Fotovoltaïsche energie zonder belastingkantoor – zo werkt het!

Fotovoltaïsche energie zonder belastingkantoor en belastingbureaucratie is mogelijk. Met de kleineondernemersregeling hoeft geen omzetbelasting te worden betaald. Als u uw fotovoltaïsche installaties bij de belastingdienst laat registreren als hobby, is er geen inkomstenbelasting. En zelfs bij stand-alone systemen is het belastingkantoor niet nodig, omdat zij geen elektriciteit aan het net leveren en dus niet bedoeld zijn om winst te maken.

Vergelijk nu fotovoltaïsche aanbiedingen en bespaar 30%!Neem 60 seconden de tijd en vul een kort formulier in. Wij brengen u in contact met maximaal vijf geverifieerde gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. De vergelijking is gratis en vrijblijvend voor u.

Grafische aanbiedingen

Kleine bedrijvenregeling voor zonnesystemen

Elke exploitant van een fotovoltaïsche installatie kan kiezen voor de kleine-ondernemersregeling indien de Jaarlijkse omzet 22.000 euro niet overschrijdt. De regeling is vrijgesteld van omzetbelasting. Dit geldt zowel voor alle bereikte winst en voor eigen gebruik. Als kleine ondernemer moet u bij uw aangifte inkomstenbelasting een EÜR van fotovoltaïsche installaties voegen.EÜR betekent inkomensoverschotrekening. Daarin worden alle kosten en opbrengsten van fotovoltaïsche energie vergeleken. Het resultaat is winst of verlies. Dit dient als basis voor de berekening van de inkomstenbelasting.

De verordening voor kleine bedrijven stelt u niet vrij van inkomstenbelasting. Eventuele winsten uit de zonne-installatie worden door de belastingdienst als inkomsten beschouwd. Dit betreft de inkomsten uit de verkoop van de zonnestroom, bijvoorbeeld via het feed-in tarief. Als kleine ondernemer is het belangrijk om op te merken, dat alle ondernemersinkomsten tellen mee voor de jaarlijkse omzet van 22.000 euro. Als u zelfstandige bent en verdere inkomsten genereert, komen die bovenop die van de fotovoltaïsche cellen.

Lees ook:   Dakrenovatie van een licht beschadigd plat dak: zo pak je het aan

Vereenvoudigingsregeling voor fotovoltaïsche energie (hobby)

De vereenvoudigingsregel voor fotovoltaïsche cellen wordt ook gebruikt voor Hobbyisme gebeld. Als u uw fotovoltaïsche installatie bij de belastingdienst aanmeldt als hobby, bent u vrijgesteld van inkomstenbelasting. Het maakt niet uit of u elektriciteit aan het openbare net levert.

Om uw PV-systeem in aanmerking te laten komen voor de vereenvoudigingsregeling zijn er echter een paar vereisten. Het zonnestelsel moet een vermogen van niet meer dan 10 kWp. Bovendien moet u wonen in het huis waarop het systeem staat.

Het verhuren van andere appartementen in het huis is toegestaan, maar deze mogen niet niet worden voorzien van elektriciteit uit uw PV-systeem worden geleverd. In dat geval mogen de jaarlijkse huurinkomsten niet hoger zijn dan 520 euro.

Als aan de voorwaarden is voldaan, kunt u een eenmalige aanvraag indienen bij het belastingkantoor. Het verzoek wordt gewoonlijk zonder verder onderzoek ingewilligd en is ook geldig voor de volgende jaren. U hoeft nu in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting geen aandacht meer te besteden aan uw fotovoltaïsche installatie.

Werking van een off-grid systeem

U kunt bovendien “samenwerken” met het belastingkantoor omzeilen met de exploitatie van een eilandinstallatie of als u al uw elektriciteit zelf verbruikt en op geen enkele manier verkoopt.

Een off-grid systeem is een fotovoltaïsch systeem dat niet op het openbare net is aangesloten. De elektriciteit wordt alleen opgewekt voor eigen gebruik. Een off-grid systeem wordt meestal gecombineerd met een elektriciteitsopslagsysteem om 100% van de eigen zonnestroom te gebruiken en zelfvoorzienend te zijn.

Conclusie

Wil je Photovoltaïek zonder de belastingdienst Bij de registratie moet u de Regelgeving voor kleine bedrijven kies de kleine bedrijven regeling. Hierdoor bent u vrijgesteld van omzetbelasting. Uw jaarlijkse omzet mag niet hoger zijn dan 22.000 euro. Met de Vereenvoudigingsverordening (hobby) dan hoeft u ook geen inkomstenbelasting te betalen. Dit is een optie voor PV-systemen van minder dan 10 kWp. U kunt ook het belastingkantoor helemaal vermijden met een off-grid systeem.

Lees ook:   Badkamer: welke materialen en kleuren kies je?