Je hebt deze aansluitingen voor fonteinen

Fontein aansluitingsmogelijkheden

Omdat putten – afhankelijk van het ontwerp en de diepte van het boorgat – voor zeer verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt, verschillen de aansluitmogelijkheden ook afhankelijk van het gewenste gebruik. In dit artikel hebben we kort samengevat welke opties bijzonder populair zijn.

Putten hebben verschillende aansluitmogelijkheden

Putten zijn er in zeer verschillende uitvoeringen en met min of meer diepe boorgaten, waardoor niet alleen het mogelijke gebruik, maar ook de aansluitmogelijkheden bijzonder divers zijn. Maar naast kansen liggen hier ook risico’s op de loer: Zeker voor putten die geen grote boordiepte of een lage pompcapaciteit hebben, kan een aansluiting onder bepaalde omstandigheden beperkt zijn. Met name paal- en slagputten laten meestal slechts een paar meter verticaal pompen van het water toe en de pompcapaciteit is voor veel verbindingen niet voldoende.

Over het algemeen kunnen verschillende aansluitingen worden geïnstalleerd als aanvulling op de put, vooral als het een boorgat is met toegang tot diepere grondwaterlagen – d.w.z. een put met een boordiepte van 10 tot 15 meter. Dan zijn de volgende verbindingen mogelijk:

  • aansluiting op huisgebruik;
  • aansluiting op een warmtepomp; evenals
  • Aansluiting op tuinirrigatie.

Aansluiting van de put op het gebruik van het huis

Putten die een verbinding hebben met huisgebruik moeten idealiter een hoog waterdebiet en een groot volume water hebben. Door toevoeging van een diepe putpomp en een bijbehorende putdiepte kan hygiënisch perfect grondwater worden opgepompt, dat geschikt is voor gebruik als drink- en proceswater. Deze aansluitoptie kan dus worden gebruikt als aanvulling op huishoudelijk water – bijvoorbeeld voor het wassen van wasgoed of het doorspoelen van het toilet.

Lees ook:   Haal de lente nu al in huis met meubels in kleur

Aansluiting van de put op een warmtepomp

De mogelijkheid om de put aan te sluiten op een warmtepomp is echter iets ingewikkelder. Daarvoor zijn twee putten nodig (een injectieput en een kraanput), die minimaal 15 meter uit elkaar moeten zitten. Als deze bouwkundige voorwaarde mogelijk of gegeven is, kunnen de putten de warmte aan het grondwater onttrekken door middel van een water-water warmtepomp. Ook met dit systeem kan proces- of drinkwater op deze manier worden getransporteerd.

Aansluiting van de put op een tuinirrigatiesysteem

Een andere populaire verbinding is het gebruik van de put en tuinirrigatie. Door het toevoegen van een leidingsysteem kunnen zowel meerdere tappunten als een sprinklerinstallatie worden geïnstalleerd. De hydrauliek en leidingen vereisen echter in de meeste gevallen de hulp van een specialist.