Fotovoltaïsche belasting op eigen verbruik (2022)

Als het PV-systeem is geregistreerd als handelszaak of onder de regeling voor kleine ondernemingen valt, moet de winst uit fotovoltaïsche energie worden belast. Dit omvat ook het eigen verbruik. Als fotovoltaïsche energie alleen als hobby wordt beschouwd, is de belasting op het eigen verbruik niet van toepassing. De belasting wordt gevorderd in de jaarlijkse belastingaangifte en naar het belastingkantoor gestuurd.

En dat is wat je in deze gids zult leren:Wanneer moet belasting worden betaald voor eigenverbruik van fotovoltaïsche energie?

Als uw fotovoltaïsche systeem elektriciteit levert aan het openbare net en u ontvangt daarvoor het teruglevertarief, dan exploiteert u een commerciële activiteit. Dit is onderworpen aan belasting. Sinds 2020 is er echter de hobbyistenregeling. Systemen met een vermogen van minder dan 10 kWp zijn krachtens deze verordening vrijgesteld van belasting. Dit geldt echter alleen als het grootste deel van de elektriciteit door de eigenaar wordt verbruikt.

De teruglevering van de elektriciteit en de ontvangen vergoeding spelen dus een rol in de belastingheffing. de beslissende rol. Afhankelijk van hoe hoog uw winst is, moet u uw systeem registreren als bedrijf of kiezen voor de kleine bedrijvenregeling. In beide gevallen moet u bij uw aangifte inkomstenbelasting belasting betalen aan de belastingdienst over uw winst en uw eigen verbruik van fotovoltaïsche energie.Welke belastingen zijn verschuldigd?

Als het belastingkantoor beslist dat uw PV-systeem belastbaar is, is de Inkomstenbelasting is verschuldigd. Als u ook een handel moet registreren, moet u ook de Belasting op de toegevoegde waarde.

De inkomstenbelasting op PV-zelfverbruik

U kunt geen gebruik maken van de hobbyregel als uw Installatie groter dan 10 kWp is of jij Huurinkomsten van meer dan € 520 per jaar. Dit betekent dat u ofwel een handel registreren of de Regelgeving voor kleine bedrijven kiezen. Als kleine ondernemer bent u vrijgesteld van BTW.

Lees ook:   warmtepomp installateur in Hamme

U moet nog steeds inkomstenbelasting betalen op uw winsten uit zonne-energie loont de moeite. Dit geldt zowel voor de winst uit verkochte elektriciteit als voor de door de eigenaar gebruikte elektriciteit. De zelf verbruikte elektriciteit telt fiscaal als inkomen en moet dus bij de belastingdienst worden opgevraagd in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Als kleine ondernemer volstaat hiervoor een eenvoudige resultatenrekening (EÜR).

De belastbare winst uit de verkochte elektriciteit is:

Het ontvangen feed-in tarief

Elektriciteit die aan het openbare net wordt geleverd, wordt vergoed door de netbeheerder. De netbeheerder betaalt u een zogenaamd feed-in tarief tegen een vaste prijs per kilowattuur aan het net geleverde zonnestroom. Voorwaarde hiervoor is dat u uw PV-systeem bij het Bundesnetzagentur heeft aangemeld.

Verkoop van elektriciteit via marketeers

Als u een marketeer heeft ingeschakeld, zal hij of zij de zonnestroom zo rendabel mogelijk voor u verkopen. De wetgever moedigt dit zelfs aan met de Marktpremie (§20 EEG). Let wel, als u elektriciteit levert aan andere verbruikers, wordt u ook ondernemer. Energieleverancier. Dit brengt wettelijke verplichtingen met zich mee, zoals de betaling van de EEG-heffing. Dit geldt ook voor de verkoop van elektriciteit aan huurders.

Elektriciteit verkocht aan huurders van de eigen woning

Als u een appartement of een kamer in uw huis verhuurt en hen van elektriciteit voorziet die afkomstig is van uw fotovoltaïsche panelen, doet u zaken. De winst van deze verkochte elektriciteit moet worden belast. Dit geldt als uw de jaarlijkse huurinkomsten bedragen meer dan € 520 zijn. Als u besluit uw huurders van elektriciteit te voorzien, kunt u de Huurder elektriciteitstoeslag (Artikel 21, lid 3, van de Wet inzake hernieuwbare energiebronnen).

Belasting over de toegevoegde waarde en fotovoltaïsch eigenverbruik

Heeft uw fotovoltaïsch systeem meer dan 10 kWp vermogen en je bereikt een Omzet van meer dan € 22.000 per jaar, moet je een handel registreren. Wanneer u uw bedrijf registreert, wordt u automatisch BTW-plichtig. Er moet btw worden betaald over de winst van de elektriciteit die u verkoopt en ook over de elektriciteit die u zelf verbruikt.

Lees ook:   Hoekraam en koudebruggen

Over elke kilowattuur zonnestroom die u zelf opwekt en verkoopt of zelf verbruikt, moet btw worden betaald.

Het bepalen van het belastbare eigenverbruik van fotovoltaïsche energie: zo werkt het!

U kunt de inkomstenbelasting op uw fotovoltaïsch eigenverbruik op twee verschillende manieren berekenen. Er is de Forfaitaire berekening en de Bepaling volgens de vervangingswaarde. Met de huidige zeer hoge elektriciteitsprijzen van meer dan 35 cent per kWh (vanaf september ) is de forfaitaire vaststelling beslist meer de moeite waard.

De forfaitaire berekening

De belastingdienst laat u een vast bedrag van 20 cent per verbruikte kilowattuur
als inkomsten als inkomen. Bereken voor 4.000 kWh zelf verbruikte zonnestroom per jaar als volgt:

  • 4.000 kWh x 0,20 € = 800 €

Het belastbaar eigen verbruik bedraagt dus 800 €.

Bepaling volgens de vervangingswaarde

De bepaling volgens de vervangingswaarde is alleen goedkoper, als de basisprijs van uw netwerkoperator voor een kilowattuur elektriciteit onder de 20 cent ligt. Reken dan met de prijs van je energieleverancier in plaats van de 20 cent. In ons voorbeeld rekenen we met een prijs van 18 cent per kWh en een jaarlijks verbruik van 4.000 kWh.

  • 4.000 kWh x 0,18 € = 720 €

Het belastbaar eigen verbruik is dus 720 €.

PV-belasting op eigen verbruik: tips en trucs

Om de belastingkwestie helemaal te vermijden, moet u de Liebhabereireglung deze optie kiezen. In dit geval is noch omzetbelasting noch inkomstenbelasting verschuldigd. Deze vereenvoudigde regeling is mogelijk voor de meeste particuliere PV-systemen. Als uw fotovoltaïsche installatie een vermogen heeft van minder dan 10 kWp en u de elektriciteit bijna uitsluitend zelf verbruikt, zijn er geen problemen.

Lees ook:   Bewoon jij erfgoed zonder dat je het zelf weet? (KAART)

Indien dit niet het geval is, kunt u uw PV-systeem classificeren als een Eigenaar van een klein bedrijf register. U moet dan een eenvoudige EÜR bij uw jaarlijkse belastingaangifte voegen. In de EÜR vergelijkt u de inkomsten uit de elektriciteit die u verkoopt en de elektriciteit die u zelf gebruikt met de uitgaven. De uitgaven omvatten kosten voor onderhoud, reiniging en reparatie van de fotovoltaïsche panelen. Zo vermindert u de belastbare winst.

Zorg ervoor dat u de Forfaitaire vaststelling voor eigen verbruikaangezien de waarde gunstiger is dan de werkelijke elektriciteitsprijs. U ontvangt van uw netbeheerder de waarde voor de aan het net geleverde elektriciteit. Op de teruglevermeter van uw systeem kunt u aflezen hoeveel elektriciteit aan het net wordt geleverd.

Ook als u niet verplicht bent een handel te registreren, kunt u dat toch doen. De Voordelen van het registreren van een bedrijf ligt in het feit dat je ook de voorbelasting kan worden geclaimd. Dit betekent dat u de btw op de aanschafkosten van het systeem kunt terugvragen bij de belastingdienst. Bij handel moet u echter aan het eind van het kalenderjaar aangifte doen. BTW-aangifte een btw-aangifte indienen. Dit is iets ingewikkelder dan een eenvoudige EÜR-aanmelding.

Conclusie

Als u de elektriciteit van uw zonnepanelen met winst verkoopt, betaalt u zowel een Sduur op de winst en uw eigen consumptie. De belasting wordt gevorderd in de jaarlijkse inkomstenbelasting aan het belastingkantoor. U kunt het belastbaar eigen verbruik van uw PV-systeem berekenen tegen een vast tarief van 20 cent per verbruikte kilowattuur bepalen.

Als u op zoek bent naar een gespecialiseerd bedrijf voor fotovoltaïek, kunnen wij u helpen. Vul het onderstaande formulier in en wij brengen u in contact met maximaal vijf gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. Vergelijk de aanbiedingen en bespaar tot 30%!