Houten terrasvoet – zo werkt het stap voor stap

Houten terrasonderbouw

Bij het bouwen van een houten terras is vooral de onderbouw van belang. Want dit bepaalt duurzaamheid en stabiliteit op lange termijn. Omdat de tuingrond in de loop der jaren vaak bezinkt, is een fundering vereist. De puntfundering geniet grote populariteit in de onderbouw van een houten terras. In het volgende leer je stap voor stap en zonder veel moeite de puntfundering te bouwen.

Het puntfundament als keuzemiddel

In het geval van een houten terras is de selectieve plaatsing van de balken voldoende voor een veilige constructie. Puntfunderingen zijn geschikt om dergelijke steunpunten snel en met weinig moeite te creëren. Stoeptegels en een betonnen bed zorgen voor voldoende ondersteuning. De inspanning is aanzienlijk lager dan bij een oppervlaktefundering. Bovendien is er geen tijdrovend drogen nodig.

Stap voor stap instructies voor de onderbouw van een houten terras

De onderbouw van een houten terras is eenvoudig mogelijk. Hieronder vindt u een stapsgewijze handleiding die het voor u gemakkelijker maakt om een onderbouw op te zetten.

Je hebt dit materiaal nodig

Voor de onderbouw zijn verschillende materialen nodig. Naast dragende houten balken heb je de volgende dingen nodig:

  • Stoeptegels
  • Beton
  • Grind
  • Schop
  • Hamer, waterpas en Co.

Grondverwijdering

Verwijder eerst de vloer. Hiervoor moet u de hoogte van het toekomstige houten terras berekenen. Bij het verwijderen van de grond moet u niet te diep graven of te weinig grond verwijderen.

Leggen en uitlijnen van stoeptegels

Stel in de volgende stap de stoepplaten in. Om dit te doen, graaft u een kleine holte uit. Aan beide uiteinden van het terras is dit verplicht. Hoe groter het terras wordt, hoe meer stoepplaten en puntfunderingen nodig zijn. Vul nu beton in de holte. Plaats vervolgens de stoepplaten op het balkon. Met een lange balk kun je de horizontale uitlijning regelen. Dit is van enorm belang, omdat een vlak contactoppervlak belangrijk is voor het houten terras.

Lees ook:   Hoe betonplaat verankeren?

Het opzetten van een onderbouw

In de laatste stap bouw je de onderbouw voor je houten terras. Eerst moet het beton drogen. Vervolgens kunt u de langsbalken plaatsen en deze aansluiten op de dwarsbalken. Met de waterpas is ook hier een regelmatige controle van de uitlijning aan te raden. Na voltooiing van de onderbouw kunt u uw houten terras bedekken met vloerdelen en vanaf nu genieten van het goede weer.