Exploitatiekosten PV-systeem: Niveau en optimalisatietips (2022)

Naast de initiële kosten brengen zonnesystemen ook exploitatiekosten met zich mee. In dit artikel leert u wat bedrijfskosten zijn en hoe hoog ze kunnen oplopen. U leert ook hoe u ze kunt optimaliseren.

De exploitatiekosten zijn meestal per jaar 1 tot 2 procent van de investeringskosten.Langere terugverdientijd

Hoge exploitatiekosten kunnen de terugverdientijd van een PV-systeem verlengen. met 6 tot 9 maanden.Vaste kosten en variabele kosten

De exploitatiekosten van een PV-systeem kunnen worden onderverdeeld in vaste kosten en variabele kosten. kan worden onderverdeeld in vaste en variabele kosten.

Operationele kosten optimaliseren

Bespaar op bedrijfskosten door te investeren in hoogwaardige onderdelen en door verzekeringen te vergelijken.

Wat zijn de exploitatiekosten van een PV-systeem?

De exploitatiekosten van een fotovoltaïsch systeem zijn kosten die moeten worden gemaakt om het fotovoltaïsche systeem op lange termijn te laten functioneren. Zij omvatten bijvoorbeeld reparatie- en onderhoudskosten, maar ook reserves voor defecten en verzekeringskosten. Als richtlijn kunnen de jaarlijkse exploitatiekosten voor fotovoltaïsche systemen worden berekend op 1 tot 2 procent van de investeringskosten.

Wat zijn de exploitatiekosten van een fotovoltaïsch systeem?

De exacte afbakening van de exploitatiekosten van een zonnesysteem is niet altijd eenvoudig. Naast de reeds genoemde kosten voor reparaties en verzekeringen zijn ook de schoonmaakkosten en de vergoedingen voor de gebruikte elektriciteitsmeters inbegrepen.

De gemaakte kosten kunnen in twee hoofdcategorieën worden onderverdeeld: Vaste kosten en variabele bedrijfskosten.

Vaste exploitatiekosten worden gemaakt ongeacht de werkelijk gerealiseerde productie van de installatie. Zo moeten de kosten voor de geïnstalleerde meters worden betaald ongeacht de hoeveelheid elektriciteit die in het betrokken jaar is geproduceerd.

De zogenaamde variabele kosten zijn daarentegen rechtstreeks afhankelijk van de elektriciteitsproductie of de milieuomstandigheden.

De exploitatiekosten omvatten echter niet de fiscale heffingen op de door het zonnesysteem gegenereerde winst – hoewel deze ook jaarlijks moeten worden betaald. Dit is omdat dit geen kosten zijn in de zin van bedrijfsvoering. In een kosten-prestatieberekening van een bedrijf staan tegenover de kosten immers altijd concreet toe te rekenen prestaties, d.w.z. economische opbrengsten. Dit is niet het geval bij belastingheffingen, en daarom worden deze niet als kosten gedefinieerd.

Lees ook:   De houten balken aan de buitenkant schilderen – zo werkt het goed

Hoe hoog zijn de exploitatiekosten van zonnecellen?

In totaal bedragen de exploitatiekosten van een zonnesysteem ongeveer 1 tot 2 procent van het investeringsbedrag per jaar. Voor een fotovoltaïsch systeem met een vermogen van 10 kWp en een nettoprijs van 12.500 euro is dat 125 tot 250 euro per jaar.

Om de 1 tot 5 jaar (optioneel)

De cijfers zijn slechts een ruwe indicatie. De werkelijke kosten kunnen afwijken.

Er zijn bijvoorbeeld kosten voor de Het sneeuwvrij maken van de plant alleen als er zich een gesloten sneeuwdek over de installatie heeft gevormd.

U bespaart het meest met een goede zonne-installateur

Een verkeerd geïnstalleerd PV-systeem is de meest voorkomende oorzaak van storingen die veel geld kosten. Vergelijk aanbiedingen van gespecialiseerde bedrijven in uw regio en bespaar tot 30%.

Grafische aanbiedingen

Vaste bedrijfskosten van een PV-systeem

Aangezien de vaste exploitatiekosten onafhankelijk zijn van de respectieve elektriciteitsproductie, kunnen zij voor afzonderlijke jaren vrij nauwkeurig vooraf worden geraamd.

PV-verzekering

Voor een gemiddelde zonne-installatie bedragen de verzekeringskosten ongeveer 50 tot 150 euro per jaar.

De juiste verzekering moet het volgende dekken:

  • Milieuschade door hagel
  • Bliksem of storm
  • Kabelschade door dierenbeten
  • Diefstal of vandalisme
  • Brandschade

Vooral brandschade wordt meestal veroorzaakt door een verkeerde installatie. U kunt dit voorkomen door een goede zonne-installateur te vinden die verstand van zaken heeft.

Als u al een huiseigenarenverzekering hebt, kan het zonnesysteem vaak tegen een bijzonder gunstig tarief worden verzekerd. U moet ook nagaan of uw eigen aansprakelijkheidsverzekering u dekt als de brand bij de installatie overslaat naar een naburig gebouw.

Meterhuur

Om de opbrengst van een fotovoltaïsch systeem nauwkeurig te kunnen meten en verantwoorden, moeten overeenkomstige

Lees ook:   Regeling voor kleine bedrijven voor zonne-energie in 2022

Deze moeten worden gehuurd van de elektriciteitsleverancier en zijn verkrijgbaar vanaf een jaarlijkse vergoeding van 20 euro. Zogenaamde slimme meters kosten gemiddeld 40 tot 100 euro per jaar.

Lees meer over fotovoltaïsche meters.

Variabele bedrijfskosten van een PV-systeem

De variabele exploitatiekosten hangen af van de specifieke milieu-invloeden en zijn derhalve aan grotere schommelingen onderhevig dan de vaste exploitatiekosten.

Onderhoudskosten

Zonnesystemen worden beschouwd als relatief onderhoudsarm. Toch is het raadzaam om het onderhoud van het PV-systeem regelmatig (om de 2-4 jaar) door een gespecialiseerd bedrijf te laten uitvoeren.

Bij een dergelijke controle worden alle relevante onderdelen gecontroleerd, zoals de fotovoltaïsche modules, de zonnekabels, maar ook de omvormer of de meteraansluiting. Dit zorgt ervoor dat het zonnesysteem op lange termijn functioneel blijft.

Voor onderhoud door een specialist moeten kosten van 80 tot 200 euro worden berekend. De exacte hoeveelheid hangt ook af van de dimensionering van het desbetreffende systeem.

Reparaties

Defecten zijn altijd vervelend. Als ze niet snel worden gerepareerd, kan een productiestop al snel geld kosten.

Om in geval van een defect onmiddellijk te kunnen reageren, is het raadzaam jaarlijks een bedrag van ongeveer 0,5 tot 0,6 procent van het investeringsbedrag als reserve opzij te zetten.

Vooral de omvormer moet vroeg of laat worden vervangen voor de meeste PV-systemen. De meeste fabrikanten van omvormers geven slechts 10 jaar garantie op het apparaat, maar het zonnesysteem wordt meer dan 20 jaar gebruikt.

Schoonmaken

In de regel is fotovoltaïsche reiniging facultatief. In de meeste gevallen is zelfreiniging door regen voldoende om het PV-systeem bij een hellingshoek van meer dan 16° vrij van vuil te houden.

Voor systemen op platte daken of in gebieden met veel vervuiling, bijvoorbeeld in de buurt van boerderijen, kan het echter onder bepaalde omstandigheden wenselijk zijn de zonnepanelen regelmatig te reinigen.

In de meeste gevallen liggen de totale kosten tussen 1 en 2,5 euro per vierkante meter.

Lees ook:   Verdunde verf voor het spuitpistool

Meer informatie over het reinigen van PV-systemen:

Bedrijfskosten en economisch rendement van het PV-systeem

De economische efficiëntie van een fotovoltaïsch systeem is voor veel exploitanten geen prioriteit. Niettemin kan over de gehele gebruiksperiode een jaarlijks netto rendement van 3 tot 5 procent (zonder afschrijving) worden berekend.

Binnen de gebruiksperiode zijn de opbrengsten en dus de inkomsten van het zonnesysteem nauwelijks te beïnvloeden. Bijgevolg vormen de exploitatiekosten de meest veelbelovende aanpassingsschroef voor het economische succes van het systeem.

Als ze bijvoorbeeld meer dan 2 procent bedragen, verminderen ze de opbrengst van het systeem met ten minste 0,5 procent. In dat geval verslechtert de terugverdientijd met 6 tot 9 maanden.

Operationele kosten optimaliseren

Er zijn verschillende manieren om de exploitatiekosten van een PV-systeem te optimaliseren.

  • Vergelijk verschillende voor PV verzekeringen: U kunt een eerste aanloophaven vinden bij Stiftung Warentest.
  • Beknibbel nooit op de omvormer: Investeer in hoogwaardige apparaten (bijvoorbeeld van Huawei, SMA of SolarEdge). Dit kan de reparatiekosten drukken.
  • Maak de zonnepanelen niet schoon: Deze hoeven alleen gereinigd te worden als ze erg vuil zijn.
  • Let op de kosten van onderhoudscontracten en onderteken geen te dure contracten.

Conclusie betreffende de exploitatiekosten van PV-systemen

De exploitatiekosten van een PV-systeem zijn alle kosten die gedurende de gehele levensduur van een zonnesysteem worden gemaakt. Deze omvatten reparaties, verzekering, meterhuur, onderhoudskosten en reserves voor defecten. De fotovoltaïsche exploitatiekosten bedragen ongeveer 1 à 2 procent van het investeringsbedrag per jaar.

De exploitatiekosten zijn de eerste jaren relatief laag. Slijtage neemt immers alleen maar toe met de tijd. Daarom moet u denken aan het vroegtijdig opbouwen van reserves om de reparatiekosten op te vangen.

Maar ook een onderhoudscontract met een betrouwbare installateur van zonne-energie kan een verstandige investering zijn. Vul onderstaand formulier in en wij brengen u graag in contact met gecertificeerde gespecialiseerde bedrijven in uw regio.