EPC Score G: Belang en Gevolgen voor Uw Woning

Een EPC-score is een belangrijke indicator van de energieprestatie van een woning. Een score van G betekent dat de woning zeer energieverslindend is en een lage energiezuinigheid heeft. Dit heeft gevolgen voor zowel de energiekosten als de waarde van de woning. Het is belangrijk om te begrijpen wat de EPC-score G inhoudt en welke stappen u kunt ondernemen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren.

Belangrijkste punten

  • Een EPC-score van G duidt op een zeer hoog energieverbruik en een lage energiezuinigheid
  • Een woning met een EPC-score G heeft hogere energiekosten en een lagere waarde
  • Het verbeteren van de energieprestatie van uw woning kan de EPC-score positief beïnvloeden
  • Isolatie, duurzame verwarmingssystemen en andere energiebesparende maatregelen kunnen helpen de EPC-score te verbeteren
  • Financiële ondersteuning zoals premies en renteloze leningen kunnen de kosten van een energie-efficiënte renovatie verlagen

Wat is een EPC-score?

Een EPC-score, ook wel energiescore genoemd, is een getal dat aangeeft hoeveel energie een woning verbruikt per vierkante meter vloeroppervlak (kW/m²). Een EPC-score van G duidt op een zeer hoog energieverbruik en een lage energiezuinigheid. Dit resulteert in hoge energiekosten en een lagere waarde van de woning. Het is dus belangrijk om de EPC-score van uw woning te kennen en te begrijpen wat dit betekent voor uw energieverbruik en financiële situatie.Een lage EPC-score betekent dat uw woning energieverslindend is en inefficiënt omgaat met energie. Dit heeft niet alleen gevolgen voor uw energiefactuur, maar ook voor het milieu. Door het hoge energieverbruik draagt uw woning bij aan de uitstoot van schadelijke CO2-gassen.

Daarnaast heeft een lage EPC-score ook invloed op de waarde van uw woning. Potentiële kopers of huurders zullen minder bereid zijn om een energieverslindende woning aan te schaffen of te huren. Een verbeterde EPC-score kan dus niet alleen leiden tot een lagere energiefactuur, maar ook de waarde en het comfort van uw woning verhogen.Om uw energieverbruik te verlagen en de EPC-score van uw woning te verbeteren, zijn er verschillende maatregelen die u kunt nemen. Denk hierbij aan het investeren in isolatie, het gebruik van energiezuinige verwarmingssystemen en het plaatsen van dubbelglas. Een energiedeskundige kan u hierbij adviseren en helpen bij het verbeteren van de EPC-score van uw woning.

Een lage EPC-score heeft gevolgen voor uw energieverbruik, financiële situatie en de waarde van uw woning. Het is daarom van essentieel belang om de energieprestatie van uw woning te verbeteren en te streven naar een hogere EPC-score.

Om een beter beeld te krijgen van het energieverbruik en de energie-efficiëntie van uw woning, kunt u een EPC-certificaat laten opstellen. Dit certificaat geeft inzicht in de energieprestatie van uw woning en voorziet u van advies en aanbevelingen voor het verbeteren van de EPC-score. Zo kunt u gericht maatregelen nemen om uw energieverbruik te verminderen en de waarde van uw woning te vergroten.

EPC-score Interpretatie
A+ Zeer energiezuinig
A Energiezuinig
B Energiezuinig
C Matig energiezuinig
D Matig energiezuinig
E Matig energiezuinig
F Energieverslindend
G Energieverslindend

Hoe wordt de EPC-score berekend?

De EPC-score wordt berekend door een energiedeskundige. Deze specialist houdt rekening met verschillende criteria en elementen om een accurate EPC-score te bepalen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar:

  • Isolatie van het dak, de vloer en de muren;
  • Kwaliteit van ramen en deuren;
  • Systemen voor verwarming, koeling en ventilatie;
  • Bouwjaar en oppervlakte van de woning;
  • Gebruikte bouwmaterialen.

De energiedeskundige evalueert ook de ‘schil van het gebouw’, oftewel de buitengevel van de woning. Een woning met een goed geïsoleerde schil heeft doorgaans een betere EPC-score. Hoe beter deze elementen scoren op energie-efficiëntie, hoe hoger de EPC-score zal zijn.

Elementen EPC-score Energie-efficiëntiescore
Isolatie van dak, vloer en muren Hoog
Kwaliteit van ramen en deuren Hoog
Systemen voor verwarming, koeling en ventilatie Hoog
Bouwjaar en oppervlakte van de woning Hoog
Gebruikte bouwmaterialen Hoog

Door aandacht te besteden aan deze elementen en eventuele aanpassingen te doen, kunt u de EPC-score van uw woning verbeteren en de energie-efficiëntie verhogen. Dit heeft niet alleen voordelen voor het milieu, maar ook voor uw energiekosten en de waarde van uw woning.

Wat betekent een EPC-score G voor uw woning?

Een EPC-score van G heeft verschillende gevolgen voor uw woning. Allereerst resulteert het in hoge energiekosten, omdat de woning veel energie verbruikt om te verwarmen en te koelen. Dit kan leiden tot aanzienlijke bedragen op uw energierekening. Daarnaast heeft een woning met een lage EPC-score vaak een lagere waarde. Potentiële kopers en huurders zijn minder bereid om te betalen voor een energieverslindende woning, omdat ze weten dat de energiekosten hoog zullen zijn. Dit kan resulteren in een lagere verkoopprijs of huurprijs voor uw woning.

Naast de financiële gevolgen heeft een lage EPC-score ook een negatieve impact op het milieu. Omdat de woning veel energie verbruikt, gaat dit gepaard met een hogere CO2-uitstoot. Dit draagt bij aan klimaatverandering en heeft dus een negatieve milieu-impact. Het is belangrijk om de energie-efficiëntie van uw woning te verbeteren om zowel financiële voordelen als milieuvriendelijkheid te realiseren.

Lees ook:   Deze immense watertorenwoning kijkt straks over de hele stad uit

gevolgen EPC-score G

“Een EPC-score van G resulteert in hoge energiekosten, een lagere waarde van de woning en een negatieve milieu-impact.”

Hoe kunt u de EPC-score van uw woning verbeteren?

Om de EPC-score van uw woning te verbeteren, zijn er verschillende stappen die u kunt ondernemen. Het begint meestal met het verbeteren van de isolatie. Het isoleren van het dak, de muren en de vloer kan een aanzienlijke impact hebben op de energiezuinigheid van uw woning. Door een goede isolatie wordt warmteverlies geminimaliseerd en kunt u energie besparen.

Een andere belangrijke stap is het installeren van een duurzaam verwarmingssysteem. Een populaire optie is vloerverwarming, omdat dit een efficiënte en gelijkmatige warmteverdeling biedt. Het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals warmtepompen of zonne-energie, kan ook helpen om uw woning energiezuiniger te maken.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om de vloer open te breken voor de installatie van vloerverwarming. Gelukkig zijn er tussenoplossingen beschikbaar, zoals wandverwarming of het gebruik van infraroodpanelen. Deze systemen kunnen ook bijdragen aan de verbetering van uw EPC-score.

Het is belangrijk om het totale plaatje te bekijken en de verschillende maatregelen op elkaar af te stemmen. Een combinatie van isolatie, duurzame verwarming en andere energiebesparende maatregelen kan resulteren in een aanzienlijke verbetering van uw EPC-score en een energiezuinigere woning.

Stappen voor het verbeteren van de EPC-score Impact op de EPC-score
Isolatie van dak, muren en vloer Significante verbetering
Installatie van duurzame verwarmingssystemen Positieve invloed
Tussenoplossingen zoals wandverwarming of infraroodpanelen Gemiddelde verbetering

Kosten en financiële ondersteuning voor een energetische renovatie.

Een energetische renovatie kan een aanzienlijke investering zijn. De kosten variëren afhankelijk van het type woning en de uit te voeren werken. Het is belangrijk om te onderzoeken welke premies en renteloze leningen beschikbaar zijn om de kosten van een renovatie te verlagen. De Vlaamse overheid biedt verschillende financiële ondersteuningsmogelijkheden om energetische renovaties financieel haalbaar te maken. Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat een energetische renovatie niet alleen leidt tot lagere energiekosten, maar ook tot meer comfort in de woning.

Premies en renteloze leningen

Om de kosten van een energetische renovatie te verlagen, kunt u als woningeigenaar in aanmerking komen voor verschillende premies en renteloze leningen. Deze financiële ondersteuning kan aanzienlijk bijdragen aan de financiële haalbaarheid van uw renovatieproject. Hieronder volgt een overzicht van enkele van de beschikbare mogelijkheden:

Premie / Lening Doelgroep Omschrijving
Premie voor dakisolatie Particulieren Een premie voor het isoleren van het dak van uw woning, afhankelijk van de oppervlakte en de R-waarde.
Premie voor gevelisolatie Particulieren Een premie voor het isoleren van de gevel van uw woning, afhankelijk van de oppervlakte en de R-waarde.
Renteloze lening voor energiezuinige renovaties Particulieren Een lening zonder interesten voor het uitvoeren van energiezuinige renovatiewerken aan uw woning.

Financiële haalbaarheid van een energetische renovatie

De financiële haalbaarheid van een energetische renovatie hangt af van verschillende factoren, waaronder de kosten van de renovatie, de beschikbare premies en leningen, en de verwachte energiebesparingen. Het is belangrijk om een grondige kosten-batenanalyse uit te voeren om de financiële impact van de renovatie op lange termijn te beoordelen. Hoewel de initiële kosten van een renovatie hoog kunnen zijn, kunnen de lagere energiekosten en eventuele waardestijging van de woning op termijn de investering rechtvaardigen.

EPC-informatieplicht bij verkoop en verhuur.

Bij het te koop of te huur stellen van een woning is de verkoper of verhuurder verplicht om de EPC-informatie te vermelden in advertenties. Het energieprestatiecertificaat (EPC) geeft potentiële kopers en huurders inzicht in de energieprestatie van de woning. Sinds 1 januari 2019 wordt de energieprestatie aangeduid met een label van A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverslindend). Het EPC bevat ook advies en aanbevelingen om de energieprestatie van de woning te verbeteren.

Een voorbeeld van een EPC-informatieplicht in een advertentie:

Te koop: Ruime eengezinswoning met energiecertificaat

Deze prachtige eengezinswoning is voorzien van een energieprestatiecertificaat (EPC) met een energielabel B, wat duidt op een energiezuinige woning. Hierdoor kunt u genieten van lagere energiekosten en een comfortabeler woonklimaat. Het EPC bevat tevens gedetailleerde informatie over de energieprestatie van de woning, evenals advies om deze verder te verbeteren. Mis deze kans niet om in een energetisch efficiënte woning te wonen!

Energieprestatiecertificaat Energielabel Energieverbruik
energieprestatiecertificaat B 150 kWh/m²

Geldigheid en vernieuwing van het EPC.

Het energieprestatiecertificaat (EPC) moet geldig zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt gesteld tot het moment van het verlijden van de notariële akte of de ondertekening van de huurovereenkomst. Dit betekent dat wanneer u uw woning wilt verkopen of verhuren, u ervoor moet zorgen dat het EPC nog geldig is.

Een EPC heeft een geldigheidsdatum, meestal 10 jaar na de opmaak ervan. Na deze datum moet er een nieuw EPC worden opgesteld. Daarnaast moet er ook een nieuw EPC worden aangevraagd als er veranderingen zijn aangebracht aan de woning die de energieprestatie beïnvloeden, zoals het plaatsen van nieuwe ramen of het verbeteren van de isolatie.

Lees ook:   Gerbera – knip vervaagde bloemen snel af

Om te controleren of het EPC nog geldig is, kunt u de geldigheidsdatum op het certificaat zelf controleren. Indien nodig kunt u een energiedeskundige inschakelen om een nieuw EPC op te stellen. Het is belangrijk om dit tijdig te doen, zodat u voldoet aan de EPC-informatieplicht bij verkoop of verhuur van uw woning.

Een vernieuwing van het EPC is noodzakelijk bij verkoop of verhuur van een woning, aangezien potentiële kopers en huurders recht hebben op correcte en actuele informatie over de energieprestatie van de woning. Door te zorgen voor een geldig en up-to-date EPC kunt u potentiële kopers en huurders informeren over de energiezuinigheid van uw woning en zo de waarde en aantrekkelijkheid ervan vergroten.

Controle, boetes en klachten bij het niet naleven van de EPC-informatieplicht.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) voert controles uit op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC. Als er geen EPC aanwezig is, kan de eigenaar een boete krijgen variërend van 500 tot 5.000 euro. Het betalen van de boete is geen kwijtschelding of opschortende voorwaarde voor het alsnog opmaken van een EPC.

Bij klachten over het EPC of de energiedeskundige kan een schriftelijke melding worden gedaan bij het VEKA.

Controle EPC Boetes Klachten
VEKA voert controles uit op aanwezigheid en correctheid EPC Boetes variëren van 500 tot 5.000 euro Schriftelijke melding bij VEKA bij klachten

Image:

Wanneer is een EPC niet verplicht bij verkoop of verhuur?

Hoewel een EPC-score doorgaans verplicht is bij verkoop of verhuur van een woning, zijn er enkele situaties waarin een EPC niet nodig is. Het is belangrijk om deze uitzonderingen te kennen om te weten wanneer een EPC wel of niet vereist is.

Assistentiewoningen met dagprijs en zonder huurovereenkomst

Een EPC is niet verplicht bij verhuur van assistentiewoningen met een dagprijs en zonder huurovereenkomst. Dit zijn doorgaans woningen die gericht zijn op ouderen en waarbij zorgfaciliteiten beschikbaar zijn. Omdat er geen officiële huurovereenkomst is, is een EPC niet vereist.

Vakantiewoningen voor minder dan 2 maanden

Wanneer u uw woning verhuurt als vakantiewoning voor minder dan 2 maanden, is een EPC niet verplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor kortstondige vakantieverhuur of verhuur gedurende het hoogseizoen.

Verhuur van een woonboot

Bij verhuur van een woonboot is een EPC niet verplicht. Woonboten worden vaak anders gereguleerd dan reguliere woningen, waardoor een EPC niet vereist is.

Hoewel een EPC in deze situaties niet verplicht is, kan het nog steeds nuttig zijn om een EPC te laten opstellen. Het geeft potentiële huurders of kopers inzicht in de energieprestatie van de woning en kan de waarde ervan positief beïnvloeden. Daarnaast kan het nemen van energiebesparende maatregelen altijd zinvol zijn, ongeacht of een EPC verplicht is of niet.

Situatie EPC-verplichting
Assistentiewoningen met dagprijs en zonder huurovereenkomst Niet verplicht
Vakantiewoningen voor minder dan 2 maanden Niet verplicht
Verhuur van een woonboot Niet verplicht

Nieuwe ontwikkelingen en toekomstige wijzigingen.

Op het gebied van energieprestaties en duurzaamheid zijn er verschillende nieuwe ontwikkelingen en toekomstige wijzigingen gaande. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op onder andere renovatieverplichting, EPC-informatieplicht, energiedelen, EPB-eisen en glasnormen.

Renovatieverplichting

In de toekomst zal er een renovatieverplichting worden ingevoerd voor residentiële woningen. Dit betekent dat woningeigenaren verplicht zullen worden om renovaties uit te voeren die gericht zijn op het verbeteren van de energieprestaties van hun woningen. Deze maatregel heeft als doel de energie-efficiëntie van woningen te verhogen en zo de CO2-uitstoot te verminderen.

EPC-informatieplicht

Daarnaast wordt de EPC-informatieplicht uitgebreid naar grote niet-residentiële gebouwen. Dit betekent dat eigenaren van deze gebouwen verplicht zullen zijn om een energieprestatiecertificaat te verstrekken bij verkoop of verhuur. Hierdoor krijgen potentiële kopers en huurders inzicht in de energieprestatie van het gebouw en kunnen zij bewuste keuzes maken op het gebied van duurzaamheid.

Energiedelen

Een andere interessante ontwikkeling is energiedelen. Hierbij kunnen gebouweigenaren en bewoners hun energie overtollige energie produceren en delen met anderen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen of windturbines. Energiedelen stimuleert het gebruik van duurzame energie en draagt bij aan een lager energieverbruik en een verminderde CO2-uitstoot.

EPB-eisen

Daarnaast zullen er nieuwe EPB-eisen worden ingevoerd voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Deze eisen zijn gericht op het verbeteren van de energieprestatie van gebouwen en het verminderen van de CO2-uitstoot. Hierdoor zullen nieuwe gebouwen en gerenoveerde gebouwen nog energiezuiniger worden.

Glasnormen

Tot slot worden de regels omtrent glasnormen verstrengd. Dit betekent dat nieuwe gebouwen en gerenoveerde gebouwen gebruik moeten maken van hoogwaardig isolerend glas. Hierdoor wordt warmteverlies beperkt en wordt de energie-efficiëntie van gebouwen verhoogd.

Lees ook:   Halogeen of inductie: hoe kook jij het liefst?

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en wijzigingen, zodat u als woningeigenaar kunt voldoen aan de nieuwe eisen en kunt profiteren van de voordelen op het gebied van energieprestatie en duurzaamheid.

Conclusie

Een EPC-score van G heeft significante gevolgen voor uw woning, zowel op het gebied van energiekosten als op de waarde van de woning. Een score van G betekent dat de woning zeer energieverslindend is en een lage energiezuinigheid heeft. Dit resulteert in hoge energiekosten en een lagere waarde van de woning.

Om de energieprestaties van uw woning te verbeteren en de negatieve gevolgen van een EPC-score G te verminderen, zijn diverse maatregelen mogelijk. Het aanbrengen van isolatie is een effectieve manier om warmteverlies te verminderen en energie te besparen. Daarnaast kunt u investeren in duurzame verwarmingssystemen, zoals vloerverwarming, en andere energiebesparende maatregelen zoals het gebruik van energiezuinige apparatuur en LED-verlichting. Door deze maatregelen te nemen, kunt u niet alleen besparen op energiekosten, maar ook de waarde en het comfort van uw woning verhogen.

Als woningeigenaar is het belangrijk om bewust te zijn van de energieprestatie van uw woning en de gevolgen van een EPC-score van G. Door te investeren in energie-efficiëntie kunt u niet alleen bijdragen aan een duurzamere toekomst, maar ook profiteren van lagere energiekosten en een hogere waarde van uw woning.

FAQ

Wat is een EPC-score?

Een EPC-score, ook wel energiescore genoemd, is een getal dat aangeeft hoeveel energie een woning verbruikt per vierkante meter vloeroppervlak (kW/m²). Een EPC-score van G duidt op een zeer hoog energieverbruik en een lage energiezuinigheid.

Hoe wordt de EPC-score berekend?

De EPC-score wordt berekend door een energiedeskundige. Deze kijkt naar verschillende elementen, zoals de isolatie van het dak, vloer en muren, de kwaliteit van de ramen en deuren, en de gebruikte systemen voor verwarming, koeling en ventilatie.

Wat betekent een EPC-score G voor uw woning?

Een EPC-score van G heeft verschillende gevolgen voor uw woning. Het resulteert in hoge energiekosten, omdat de woning veel energie verbruikt om te verwarmen en koelen. Daarnaast heeft een woning met een lage EPC-score vaak een lagere waarde. Bovendien heeft een lage EPC-score een negatieve invloed op het milieu, vanwege het hoge energieverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot.

Hoe kunt u de EPC-score van uw woning verbeteren?

Er zijn verschillende stappen die u kunt ondernemen om de EPC-score van uw woning te verbeteren. Het begint meestal met het verbeteren van de isolatie, zoals het isoleren van het dak, de muren en de vloer. Vervolgens kunt u kijken naar duurzame verwarmingssystemen, zoals vloerverwarming.

Wat zijn de kosten en financiële ondersteuning voor een energetische renovatie?

Een energetische renovatie kan een aanzienlijke investering zijn. De kosten variëren afhankelijk van het type woning en de uit te voeren werken. Het is belangrijk om te onderzoeken welke premies en renteloze leningen beschikbaar zijn om de kosten van een renovatie te verlagen.

Wat is de EPC-informatieplicht bij verkoop en verhuur?

Bij het te koop of te huur stellen van een woning is de verkoper of verhuurder verplicht om de EPC-informatie te vermelden in advertenties. Het energieprestatiecertificaat (EPC) geeft potentiële kopers en huurders inzicht in de energieprestatie van de woning.

Hoe lang is het EPC geldig en wanneer moet het vernieuwd worden?

Het EPC moet geldig zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt gesteld tot het moment van het verlijden van de notariële akte of de ondertekening van de huurovereenkomst. Een nieuw EPC is nodig als de geldigheidsdatum is verstreken, de gebouweenheid van bestemming verandert, of als er veranderingen zijn aangebracht aan de woning die de energieprestatie beïnvloeden.

Wat zijn de controle, boetes en klachten bij het niet naleven van de EPC-informatieplicht?

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) voert controles uit op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC. Als er geen EPC aanwezig is, kan de eigenaar een boete krijgen variërend van 500 tot 5.000 euro. Het betalen van de boete is geen kwijtschelding of opschortende voorwaarde voor het alsnog opmaken van een EPC.

Wanneer is een EPC niet verplicht bij verkoop of verhuur?

Er zijn enkele situaties waarin een EPC niet verplicht is bij verkoop of verhuur, zoals bij verhuur van een assistentiewoning met een dagprijs en zonder huurovereenkomst, verhuur van een vakantiewoning voor minder dan 2 maanden, en verhuur van een woonboot.

Welke nieuwe ontwikkelingen en toekomstige wijzigingen zijn er?

Er zijn verschillende nieuwe ontwikkelingen en toekomstige wijzigingen op het gebied van energieprestaties en duurzaamheid, zoals een renovatieverplichting voor residentiële woningen, nieuwe EPB-eisen, verstrengde regels omtrent glasnormen, uitbreiding van de EPC-informatieplicht naar grote niet-residentiële gebouwen, en ontwikkelingen op het gebied van energiedelen.