PV-substructuur: eisen en prijzen

Een goede en stabiele onderbouw is de basis van elk PV-systeem, zodat de zonnemodules zich later goed houden en kunnen worden uitgelijnd. Daarom grijpen wij dit artikel aan om u nadere informatie te verstrekken over het onderwerp onderbouw voor fotovoltaïsche systemen.

In de loop der jaren zijn er steeds meer typen en modellen ontwikkeld, zodat er nu een grote en brede verscheidenheid aan substructuren bestaat. De ontwikkeling van steeds nieuwe constructies heeft het mogelijk gemaakt dat fotovoltaïsche systemen op de meest uiteenlopende daken passen.Welke soorten substructuren zijn er?

PV-onderbouw op het pannendak

De meest voorkomende vorm van onderconstructie is waarschijnlijk die op pannendaken, aangezien de meeste installaties worden aangetroffen op eengezinswoningen (en pannen daar de voorkeur genieten).

De installatie is eenvoudig. De dakhaken worden eenvoudig op de dakbalken geschroefd. Daartoe moet telkens een stuk van de dakpan worden afgeslepen. Dit gebeurt meestal met een haakse slijper.PV-onderbouw op het platte dak

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een PV-onderbouw op het platte dak. U kunt kiezen tussen platliggende of verhoogde zonnepanelen. Bij een platliggende methode moeten de zonnepanelen regelmatig worden gereinigd, en daarom is deze methode niet zo geschikt.

Er zijn verschillende methoden voor de verhoogde variant. U kunt kiezen voor een onderconstructie die vast in het dak zit of een die belast wordt met extra gewicht en waarbij er geen dakdoorbreking is.

PV-onderbouw op open plekken

Een fotovoltaïsch systeem kan ook op een open ruimte worden geïnstalleerd. In dit geval is er alleen de methode van verhoging. De systemen worden met palen in de grond verankerd. Een betonnen fundering is dus niet in alle gevallen noodzakelijk. In sommige gevallen volstaat het om de palen in de grond te slaan.

Lees ook:   IKO enertherm BM: dé beloopbare isolatieplaat voor je plat dak

PV-onderbouw op trapeziumvormige plaatstalen daken

Een ander type onderconstructie komt voor bij trapeziumvormige plaatstalen daken. De profielen kunnen rechtstreeks op het dak worden aangebracht. Verdere werkzaamheden zoals dakhaken zijn niet nodig. De profielen kunnen worden vastgeschroefd of geklonken.

Eisen voor een PV-onderbouw

Om een onderconstructie met een fotovoltaïsch systeem op een dak aan te brengen, moet aan een aantal belangrijke voorwaarden worden voldaan.

Een daarvan is dat het dak de modules inclusief de onderbouw kan dragen. Dit kan problematisch zijn, vooral bij oudere daken. Daarom moet u de dakconstructie laten controleren door een bouwkundig ingenieur. Alleen als de bouwkundige een dergelijke constructie mogelijk acht, mag u overgaan tot de bouw van een fotovoltaïsch systeem op uw dak.

U moet ook rekening houden met de verwachte sneeuwmassa’s en de bijbehorende belastingen. Vooral in het zuiden is het essentieel. Als daar altijd veel sneeuwmassa’s te verwachten zijn, is de installatie van een fotovoltaïsch systeem eerder ongeschikt.

Ook moet rekening worden gehouden met de wind, die het systeem kan beïnvloeden. Harde wind kan leiden tot beperkingen. In dit geval moet de onderbouw bijzonder sterk en veilig zijn. Dit is vooral belangrijk in kustgebieden.

Prijzen van de PV-onderbouw

In de regel zijn de prijzen voor de onderbouw opgenomen in de berekening van het eigenlijke fotovoltaïsche systeem. In het algemeen wordt altijd uitgegaan van kosten per kWp. De kosten voor de onderbouw vormen een relatief klein deel van de totale kosten voor het systeem. In de meeste gevallen gaat het om 5 tot 10 procent. Hoe groter het systeem, hoe hoger de kosten voor de onderbouw.

Lees ook:   Help: 3 vaak gestelde vragen over ramen en deuren

Aangezien veel systemen kunnen worden gesubsidieerd, is het ook mogelijk een deel van de subsidie te gebruiken voor de onderbouw. Dit kan de kosten dienovereenkomstig drukken.

In ieder geval moet u vooraf meerdere offertes aanvragen om verschillende aanbieders met elkaar te kunnen vergelijken. U moet ervoor zorgen dat hoogwaardige materialen worden gebruikt, met name voor de onderbouw, en dat daar niet wordt bezuinigd.

Welke leveranciers zijn er voor montagesystemen?

Leveranciers voor assemblagesystemen

Dit is de lijst van de belangrijkste leveranciers van montagesystemen en substructuren:

  • Abacus
  • IBC Solar
  • Montagesystemen
  • BayWa r.e.
  • Schletter
  • Knubix
  • Altec Metaal Technologie
  • Donauer