Putten rehabiliteren – Wat u erover moet weten

Renovatie van de put

Om een oude put weer functioneel te maken of een beschadigde put te herstellen zijn verschillende rehabilitatiemaatregelen mogelijk. Wat dit zijn en wanneer een verbouwing überhaupt nog zinvol is, hebben we in dit artikel kort samengevat.

Renovaties kunnen oude putten reactiveren

De term “sanering” met betrekking tot putten is breed en kan verschillende dingen betekenen, variërend van het reactiveren van een oude put tot het uitvoeren van bepaalde schoonmaakwerkzaamheden en het herstellen van schade. Er zijn hier ook verschillen die betrekking hebben op het type put. Een renovatie kan dus ook verwijzen naar opgedroogde en verstopte putten.

Vaak is er echter tijdens een renovatie sprake van dat een oude put wordt gereactiveerd. Het gaat dan vooral om het creëren van een nieuwe functionaliteit die om verschillende redenen niet meer gegeven kan worden. De eerste stap is dan ook het root cause onderzoek om het probleem achteraf op te lossen. Hoewel pijpcamera’s een goed hulpmiddel zijn voor paal- of impactputten, kunt u vaak terugvallen op een soldeer voor niet-zichtbare putbodems. Meer hierover lees je hier.

Maar ook bepaalde beschadigingen kunnen hersteld worden.

Naast het reactiveren van een put kan een renovatie ook schade herstellen die bijvoorbeeld de strakheid van de putwanden of het uiterlijk verstoort. Bovenal moet afdichting hier op de eerste plaats komen om waterverlies en overstroming van de omliggende grond te voorkomen.

Als een volledige renovatie nodig is, wordt de hele putruimte opnieuw uitgebreid, wat gepaard gaat met een grindvulling (om de filterfunctie te verbeteren). Bij stoot- en ramputten die water via een leiding transporteren, behoort ook het boren over de oude leiding tot de werkstappen.

In sommige gevallen is de renovatie niet meer de moeite waard.

Toch kan het voorkomen dat een oude put al “voorbij het kwaad” is en een daadwerkelijke renovatie niet meer de moeite waard is. Dit kan om verschillende redenen waar zijn:

  • De inspanning of kosten van de renovatie zijn groter dan de baten; of
  • De grondwaterstand is inmiddels gedaald, waardoor er ondanks sanering geen water opgepompt kan worden (hier moet gedacht worden aan een herboring).