Hoe cement op de juiste manier af te voeren

Als het gaat om het weggooien van afval in het algemeen, worden sommige mensen vaak geconfronteerd met een echt mysterie. Waar hoort wat thuis? Wat mag er in het huishoudelijk afval, wat is misschien grofvuil en wat moet er zelfs bij het recyclagepark worden weggegooid? De verwijdering van cement roept ook de ene of de andere vraag op, die hier zal worden beantwoord.

Het subtiele verschil

Cement is een integraal onderdeel van het leven van vandaag. Niet alleen is cement onmisbaar in de woningbouw, u vindt het materiaal vaak in gips of zelfs in tegellijmen. En dit is precies waar een verschil in verwijdering in het spel komt, omdat het in het algemeen in drie groepen moet worden verdeeld:

  • Verpakking (cementzakken)
  • commercieel (inclusief gezouten) cement
  • verwijderd cement zoals dekvloer of gips

Afvoer van cementzakken

Een cementen zak kan alleen als volgt worden weggegooid als deze echt helemaal leeg is, dus niet meer stoffig. In de regel zijn cementzakken gemaakt van plastic folie en papier, wat betekent dat ze behoren tot de composietmaterialen en thuishoren in de gele bak – op voorwaarde dat de zakken in de gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden worden geproduceerd. sommige cementzakken zijn ook alleen van papier gemaakt en kunnen daarom met het oud papier worden weggegooid.

Cement afvoeren

Het afvoeren van commercieel of verwijderd cement is daarentegen niet zo eenvoudig, omdat dit bouwpuin is. Het maakt niet uit of het al gehard cement is of dat het nog in poedervorm is. Afhankelijk van hoeveel cement je moet weggooien, kan het bestellen van een container een goed idee zijn. Want cement is ook voor particulieren lastig en dus omslachtig om te vervoeren. Kleinere hoeveelheden kunnen echter worden ingeleverd bij het recyclingcentrum. Zorg er wel voor dat je maar een beperkt bedrag privé mag geven en dat er kosten gemaakt worden. Het beste is om vooraf bij uw gemeente te informeren naar de richtlijnen die in uw gemeente gelden.

Pas op voor asbest

Als u een ouder gebouw renoveert, kan het oude cement asbest bevatten. Tot de jaren 1990 was de stof die vandaag gevaarlijk is voor de gezondheid nog steeds heel gewoon en zelfs te vinden in tegellijmen. Asbesthoudend materiaal moet als zodanig worden afgevoerd en mag nooit zomaar met huishoudelijk afval worden weggegooid. Asbest wordt namelijk beschouwd als gevaarlijk afval en moet daarom worden verwijderd door een goed gecertificeerd bedrijf onder strikte voorschriften.