat:Wie moet het PV-systeem registreren bij het Bundesnetzagentur?

Zodra het PV-systeem is aangesloten op het openbare net, je moet het registreren. Het maakt niet uit of u uw fotovoltaïsche installatie voor commerciële of particuliere doeleinden gebruikt. De registratie kan U kunt het zelf doen of een derde persoon machtigen het voor u te doen.. Dit kan een familielid zijn of de installateur van het fotovoltaïsche systeem. Als u zich niet laat registreren, heeft de netbeheerder het recht om reeds uitbetaalde teruglevertarieven terug te vorderen.

Waar moet u uw PV-systeem registreren?

De registratie van de PV-installatie u moet online uitvoeren. Het BNetzA stelt hiervoor een formulier ter beschikking in het rapporteringsportaal van het Market Master Data Register (MaStR). Het Bundesnetzagentur raadt u ten stelligste aan alleen de actuele versie rechtstreeks in het portaal te gebruiken en geen formulieren op andere sites te gebruiken, omdat die niet altijd actueel zijn.Hoe registreer je de fotovoltaïsche installatie bij het Bundesnetzagentur?

In het portaal van de MaStR moet u een gebruikersaccount aanmaken en registreer een operator. U doet dit met uw naam, het adres van de exploitant van de fabriek, een actueel e-mailadres en een wachtwoord. U ontvangt dan een bevestigingslink van het BNetzA en kunt beginnen met het invoeren van de gegevens voor uw installatie.

Lees ook:   De verhouding gips en water – bepalend voor de verwerking

Welke gegevens moet ik in het register invoeren?

U moet de volgende gegevens invoeren:

 • Type eenheid: Stroomopwekking
 • Type elektriciteitsproductie: Zonnestralingsenergie
 • Operationele status: In planning / In bedrijf

Daarna moet u de installatie een naam of een benaming geven en komt u bij de algemene gegevens in het volgende:

 • Datum ingebruikname
 • Locatie van de fabriek
 • Geografische coördinaten (deze worden automatisch bepaald aan de hand van de adresgegevens).

Vervolgens wordt de de technische gegevens worden geregistreerd. U vindt ze in de documentatie van uw zonnesysteem:

 • Aantal modules
 • Bruto productie
 • Netto nominaal vermogen
 • Omvormervermogen
 • Als een energieopslag op de omvormer is aangesloten
 • Geldt er een vermogensbeperking voor de installatie
 • Plaats van installatie (dak, gevel) en gebruik van het gebouw
 • Uitlijning en hellingshoek van de modules

Verder volgen de specificaties voor de netaansluiting. Hiervoor moet u uw verbindingsnetwerkexploitant en de Spanningsniveau – is dit meestal de lage spanning. U kunt ook een identificatienummer hebben gekregen van de netbeheerder.

Tenslotte hoeft u alleen maar de gegevens van de EEG-installatie die identiek zijn aan de technische gegevens voor een zonnesysteem, en bevestigen dat het teruglevertarief is ontvangen.

U ontvangt dan per post een brief die u aan uw netbeheerder moet voorleggen om het teruglevertarief te ontvangen.

Moeten deze gegevens worden bijgewerkt?

De gegevens van uw zonnestelsel moet worden bijgehouden. Als u later wijzigingen of correcties hebt met betrekking tot de fotovoltaïsche installatie of de fotovoltaïsche exploitant, moet u deze ook melden via het meldingsportaal van het Bundesnetzagentur.

Termijnen voor de registratie van het PV-systeem bij het Bundesnetzagentur

De datum van ingebruikneming is bepalend voor de registratietermijnen.

Termijnen voor bestaande installaties

EEG installaties die voor 01.07.2017 in gebruik werden genomen, moesten worden vervangen tot en met de 31.01.2021 zijn geregistreerd.

Lees ook:   Een geprefabriceerd huis renoveren – de beste tips

Planten die na 01.07.2017 in werking werden gesteld, moesten uiterlijk worden vervangen door een maand na de ingebruikname moet geregistreerd zijn. Als het systeem vóór 31.01.2019 is geregistreerd, kunt u de gegevens nu ook in het webportaal invoeren.

Termijnen voor nieuwe installaties

Nieuwe EEG-installaties moeten ook uiterlijk één maand na de inbedrijfstelling worden geregistreerd.

Wat gebeurt er als u uw PV-systeem niet op tijd aanmeldt?

Als u heeft nagelaten uw systeem te registreren, kunt u een boete krijgen. Daartoe kan de netbeheerder de reeds betaalde vergoeding voor de teruglevering terugvorderen.

Moeten opslagsystemen voor elektriciteit worden geregistreerd bij het Bundesnetzagentur?

Ja, je moet elke elektriciteitscentrale registreren, dit omvat ook een systeem voor de opslag van elektriciteitregistreren bij het Federaal Netwerk Agentschap. Als u zowel een PV-systeem als een systeem voor de opslag van elektriciteit heeft, moet u beide afzonderlijk registreren. Ook als de installatie bestaat uit afzonderlijke onderdelen die op verschillende tijdstippen zijn geïnstalleerd, moet u deze afzonderlijk in het register invoeren.

Welke zonne-installaties hoeven niet te worden geregistreerd?

Vrijgesteld van de verplichting tot registratie bij het Bundesnetzagentur. zijn zelfstandige systemen. Deze zijn niet aangesloten op het openbare net. Dit betekent echter ook dat de eigenaar van een off-grid systeem geen elektriciteit aan het openbare net kan onttrekken en geen vergoeding ontvangt voor het voeden van het net.

Registratie van fotovoltaïsche panelen bij het Federaal Agentschap voor het Netwerk

U bent verplicht uw fotovoltaïsche installatie te registreren bij het Bundesnetzagentur. uiterlijk één maand na de inbedrijfstelling uiterlijk. Indien het PV-systeem bestaat uit verschillende onderdelen die op verschillende tijdstippen zijn geïnstalleerd, moeten deze afzonderlijk worden geregistreerd. Niet-registratie kan leiden tot een boete en de terugbetaling van de reeds ontvangen terugleververgoeding.

Lees ook:   Pomptypes in één oogopslag – kenmerken en speciale functies

Een erkend installateur ondersteunt u op betrouwbare wijze bij de registratie van het PV-systeem bij het Bundesnetzagentur. Vul het onderstaande formulier in en wij brengen u in contact met maximaal vijf professionele fotovoltaïsche bedrijven uit uw regio. Vergelijk de aanbiedingen en bespaar tot 30%!