Pompcarter in de kelder – taken en functionaliteit

Pompcarterkelder

Een pompput in de kelder wordt gebruikt om afvalwater of grondwater onder het niveau van de riolering af te voeren. De procedure is beproefd en betrouwbaar, zolang u enkele voorwaarden in acht neemt en het systeem correct onderhoudt. Het exacte ontwerp van het pompcarter is afhankelijk van de structurele omstandigheden.

Pompput in de kelder – verschillende taken

Kortom, een pompput in de kelder is er altijd om ongewenst water van de kelder naar een hoger niveau te transporteren om het van daaruit naar het rioolstelsel of naar een particuliere kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie te leiden. Het water kan uit verschillende bronnen komen. Afhankelijk van de situatie heeft een pompcarter tal van taken:  • Grondwater verlagen in de omgeving van een gebouw
  • Ontvochtiging van de bodem bij regen, storm of sneeuwsmelt
  • Bescherming tegen percolaat van bovenaf op een helling
  • Pompen van afvalwater in de kelder (grijs en zwart water)In principe is het altijd mogelijk om een pompcarter in de kelder te maken. De exacte uitvoering verschilt echter afhankelijk van de structurele omstandigheden en de geologie van de ondergrond. In veel gevallen is het een eenvoudiger en goedkoper alternatief voor een hefsysteem.

Verschillen tussen verschillende effluenten

Water uit sanitaire voorzieningen is verdeeld in grijs water en zwart water. Het grijze water komt bijvoorbeeld uit de douche en de gootsteen en is slechts in beperkte mate verontreinigd met ziektekiemen en niet met grovere vaste stoffen. Zwart water daarentegen komt uit het toilet en bevat ook uitwerpselen en vaste stoffen, zodat het pompcarter hygiënisch veilig en geurbestendig moet zijn.

Lees ook:   warmtepomp installateur in Sint-Gillis

Pompcarter als bescherming tegen extern water

Een pompcarter biedt een eenvoudige methode om de grondwaterspiegel onder het huis te verlagen en de ondergrond af te voeren en te houden. Daarnaast is het geschikt op plaatsen waar regelmatig tijdelijk vocht te verwachten is – bijvoorbeeld omdat het klimaat in de winter vaak leidt tot zware regen of grote hoeveelheden sneeuw, ze zich in de buurt van een waterlichaam bevinden of er een waterdichte bodemlaag zoals klei in de bodem zit. Zo’n pompcarter strekt zich door de vloerplaat naar buiten uit of bevindt zich buiten het gebouw.

Pompcarter voor het afvoeren van afvalwater uit het huis

Als de kelder zich onder of ter hoogte van de leidingen voor het rioolstelsel bevindt, kunt u ook een pompcarter maken. Terwijl een hefsysteem het afvalwater direct naar boven transporteert, leiden de leidingen eerst naar een pompcarter. Dit moet onder het maaiveld zijn om een voldoende gradiënt te garanderen. Van daaruit transporteert het vervolgens de pomp naar de afvoerleidingen.