EPC Waarden Tabel: Begrijp Uw Energieprestatie

Het energieprestatiecertificaat (EPC) geeft informatie over de energieprestatie van een woongebouw door middel van de EPC waarde, uitgedrukt in een EPC schaal vanaf A+ tot F. Deze waarde geeft de energiescore aan van een woning, uitgedrukt in kWh/m2 per jaar. De EPC-waarde geeft je een idee van de energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid van een woongebouw.

Belangrijkste conclusies:

 • Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) waarde geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning.
 • EPC waarden worden weergegeven op een schaal van A+ tot F, waarbij A+ het meest energiezuinig is.
 • Een EPC-attest is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woongebouw.
 • Alleen erkende energiedeskundigen mogen een EPC-attest afleveren.
 • Een EPC-attest bevat gegevens zoals de berekende energiescore, energiezuinigheid en aanbevelingen voor energiebesparing.
 • Een EPC is maximaal 10 jaar geldig, maar kan vernieuwd worden bij aanpassingen aan de woning.
 • De kosten voor een EPC berekening liggen gemiddeld tussen de €150 en €250.
 • Door het verbeteren van de EPC-waarde kan bijdragen aan duurzaam wonen en energie besparen.

EPC Waarden Tabel: Een Overzicht van EPC Scores

De EPC waarden worden weergegeven op een schaal van A+ tot F. Een woning met een EPC-waarde van A+ verbruikt minder dan 0 kWh/m2 per jaar, terwijl een woning met een EPC-waarde van F meer dan 500 kWh/m2 per jaar verbruikt. De EPC-waarde geeft inzicht in de energiezuinigheid van een woning en kan helpen bij het bepalen van mogelijke energiebesparende maatregelen.A+: minder dan 0 kWh/m2 per jaar

A: 0 – 20 kWh/m2 per jaarB: 20 – 40 kWh/m2 per jaar

C: 40 – 60 kWh/m2 per jaar

D: 60 – 80 kWh/m2 per jaar

E: 80 – 100 kWh/m2 per jaar

F: meer dan 100 kWh/m2 per jaar

EPC-Waarde Energieverbruik (kWh/m2 per jaar)
A+ minder dan 0
A 0 – 20
B 20 – 40
C 40 – 60
D 60 – 80
E 80 – 100
F meer dan 100

De EPC-waarde is een indicatie van de energiezuinigheid van een woning. Hoe lager de EPC-waarde, hoe energiezuiniger de woning is. Een woning met een lage EPC-waarde kan leiden tot lagere energiekosten en een verminderde CO2-uitstoot. Het is belangrijk om bij het kopen of huren van een woning rekening te houden met de EPC-waarde en te streven naar een energiezuinige woning.

Verplichting van een EPC-attest

Een EPC-attest is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woongebouw. Deze verplichting geldt sinds 1 november 2008 voor verhuur en respectievelijk 1 januari 2009 voor verkoop. Het EPC-attest moet worden opgesteld voor verschillende type woningen en situaties, zoals bij verkoop van een serviceflat, vakantiewoning, afgebrande woning, enzovoort.

Het EPC-attest is een belangrijk document dat potentiële kopers en huurders informeert over de energieprestatie van het gebouw. Het geeft inzicht in de energiezuinigheid en helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Wanneer is een EPC-attest niet verplicht?

Hoewel een EPC-attest verplicht is bij de verkoop of verhuur van een woning, zijn er enkele situaties waarin deze verplichting niet geldt. Hieronder vind je een overzicht van de situaties waarin een EPC-attest niet verplicht is:

 • Woningen zonder vorm van verwarming: Als een woning geen verwarmingsinstallatie heeft, is een EPC-attest niet verplicht. Het ontbreken van verwarming kan bijvoorbeeld voorkomen bij bepaalde vakantiewoningen of recreatiewoningen.
 • Nieuwbouwwoningen onder de EPB-regelgeving: Bij nieuwbouwwoningen die vallen onder de EPB-regelgeving is geen apart EPC-attest vereist. De energieprestatie van deze woningen wordt al beoordeeld tijdens de EPB-aangifte.
 • Bij schenkingen en erfenissen: Bij het schenken of erven van een woning is een EPC-attest niet verplicht. Deze situaties vallen buiten de verplichting voor verkoop of verhuur.
 • Woonboten: Bij de verkoop van een woonboot is een EPC-attest niet verplicht. De energieprestatie van woonboten wordt namelijk op een andere manier beoordeeld.
 • Religieuze gebouwen: Ook bij de verkoop of verhuur van religieuze gebouwen, zoals kerken of moskeeën, is een EPC-attest niet verplicht.

Hoewel een EPC-attest in deze situaties niet verplicht is, kan het nog steeds waardevol zijn om de energieprestatie van de woning te kennen, zelfs als er geen wettelijke verplichting is. Het hebben van een EPC-attest kan potentiële kopers of huurders helpen bij het beoordelen van de energiezuinigheid en het nemen van beslissingen met betrekking tot energiebesparende maatregelen.

epc waarden tabel

Quote:

“Hoewel een EPC-attest in bepaalde situaties niet verplicht is, kan het nog steeds waardevol zijn om de energieprestatie van de woning te kennen.”

Situaties waarin een EPC-attest niet verplicht is
Woningen zonder vorm van verwarming
Nieuwbouwwoningen onder de EPB-regelgeving
Bij schenkingen en erfenissen
Woonboten
Religieuze gebouwen
Lees ook:   De stermagnolia als hoge stengel

Wie mag een EPC-attest afleveren?

Alleen door de overheid erkende energiedeskundigen mogen een EPC-attest afleveren. In Vlaanderen zijn dit energiedeskundigen type A, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn dit erkende EPC/PEB energiedeskundigen, en in Wallonië zijn dit de erkende Certificateurs-PEB.

Erkende energiedeskundigen per regio:

Regio Erkende energiedeskundige
Vlaanderen Energiedeskundigen type A
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Erkende EPC/PEB energiedeskundigen
Wallonië Erkende Certificateurs-PEB

Een erkende energiedeskundige heeft de nodige kennis en expertise om een grondige beoordeling van de energieprestatie van een gebouw uit te voeren. Deze professionals zijn op de hoogte van de geldende regelgeving en kunnen een betrouwbaar EPC-attest afleveren.

Door samen te werken met een erkende energiedeskundige, kunt u er zeker van zijn dat het EPC-attest op een correcte en betrouwbare manier wordt opgesteld. Dit bevordert het vertrouwen tussen kopers, verkopers en verhuurders en draagt bij aan een transparante vastgoedmarkt.

Wat staat er in een EPC-attest?

Een EPC-attest is een document dat belangrijke informatie bevat over de energieprestatie van een woning. Het biedt inzicht in verschillende aspecten van de energie-efficiëntie en helpt huiseigenaren en potentiële kopers of huurders bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Hieronder worden de belangrijkste onderdelen van een EPC-attest besproken:

Berekende energiescore

De berekende energiescore is een van de belangrijkste onderdelen van een EPC-attest. Het geeft aan hoe energiezuinig een woning is op een schaal van A+ tot F. Een hogere score betekent een hogere energiezuinigheid. Deze score wordt meestal uitgedrukt in kWh/m2 per jaar. Het is belangrijk op te merken dat deze score een indicatie is van de energieprestatie en niet het daadwerkelijke energieverbruik weergeeft.

Energiezuinigheid van de gebouwschil

Naast de berekende energiescore bevat het EPC-attest ook informatie over de energiezuinigheid van de gebouwschil. Dit omvat de isolatie van muren, daken, vloeren en ramen. Het attest geeft aan of de isolatie voldoet aan de geldende normen en hoe goed het de warmte binnenhoudt.

Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie

Verder wordt in het EPC-attest de energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie beoordeeld. Dit omvat aspecten zoals het type verwarmingssysteem, de brandstofbron, de leeftijd en het rendement van de installatie. Het EPC-attest kan aanbevelingen bevatten om de verwarmingsinstallatie te verbeteren en de energie-efficiëntie te verhogen.

Aanbevelingen voor energiebesparing

Een ander waardevol onderdeel van een EPC-attest zijn de aanbevelingen voor energiebesparing. Deze suggesties zijn bedoeld om huiseigenaren en bewoners te helpen bij het verminderen van hun energieverbruik en het verhogen van de energiezuinigheid van de woning. De aanbevelingen variëren van eenvoudige maatregelen zoals het isoleren van leidingen en het gebruik van spaarlampen tot grotere investeringen zoals het vervangen van oude verwarmingsinstallaties en het installeren van zonnepanelen.

Naam van de energiedeskundige en geldigheidsduur

Tot slot bevat het EPC-attest de naam van de energiedeskundige die het attest heeft opgesteld. Dit zorgt voor een verificatie van de informatie en geeft vertrouwen in de geldigheid van het certificaat. Het attest vermeldt ook de geldigheidsduur, waarna het vernieuwd moet worden.

Een voorbeeld van een EPC-attest is te zien in onderstaande afbeelding:

Het EPC-attest is een waardevol instrument voor huiseigenaren, potentiële kopers en huurders om inzicht te krijgen in de energieprestatie van een woning. Het helpt bij het nemen van duurzame beslissingen en het verbeteren van de energiezuinigheid. Het is raadzaam om een erkende energiedeskundige te raadplegen om een EPC-attest te verkrijgen en te laten opstellen.

Hoe wordt de EPC-waarde berekend?

Een energiedeskundige berekent de EPC-waarde door ter plaatse de gegevens van het gebouw te verzamelen, zoals de grootte en opbouw van de gebouwschil, de verwarmings- en koelinstallaties, en de isolatie. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt in speciale software die de EPC-waarde berekent.

Quote: “Het verzamelen van nauwkeurige gegevens en het gebruik van geavanceerde software zijn cruciaal voor het berekenen van de EPC-waarde en het verkrijgen van een betrouwbaar energieprestatiecertificaat.”

De EPC-waarden tabel biedt een handig overzicht van de energieprestaties van verschillende woningen op basis van hun EPC-waarde. Door de EPC-waarde te berekenen, kan een energiedeskundige een objectieve meting van de energiezuinigheid van een woning vaststellen.

De gegevens die worden verzameld voor de EPC-berekening omvatten onder andere:

 • Grootte en oppervlakte van de gebouwen en vertrekken
 • Samenstelling en isolatie van de gebouwschil
 • Verwarmingsinstallaties en koelingssystemen
 • Ventilatiesystemen
 • Energieverbruik, bijvoorbeeld van elektrische apparaten
Lees ook:   Hoe waarde huis bepalen?

Door deze gegevens te analyseren en te verwerken, kan de energiedeskundige de EPC-waarde nauwkeurig berekenen. De EPC-waarde wordt uitgedrukt in kWh/m2 per jaar en geeft een indicatie van de energiezuinigheid van een woning.

Naast het berekenen van de EPC-waarde kan een energiedeskundige ook aanbevelingen doen voor energiebesparende maatregelen om de energieprestaties van een woning te verbeteren. Dit kan variëren van eenvoudige aanpassingen zoals het installeren van dubbel glas tot grootschaligere renovaties zoals het upgraden van de isolatie.

Door gebruik te maken van de expertise van een erkende energiedeskundige en de gegevens in de EPC-waarden tabel te raadplegen, kunnen huiseigenaren een beter inzicht krijgen in de energieprestatie van hun woning en mogelijke verbeteringen identificeren.

EPC-waarde Energieprestatie
A+ Zeer energiezuinig
A Energiezuinig
B Redelijk energiezuinig
C Normaal energieverbruik
D Gemiddeld energieverbruik
E Matig energieverbruik
F Hoog energieverbruik

De EPC-waarden tabel biedt inzicht in de energieprestaties van woningen op een gestandaardiseerde manier. Dit stelt huiseigenaren, potentiële kopers en huurders in staat om de energiezuinigheid van een woning te vergelijken en weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot energie-efficiëntie.

epc-waarden-tabel

Hoe lang is een EPC geldig?

Een EPC is maximaal 10 jaar geldig. Binnen deze termijn kan het echter nodig zijn om een nieuw energieprestatiecertificaat op te maken als er aanpassingen aan de woning worden gedaan die van invloed zijn op de EPC-score. Een woning met een goede energiescore kan beter scoren op de verkoop- en verhuurmarkt.

Een geldigheidsduur van 10 jaar zorgt ervoor dat woningeigenaren regelmatig de energieprestaties van hun woning kunnen evalueren en verbeteren, waardoor ze hun energieverbruik kunnen verminderen en mogelijk geld kunnen besparen op hun energierekening.

Als er na de eerste EPC-meting aanpassingen zijn gedaan aan de woning die van invloed kunnen zijn op de energieprestaties, is het belangrijk om een vernieuwd EPC-attest aan te vragen. Dit vernieuwde EPC-attest laat potentiële kopers of huurders zien dat de woning energiezuinig is en kan de waarde van de woning verhogen.

Voorbeeldtabel: EPC Geldigheid

EPC Certificaat Datum Vervaldatum
01/01/2010 01/01/2020
15/06/2013 15/06/2023
30/09/2018 30/09/2028

Let op: Een vernieuwd EPC-attest kan op elk moment worden aangevraagd als er aanpassingen zijn gedaan aan de woning, zelfs als het huidige certificaat nog geldig is. Het vernieuwde certificaat zal dan de meest actuele energieprestaties van de woning weergeven.

EPC Kosten

De kosten voor een EPC berekening kunnen variëren, maar liggen gemiddeld tussen de €150 en €250. De exacte prijs hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte en complexiteit van het gebouw. Het is aan te raden om meerdere offertes aan te vragen bij verschillende energiedeskundigen om de kosten te vergelijken en de beste prijs te vinden voor jouw specifieke situatie.

De prijs van een EPC berekening is een investering in het verkrijgen van waardevolle informatie over de energieprestatie van een woning. Door de EPC-waarde te kennen, kan je inzicht krijgen in de energiezuinigheid en eventuele energiebesparende maatregelen nemen om je energieverbruik te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving.

EPC Kosten Vergelijken

Om de beste prijs te vinden voor een EPC berekening, is het verstandig om offertes aan te vragen bij verschillende energiedeskundigen. Zo kan je de kosten en diensten met elkaar vergelijken en een weloverwogen keuze maken. Let bij het vergelijken van de kosten niet alleen op de prijs, maar ook op de ervaring en expertise van de energiedeskundige. Een deskundige met een goede staat van dienst kan waardevol advies geven en een gedetailleerd en betrouwbaar EPC-attest opstellen.

Bespaar niet op de kosten van een EPC berekening, maar zie het als een investering in de toekomstige energieprestatie van je woning. Een goed EPC-attest kan bijdragen aan een hogere verkoopwaarde en aantrekkelijkheid op de woningmarkt. Kies daarom voor een erkende energiedeskundige met ervaring en een goede reputatie.

EPC Labelpremie

Sinds 2021 hebben woningeigenaren de mogelijkheid om een EPC labelpremie te ontvangen wanneer zij hun woning energiezuinig renoveren, resulterend in een aanzienlijke verbetering van het EPC-label. Deze premie is beschikbaar voor woningen met een EPC-label E of F die na de renovatie zijn gestegen naar een label C. Dit initiatief is bedoeld om energiezuinige renovaties te stimuleren en bij te dragen aan een duurzamere woonomgeving.

Door gebruik te maken van de EPC waarden tabel kunnen woningeigenaren inzicht krijgen in de energieprestatie van hun woning en ontdekken welke maatregelen ze kunnen nemen om energie te besparen. Het ontvangen van een EPC labelpremie is een motiverende beloning voor de inspanningen die worden geleverd om de energie-efficiëntie van een woning te verhogen. Het is een positieve stimulans om te investeren in energiezuinige renovaties en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Lees ook:   Hoe septische put afdichten?

Voordelen van EPC Labelpremie:

 • Financiële beloning voor het verbeteren van de energieprestatie van de woning
 • Waardevolle investering in energiezuinige renovaties
 • Betere energie-efficiëntie en lagere energiekosten op lange termijn
 • Bijdrage aan een duurzame woonomgeving en vermindering van de CO2-uitstoot

Met de EPC labelpremie wordt energiezuinig renoveren gestimuleerd en kunnen woningeigenaren concrete stappen zetten naar een energie-efficiënte en duurzame woning. Het is belangrijk om te controleren of je in aanmerking komt voor deze premie en om de benodigde stappen te nemen om het EPC-label van je woning te verbeteren. Neem contact op met een erkende energiedeskundige voor meer informatie en begeleiding bij het verkrijgen van de EPC labelpremie.

Conclusie

Het begrijpen van de EPC waarden tabel is essentieel om inzicht te krijgen in de energieprestatie van een woning en mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen. De EPC-waarde geeft een indicatie van de energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid van een woongebouw. Door de EPC-waarde te verbeteren, draag je bij aan duurzaam wonen en energiebesparing.

Het laten opstellen van een EPC-attest door een erkende energiedeskundige is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning. Het EPC-attest bevat belangrijke informatie over de energieprestatie, zoals de berekende energiescore van de woning, de energiezuinigheid van de gebouwschil en verwarmingsinstallatie, en aanbevelingen voor energiebesparing.

Neem de EPC waarden tabel serieus en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de energieprestatie van je woning. Met de juiste informatie kun je weloverwogen beslissingen nemen om je energieverbruik te verminderen en een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst.

FAQ

Wat is een EPC-waarde?

De EPC-waarde is een score die de energieprestatie van een woning weergeeft en wordt uitgedrukt in kWh/m2 per jaar. Het geeft inzicht in de energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid van een woongebouw.

Wat betekenen de EPC-waarden A+ tot F?

De EPC-waarden worden weergegeven op een schaal van A+ tot F. Een woning met een EPC-waarde van A+ verbruikt minder dan 0 kWh/m2 per jaar, terwijl een woning met een EPC-waarde van F meer dan 500 kWh/m2 per jaar verbruikt. De waarden geven inzicht in de energiezuinigheid van een woning.

Is een EPC-attest verplicht?

Ja, een EPC-attest is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woongebouw. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals bij woningen zonder verwarming, nieuwbouwwoningen en bij verkoop van woonboten of religieuze gebouwen.

Wie mag een EPC-attest afleveren?

Alleen door de overheid erkende energiedeskundigen mogen een EPC-attest afleveren. In Vlaanderen zijn dit energiedeskundigen type A, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn dit erkende EPC/PEB energiedeskundigen, en in Wallonië zijn dit de erkende Certificateurs-PEB.

Wat staat er in een EPC-attest?

Een EPC-attest bevat de berekende energiescore van een woning, informatie over de energiezuinigheid van de gebouwschil en verwarmingsinstallatie, en aanbevelingen voor energiebesparing. Het bevat ook de naam van de energiedeskundige en de geldigheidsduur van het certificaat.

Hoe wordt de EPC-waarde berekend?

Een energiedeskundige verzamelt ter plaatse gegevens van het gebouw, zoals de grootte, opbouw, verwarmings- en koelinstallaties, en isolatie. Deze gegevens worden verwerkt in speciale software die de EPC-waarde berekent.

Hoe lang is een EPC geldig?

Een EPC is maximaal 10 jaar geldig. Binnen deze termijn kan een nieuw certificaat nodig zijn als er aanpassingen aan de woning worden gedaan die de EPC-score beïnvloeden.

Wat zijn de kosten voor een EPC berekening?

De kosten voor een EPC berekening liggen gemiddeld tussen de €150 en €250. De exacte prijs hangt af van factoren zoals de grootte en complexiteit van het gebouw.

Komt mijn woning in aanmerking voor een EPC labelpremie?

Sinds 2021 kunnen woningeigenaren een EPC labelpremie ontvangen als ze hun woning renoveren en het EPC-label aanzienlijk verbeteren. Deze premie is beschikbaar voor woningen met een EPC-label E of F, die na renovatie naar label C zijn gestegen.

Hoe kan een EPC-waarde bijdragen aan duurzaam wonen?

Het begrijpen van de EPC-waarden is essentieel om inzicht te krijgen in de energieprestatie van een woning en mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen. Door de EPC-waarde te verbeteren, kun je bijdragen aan duurzaam wonen en energie besparen.