Fotovoltaïsche panelen op het noorden: waar moet u rekening mee houden?

Fotovoltaïsche panelen aan de noordkant genereren 30 tot 40 procent minder elektriciteit dan onder optimale omstandigheden. Daarbij geldt: hoe platter het dak, hoe hoger de opbrengst. Bij diffuus licht produceert een PV-systeem op het noordelijke dak evenveel zonnestroom als andere zijden van het dak.

Lange tijd waren er geen twee meningen over een PV-systeem op het noorden. Het werd beschouwd als onzinnig. Inmiddels is dit dankzij de moderne technologie veranderd en zijn er steeds meer zonnepanelen te zien op daken op het noorden. Lees in dit artikel of een fotovoltaïsch systeem op het noorden ook voor u zinvol kan zijn.Met diffuus licht hetzelfde

Een PV-noordsysteem produceert evenveel zonne-energie in diffuus licht als aan andere zijden van het dak.Per hoe vlakker de hellingshoek, hoe meer opbrengst een zonnesysteem op het noorddak oplevert.

Zelfconsumptie is belangrijk

Een PV-systeem op het noorden wordt pas rendabel als u het grootste deel van de elektriciteit verbruikt consumeer het zelf.

Wat zijn de PV-opbrengsten op het noordelijke dak?

Voor een snel antwoord op deze vraag, zie de volgende figuur. Hieruit blijkt de opbrengst afhankelijk van de oriëntatie en hellingshoek van de zonnepanelen.

Fotovoltaïsche kantelhoektafel

Maar naast de dakoriëntatie moet ook rekening worden gehouden met de dakhelling, de keuze van de zonnepanelen en het eigen verbruik. Laten we deze punten eens nader bekijken.

De juiste dakhelling voor zonnepanelen op het noorden

Om de PV-opbrengst te maximaliseren moet voor systemen op het noorden de voorkeur worden gegeven aan zo vlak mogelijke dakhellingen. Dit minimaliseert de beschaduwing van het systeem door het dak.

Maar let op: als de hellingshoek kleiner is dan 7°, ontstaan er problemen met het zelfreinigend vermogen van het systeem. Regenwater kan in zo’n situatie niet ideaal wegstromen. Daardoor worden vuildeeltjes nauwelijks afgevoerd en is er zelfs kans op algen- of mosvorming.

Sneeuw glijdt ook nauwelijks van het zonnesysteem af bij zulke lage hellingshoeken van de modules en vermindert dus onnodig de elektriciteitsopbrengst. In het ergste geval kan een te hoge sneeuwbelasting de PV-modules beschadigen.

Vergelijk nu fotovoltaïsche aanbiedingen en bespaar 30%!

Neem 60 seconden de tijd en vul een kort formulier in. Wij brengen u in contact met maximaal vijf geverifieerde gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. De vergelijking is gratis en vrijblijvend voor u.

Grafische aanbiedingen

Alles hangt af van de juiste zonnepanelen

Dankzij de technische vooruitgang op het gebied van zonnepanelen kunnen nu ook op daken op het noorden goede opbrengsten worden behaald. Dat was vroeger ondenkbaar.

Moderne PV-modules gedragen zich bij weinig licht aanzienlijk beter dan hun voorgangers. Dit betekent dat vooral diffuus licht goed kan worden benut, waarvan het aandeel bijzonder groot is op locaties met een noordelijke oriëntatie. Op dagen met gesloten bewolking is de elektriciteitsopbrengst aan de noordzijde in dat geval vergelijkbaar met die aan de zuidzijde van een dak.

Combinaties van dunne-film en kristallijne zonnecellen zijn een bijzonder goede optie voor fotovoltaïsche systemen aan de noordzijde. In het bijzonder kunnen wij de zonnepanelen van Solarwatt aanbevelen, omdat deze zeer goede resultaten leveren bij weinig licht.

Solarwatt glas-glas modules

Solarwatt Glas-Glas Modules

Zelfconsumptie wordt nog belangrijker

Naast betere technologie spelen ook de politieke randvoorwaarden een rol bij het feit dat zonnesystemen aan de noordkant nu vaak economisch rendabel zijn.

Het door de staat gegarandeerde feed-in tarief is de afgelopen jaren sterk verlaagd, terwijl de elektriciteitsprijzen voor eindgebruikers aanzienlijk zijn gestegen.

Voor exploitanten van zonne-installaties is het daarom bijzonder interessant om zoveel mogelijk van de geproduceerde elektriciteit zelf te verbruiken in plaats van deze aan het net te leveren.

In combinatie met intelligente opslagoplossingen kunnen PV-systemen met een noordelijke oriëntatie ook zorgen voor een hoog niveau van zelfverbruik, waardoor het rendement van het systeem zeer goed kan zijn.

Tegen deze achtergrond zijn de piekopbrengsten van een op het zuiden gericht zonnesysteem bij felle zon niet het primaire kengetal voor winstgevendheid. In dergelijke situaties wordt namelijk vaak zoveel zonnestroom geproduceerd dat deze niet zelf kan worden verbruikt of opgeslagen voor later gebruik, waardoor een relatief onrendabele teruglevering moet plaatsvinden.

Wanneer is fotovoltaïsche energie op het noorden niet de moeite waard?

Hoewel zonnepanelen op daken op het noorden veel mogelijkheden bieden, is een zonne-installatie niet voor al deze oppervlakken de moeite waard:

  • Laag eigenverbruik: Een dergelijk systeem is bijvoorbeeld niet raadzaam als het eigen elektriciteitsverbruik laag is. Een systeem dat in de eerste plaats bedoeld is om elektriciteit aan het net te leveren, is vanwege het lage feed-in tarief namelijk nauwelijks economisch levensvatbaar op een locatie op het noorden.
  • Steile hellingshoek: Bovendien zijn op het noorden gerichte daken met een steile hellingshoek niet goed geschikt voor een zonnesysteem vanwege de langdurige schaduw van de fotovoltaïsche modules.
  • Geen eigen vermogen: Maar ook al is het dakoppervlak in principe geschikt voor een zonnesysteem, het moet alleen worden geïnstalleerd als het met eigen vermogen kan worden gefinancierd. Dit komt omdat huur of rente het rendement van het systeem sterk verminderen. Dergelijke extern gefinancierde systemen zijn daarom in de meeste gevallen economisch niet levensvatbaar.
  • Betere alternatieven: Ten slotte mogen noordelijke gebieden alleen worden bezet als er geen andere en geschiktere gebieden beschikbaar of reeds bezet zijn.
Lees ook:   Hoe sluit je je kringen en aarding aan op je zekeringkast?

In andere gevallen is de noordkant meestal de moeite waard voor een fotovoltaïsche installatie, vooral als u ook in de winter zonnestroom wilt produceren.

Fotovoltaïsche panelen aan de noordkant: ja of nee?

Een PV-systeem op het noorden levert 30 tot 40 procent minder opbrengst op dan een systeem op het zuiden. Voor systemen op het noorden geldt: hoe vlakker de dakhelling, hoe beter. Met diffuus licht genereert een dak op het noorden evenveel zonne-energie als andere zijden van het dak.

En toch kan een zonnesysteem met een noordelijke oriëntatie zeer economisch rendabel zijn. Een zo vlak mogelijke dakhelling en het gebruik van moderne zonnepanelen maken uiteindelijk ook aan de noordzijde een aanvaardbare opbrengst mogelijk.

De economische levensvatbaarheid van het systeem wordt met name beïnvloed door het gerealiseerde eigenverbruik en minder door de lagere piekopbrengsten in vergelijking met een zuidelijke oriëntatie.

Ondanks de vele mogelijkheden van een zonnesysteem met een noordelijke oriëntatie, moet de voorkeur worden gegeven aan zuidelijke, westelijke of oostelijke oriëntatie als die beschikbaar is. Indien deze gebieden echter niet kunnen worden gebruikt, moet het gebruik van gebieden op het noorden zeker worden overwogen. Immers, als ze niet worden gebruikt, gaan veel potentiële opbrengsten verloren.

De enige manier om erachter te komen of een PV-systeem aan de noordkant kan worden gemonteerd, is een gesprek met een deskundige. Vul onderstaand formulier in en wij brengen u in contact met maximaal vijf gecertificeerde zonne-installateurs uit uw regio die u gratis en vrijblijvend adviseren.