Fotovoltaïsch eigenverbruik: zelf zonne-energie gebruiken

Bij fotovoltaïsche energie spreekt men van eigenverbruik wanneer men de door het PV-systeem opgewekte zonnestroom zelf gebruikt. Alle elektrische apparaten in het huishouden worden rechtstreeks bediend met de elektriciteit die op het dak van het huis wordt geproduceerd. Een eventueel overschot aan elektriciteit kan worden opgeslagen in een extra elektriciteitsopslag, totdat het nodig is voor zelfverbruik.

En dit is wat u te wachten staat in deze gids:Vergelijk nu fotovoltaïsche aanbiedingen en bespaar 30%!

Neem 60 seconden de tijd en vul een kort formulier in. Wij brengen u in contact met maximaal vijf geverifieerde gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. De vergelijking is gratis en vrijblijvend voor u.Grafische aanbiedingen

Gemiddeld eigen verbruik van een PV-systeem

Het gemiddelde eigenverbruik van een PV-systeem zonder elektriciteitsopslag is tussen 20 en 30%. Met een elektriciteitsopslagsysteem stijgt het gemiddelde tot 50 à 80%. Bovendien kan het zelfverbruik worden verhoogd door het gebruik van een Warmtepomp en die van een Energiemanager blijven toenemen.

Waarom is een hoog eigenverbruik belangrijk?

Er zijn vele redenen om het eigen verbruik zo hoog mogelijk te houden.

U bespaart elektriciteitskosten

Als u de aanschafkosten en de exploitatiekosten van een fotovoltaïsch systeem over een periode van 20 tot 30 jaar berekent, kost een kilowattuur zelf opgewekte elektriciteit ongeveer 10 cent. Als u uw elektriciteit van het openbare net betrekt, betaalt u momenteel ongeveer 40 cent per kWh. U bespaart dus 30 cent per kWh die u zelf verbruikt. Daarbij is niet eens rekening gehouden met het feit dat de elektriciteitsprijzen in de komende 20 tot 30 jaar zal toenemen.

Feed-in tarief niet langer de moeite waard

Lange tijd was het feed-in tarief zo hoog dat het terugleveren van elektriciteit aan het net veel rendabeler was dan het zelf verbruiken. In de tussentijd krijg je alleen 6,53 cent per kWh (vanaf april )als je elektriciteit aan het openbare net levert. Met de bovengenoemde productiekosten van 10 cent maak je dus een verlies van 3,47 cent per kWh.

Lees ook:   Hoe aantasting ceder door wespen aanpakken?

Als uw PV-systeem meer elektriciteit produceert dan u verbruikt (bv. ’s middags in de zomer), moet u die met verlies aan het net leveren. Als uw PV-systeem minder zonnestroom produceert dan u nodig heeft, dan moet u het dure elektriciteitsnet erbij kopen.

Beide aspecten, stijgende elektriciteitskosten en dalende terugleveringstarieven, maken PV-zelfverbruik meer dan ooit de moeite waard.

Ontwikkeling van het feed-in tarief en de elektriciteitskosten

U beschermt het milieu

Fotovoltaïsche systemen helpen het milieu te beschermen. Zonne-energie is 100% hernieuwbaar. Bij de opwekking komt geen CO₂ vrij. Nog niet de helft van de elektriciteit van het openbare net is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Dus als je zoveel mogelijk “groene stroom” wilt, moet je zoveel mogelijk zelf verbruiken.

Je bent onafhankelijk

Hoe hoger je zelfconsumptie, hoe hoger je zelfvoorzieningsgraad. Een hoge mate van zelfvoorziening betekent een hoge mate van onafhankelijkheid van het openbare net. Zo bent u niet langer blootgesteld aan de onvoorspelbare schommelingen van de elektriciteitsprijzen.

Zelfvoorziening is niet hetzelfde als zelfconsumptie. Zelfverbruik geeft het aandeel zelfverbruikte elektriciteit in de geproduceerde zonnestroom aan. Zelfvoorziening geeft het aandeel van zelf gebruikte zonnestroom in het totale elektriciteitsverbruik aan.

Bovendien ontlast u het openbare net, wat leidt tot een grotere stabiliteit van het net.

Hoe kunt u uw eigen consumptie verhogen

Het eigenverbruik van een PV-systeem kan goed met een elektriciteitsopslag verhogen. Deze slaat de elektriciteit op die overdag niet is verbruikt. Een andere mogelijkheid is de combinatie met een Warmtepomp die u gedeeltelijk kunt bedienen met elektriciteit uit uw PV-systeem. Een energiemanager optimaliseert verder het elektriciteitsverbruik.

Laten we de individuele mogelijkheden eens nader bekijken.

Gebruik een opslagsysteem voor elektriciteit

Met een elektriciteitsopslagsysteem is de elektriciteit van het fotovoltaïsche systeem ook beschikbaar voor u wanneer u die nodig hebt maar er geen zon is – zoals ’s nachts en in de vroege ochtend. Het eigenverbruik van een fotovoltaïsch systeem zonder opslag bedraagt ongeveer 30%. Met een elektriciteitsopslagsysteem kun je het verhogen tot 50% – 80%..

Lees ook:   Bramen plukken
PV opbrengst dagelijkse cyclus

Zonne-energieproductie in de loop van de dag

Gebruik een verwarmingsstaaf

Een manier om meer elektriciteit van uw PV-systeem te gebruiken is om het voor de Warm water verwarming of voor verwarming voor verwarming. Dit kan met elektrische verwarmingssystemen, zoals een warmtepomp of een verwarmingsstaaf.

Gebruik een warmtepomp

Een warmtepomp gebruikt energie uit de omgeving en zet die om in verwarmingsenergie. Voor één kilowattuur verwarmingsenergie heeft een warmtepomp energie nodig, waarvan 25% elektriciteit is en de overige 75% kan zij uit de omgeving halen. Een fotovoltaïsch systeem kan 15% van de vereiste 25% leveren, d.w.z. meer dan de helft van de benodigde elektriciteit. Uw eigen verbruik kan dus tot 70% worden verhoogd. Een exacte berekening hangt af van uw individuele warmtebehoefte.

Gebruik een energiebeheersysteem

Als u naast het elektriciteitsopslagsysteem of de warmtepomp een energiebeheersysteem gebruikt, kunt u uw eigen verbruik nog verder optimaliseren. De energiemanager gebruikt weersvoorspellingenom de elektriciteitsopslag op te laden of de warmtepomp te laten werken. Het regelt ook huishoudelijke apparaten wanneer er een overschot aan elektriciteit is, bijvoorbeeld rond lunchtijd. Met een energiemanager kan een zelfverbruik van 80 tot 90% worden bereikt.

Als u niet zoveel extra geld wilt investeren, kunt u uw toevlucht nemen tot een eenvoudige timer. Zo kunt u bijvoorbeeld de wasmachine of vaatwasser planmatig aanzetten als u weet dat er bijvoorbeeld ’s middags een overschot aan elektriciteit is.

Een zelfverbruik van 100% is theoretisch mogelijkHet PV-systeem en het opslagsysteem zouden hiervoor echter overgedimensioneerd moeten zijn. Ook dit vermindert de economische efficiëntie van uw systeem aanzienlijk.

In deze gids vindt u meer manieren om uw PV-zelfverbruik te verhogen.

Lees ook:   Elektrische leidingen : XVB of flex met XVB of flex met VOB?

Eenvoudig berekenen van het eigenverbruik van zonnepanelen

Het eigenverbruik van een fotovoltaïsch systeem kan eenvoudig worden berekend door de aan het net toegevoerde energie af te trekken van de door het PV-systeem opgewekte energie. De aan het net toegevoerde energie kan aflezen van de teruglevermetern en de opgewekte energie wordt weergegeven op de PV-meter (omvormer).

Voorbeeld van een berekening:

  • Op de PV-meter is de opgewekte energie 2.000 kWh -> 100%.
  • De teruglevermeter toont een waarde van 1.200 kWh -> 60%.
  • 2.000 kWh – 1.200 kWh = 800 kWh – > 40%
  • Het resultaat is een aandeel eigen verbruik van 40%.

Met de onafhankelijkheidscalculator van de HTW Berlin kunt u uw eigenverbruik nauwkeurig simuleren.

Fotovoltaïsch eigenverbruik en belastingen

De exploitatie van een fotovoltaïsch systeem wordt beschouwd als een commerciële activiteit, en daarom moet u de moet belasting betalen over de winst. Het eigen verbruik van een fotovoltaïsche installatie telt als winst en moet dus worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. worden geclaimd als inkomen. Voor systemen van minder dan 10 kWp kunt u zich beroepen op de “hobbyregel” en bent u vrijgesteld van belasting.

Fotovoltaïsche subsidies voor eigenverbruik?

Fotovoltaïsche subsidies zijn ook beschikbaar voor zelfverbruik. Er zijn veel regionale subsidies voor PV-systemen en KFW-subsidies. KFW biedt ook de lening 270 “Renewable Energies – Standard” aan voor de financiering. Een aanvullend geïnstalleerd elektriciteitsopslagsysteem wordt ook gefinancierd als het eigenverbruik is minstens 60%.

Conclusie

Zelfverbruik bij fotovoltaïek betekent dat u de door het PV-systeem opgewekte zonnestroom zelf gebruikt. Het dalende feed-in tarief en de hoge elektriciteitskosten maken eigenverbruik van fotovoltaïsche energie zeer aantrekkelijk. Om een zo hoog mogelijk zelfverbruik te bereiken, moet het PV-systeem Combineer met een opslagsysteem. Een extra Energiebeheersysteem en een warmtepomp verhogen het eigenverbruik nog verder.