Regeling voor kleine bedrijven voor zonne-energie in 2022

Met de kleine ondernemersregeling hoeft u voor uw PV-systeem geen omzetbelasting te betalen aan de belastingdienst. Om gebruik te kunnen maken van de kleineondernemersregeling mag de omzet uit fotovoltaïsche installaties niet hoger zijn dan 22.000 euro in het jaar van verwerving en 50.000 euro in het daaropvolgende jaar.

En dat is wat je in deze gids zult leren:Vergelijk nu fotovoltaïsche aanbiedingen en bespaar 30%!

Neem 60 seconden de tijd en vul een kort formulier in. Wij brengen u in contact met maximaal vijf geverifieerde gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. De vergelijking is gratis en vrijblijvend voor u.Grafische aanbiedingen

Wanneer is de regeling voor kleine ondernemingen van toepassing op fotovoltaïsche installaties?

De regeling voor kleine ondernemingen (§19 UstG) is een belastingvermindering als u een lage omzet hebt. Uw omzet van het voorgaande jaar mag niet hoger zijn dan met een maximum van 22.000 euro bruto en in het lopende kalenderjaar 50.000 Euro omzet niet overschrijden. Dit omvat echter niet alleen de inkomsten uit uw zonnepanelen, maar ook alle andere bedrijfsinkomstenwaarmee u belastbare omzet behaalt. Als alle omzetten samen de bedragen niet overschrijden, kunt u de kleine-ondernemersregeling toepassen.

Voordelen en nadelen van de kleine-ondernemersregeling voor PV-systemen

De kleine bedrijvenregeling is een goede manier om BTW te vermijden. Naast de voordelen heeft het echter ook een doorslaggevend nadeel waarmee u bij uw beslissing rekening moet houden.

Voordelen van de regeling voor kleine ondernemingen

Dit zijn de voordelen van de kleine bedrijvenregeling:

  • Geen belasting op de behaalde omzet: Het voordeel van de kleine ondernemingsregeling voor zonnestroom is dat u geen omzetbelasting hoeft te betalen over uw verkopen. Kleine ondernemers zijn vrijgesteld van omzetbelasting.
  • Geen belasting op eigen verbruik: U hoeft ook geen belasting te betalen over uw privé-elektriciteitsverbruik, d.w.z. uw eigen verbruik, zoals het geval zou zijn bij de normale belastingheffing.
  • Eenvoudige EÜR met de particuliere belastingaangifte: Voor de regeling voor kleine ondernemingen is geen belastingadviseur nodig en kan gemakkelijk worden gedaan met uw particuliere belastingaangifte. U hoeft alleen een eenvoudige resultatenrekening (EÜR) op te stellen.
Lees ook:   warmtepomp installateur in Zwijndrecht

Nadelen van de regeling voor kleine ondernemingen

  • Geen recht op aftrek van voorbelasting: Het grote nadeel is dat zij geen recht meer hebben op aftrek van voorbelasting. Voor u betekent dit dat u de voorbelastingvergoeding van de aanschafkosten of onderhoud, reparatie en reiniging van het systeem niet meer kunt claimen bij de belastingdienst.

De prijzen voor fotovoltaïsche energie zijn de laatste jaren echter sterk gedaald, evenals het BTW-bedrag. De regeling voor kleine ondernemingen kan dus nog steeds economisch aantrekkelijk voor u zijn.

Inkomensoverschotrekening (EÜR) volgens de regeling voor kleine ondernemingen

U kunt in enkele minuten een EÜR voor uw fotovoltaïsche installatie opstellen. Aan de inkomstenkant voer je in alle maandelijkse inkomsten die u hebt ontvangen via het feed-in tarief. De facturen hiervoor dienen als bewijsstukken.

Aan de uitgavenkant voer je alle gemaakte kosten voor het PV-systeem. Dit zijn de elektriciteitskosten voor de werking van het systeem en de kosten voor onderhoud, reparatie en verzekering.

Het verschil van de EÜR laat dan de winst of zelfs het verlies zien, vandaar de naam Winst- en verliesrekening (GVR). Deze waarde is de berekeningsgrondslag voor uw inkomstenbelasting. Het EÜR-resultaat mag niet worden verward met de opbrengstwaarde, die voor kleine ondernemers niet meer dan 22.000 mag bedragen.

Heeft de kleine bedrijvenregeling invloed op de inkomstenbelasting?

De regel voor kleine ondernemingen bestaat niet in de inkomstenbelasting of de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting is de beslissende factor of u in de Winst of verlies met uw fotovoltaïsch systeem. De inkomsten uit de aan het net geleverde elektriciteit worden hier vergeleken met de uitgaven voor aankoop- en exploitatiekosten.

Lees ook:   Het ABC van domotica: zo word je een expert ter zake

In 2021 heeft het federale ministerie van Financiën ook bepaald dat kleinere PV-installaties tot een vermogen van 10 kW worden over het algemeen geclassificeerd als hobby. Voor reeds bestaande installaties kan achteraf een aanvraag worden ingediend.

Is een wijziging van de regeling voor kleine ondernemingen met terugwerkende kracht mogelijk?

Als u aanvankelijk voor de standaardbelasting hebt gekozen om de voorbelasting terugbetaald te krijgen, kunt u vervolgens ten vroegste na 5 jaar overschakelen naar de kleine bedrijven regeling. Een andere voorwaarde is dat de omzet in het voorgaande jaar 22.000 euro maximaal en in het komende jaar heeft u de omzet van maximaal 50.000 euro bereiken.

Wij raden aan na de periode van vijf jaar nog één jaar te wachten met het wijzigen van de status om de voorbelasting te kunnen vorderen. niet mogelijk de voorbelasting moeten terugbetalen. De reden: de aanpassingsperiode eindigt na de volledige vijf jaar dat het systeem in bedrijf is. Tot die tijd kan de belastingdienst de voorbelastingaftrek voor daksystemen terugvorderen. Voor fotovoltaïsche panelen op het dak is dat zelfs 10 jaar.

Voorbeeld: Aanvraag tot wijziging van de verordening inzake kleine ondernemingen

Onder de volgende link vindt u een voorbeeldaanvraag als u later wilt overstappen op de kleine bedrijvenregeling:

-voorbeeld: aanvraag tot wijziging van de verordening inzake kleine ondernemingen voor fotovoltaïsche installaties

Conclusie

De Regelgeving voor kleine bedrijven vermijdt de kwestie van de belasting over de toegevoegde waarde voor fotovoltaïsche energie. Noch het particuliere elektriciteitsverbruik, noch de winsten uit het feed-in tarief hoeven met btw te worden belast. De jaarlijkse omzet van fotovoltaïsche installaties mag niet meer bedragen dan 22.000 euro in het jaar van ingebruikname en 50.000 euro in het daaropvolgende jaar.

Lees ook:   Aardingsklemmen

Bent u op zoek naar een gekwalificeerd gespecialiseerd bedrijf voor fotovoltaïek? Vul het onderstaande formulier in en wij brengen u in contact met maximaal vijf geverifieerde gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. Vergelijk de aanbiedingen en bespaar tot 30%!