Sneeuw op PV-systeem? Hoe fotovoltaïsche panelen sneeuwvrij houden

Een laagje sneeuw op zonnepanelen is niet altijd een probleem. In dit artikel wordt uitgelegd wanneer het een probleem wordt en hoe u het PV-systeem sneeuwvrij kunt houden.

Clearing heeft niet altijd zinSneeuwruimen heeft zelden economische zin. Als er echter veel sneeuw ligt, bestaat het risico dat de modules worden beschadigd.

De De opbrengstverliezen als gevolg van sneeuw op de PV-modules bedragen slechts enkele tientallen procenten.Sneeuw afspoelen met water?

Water laat kalkvlekken achter op de modules, wat de opbrengst vermindert. Daarom niet aanbevolen.

Fotovoltaïsche systemen sneeuwvrij maken: deze opties zijn beschikbaar

Er zijn verschillende manieren om sneeuw van uw PV-systeem te verwijderen:

Zelf de sneeuw ruimen

Als systeembeheerder kunt u het sneeuwruimen in eigen hand nemen. De volgende punten moeten in acht worden genomen:

  • Veiligheid eerst: Bij alle maatregelen moeten gewetensvolle voorzorgsmaatregelen worden genomen om ongelukken te voorkomen. Besneeuwde daken vormen immers een zeer grote bron van gevaar voor ernstig en zelfs dodelijk letsel.
  • Pas op voor krassen: Het is belangrijk het zonnesysteem niet te beschadigen bij het sneeuwruimen. Het bekrassen van de modules zal immers op lange termijn leiden tot grote rendementsverliezen. Daarom moet het gebruik van scherp gereedschap bij het verwijderen van sneeuw tot elke prijs worden vermeden.
  • Gebruik telescoopstokken: In de handel is speciaal reinigingsgereedschap met telescoopstok verkrijgbaar. Het gebruik ervan vergt veel inspanning. U kunt echter ook een verlengde bezem gebruiken.

Goedkeuring door een gespecialiseerd bedrijf

Naast het sneeuwruimen door de exploitant van de fotovoltaïsche installatie kan dit ook worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

De gespecialiseerde professionals kunnen zelfs onder moeilijke omstandigheden de sneeuw van de zonnepanelen verwijderen en tegelijkertijd de veiligheid garanderen. Het gebruik ervan is echter relatief duur en daarom in de meeste gevallen alleen zinvol als schade aan het dak moet worden voorkomen.

De daling van de elektriciteitsproductie rechtvaardigt meestal financieel niet het opruimen door een professional.

Sneeuw Fotovoltaïsche energie

Een dikke laag sneeuw op PV-modules

Technische sneeuwruiming

Daarnaast zijn er ook technische methoden voor het verwijderen van sneeuw op PV-systemen. Deze zijn gebaseerd op verschillende systemen.

  • Dekzeil: Dit komt in gebruik bij de eerste sneeuwval. Het wordt op gezette tijden automatisch opgerold, waardoor de sneeuw op het zeil wordt weggehaald.
  • Ontdooien: Er wordt elektriciteit in het zonnesysteem geïnjecteerd, waardoor de PV-modules opwarmen. In de meeste gevallen is het voldoende om de zonnepanelen 2 tot 3 °C te verwarmen om het sneeuwdek naar beneden te laten glijden.

De technische oplossingen zijn echter duur en daarom alleen zinvol in gebieden met veel sneeuw.

Sneeuw van het PV-systeem verwijderen met water – een goed idee?

Het gebruik van water om sneeuw van het PV-systeem te verwijderen wordt slechts in beperkte mate aanbevolen. De kalk in het water verontreinigt namelijk het systeem en leidt tot een lagere opbrengst. Bovendien bestaat het risico dat grote temperatuurverschillen leiden tot scheuren in de modules.

Hoe groot is het opbrengstverlies door sneeuw?

Het verlies aan elektriciteitsproductie door sneeuw ligt in de meeste gebieden in de orde van grootte van één cijfer:

  • Locatie > 1000 m. a.s.l. ongeveer vijf tot acht procent.
  • Locatie < 1000 m. a. s. l. ongeveer één tot vier procent.
Lees ook:   Geboende parket oliën: kan dit na het insmeren van terpentijn of is schuren aan te raden?

In beide scenario’s zijn de verliezen in geld uitgedrukt nauwelijks significant, vooral omdat sneeuw niet automatisch de productie volledig stil legt. UV-licht kan door een sneeuwdek tot 15 cm doordringen.

De omvang van het opbrengstverlies hangt dus sterk af van de dikte van de sneeuwlaag op de module.

De belangrijkste criteria voor hoogrenderende wintermaanden zijn de oriëntatie en de hellingshoek van de PV-modules. Hoe steiler het dak en hoe zuidelijker de oriëntatie, hoe hoger de opbrengst.

Wanneer moet je de sneeuw opruimen?

Meestal vormt een lichte sneeuwlaag geen ernstige belemmering, vooral omdat de zonnepanelen tijdens de elektriciteitsproductie opwarmen en de sneeuw doen smelten.

Bij een gemiddeld sneeuwdek wordt het productieverlies merkbaar. In veel gevallen rechtvaardigt dit echter niet het verwijderen van sneeuw.

Pas wanneer de sneeuwlast zo zwaar wordt dat schade aan het dak of de fotovoltaïsche installatie te vrezen valt, moet de sneeuw verplicht worden verwijderd.

Zonnepanelen sneeuwvrij houden – een goed idee?

Door de lage globale straling is de elektriciteitsproductie in de winter relatief laag, zelfs in optimale omstandigheden. Op één enkele zomerdag wordt soms evenveel elektriciteit geproduceerd als in een hele week in de winter. Vanuit het oogpunt van de elektriciteitsproductie is een sneeuwdek op het zonnesysteem dus slechts een klein probleem.

De sneeuwbelasting kan echter in sommige gevallen een gevaar opleveren als het draagvermogen van het PV-systeem of het dak wordt overschreden.

In verreweg de meeste gevallen is het niet nodig om een zonne-installatie sneeuwvrij te maken. De extra opbrengst staat namelijk vaak niet in verhouding tot de moeite en het risico van beschadiging van de modules.

Lees ook:   Houtopslag tuin: mag buur dit doen?