Stand-alone omvormer: stroom zonder net

Wat is een zelfstandige omvormer?

Stand-alone omvormer

Een eilandomvormer is een apparaat dat gelijkstroom omzet in wisselstroom. Deze naam komt voort uit het feit dat het zonnesysteem in “stand-alone modus” werkt en als “eiland” geen contact heeft met het elektriciteitsnet. Dit maakt een netonafhankelijke werking van eindapparaten met verschillende spanningsvereisten mogelijk.Bij eilandoplossingen zijn er in sommige gevallen ook belastingen die rechtstreeks met gelijkstroom worden gevoed. Een stand-alone omvormer zorgt dan alleen voor uniforme spanningsniveaus.

Vergelijk nu fotovoltaïsche aanbiedingen en bespaar 30%!Neem 60 seconden de tijd en vul een kort formulier in. Wij brengen u in contact met maximaal vijf geverifieerde gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. De vergelijking is gratis en vrijblijvend voor u.

Grafische aanbiedingen

Hoe werkt een stand-alone omvormer?

Een stand-alone omvormer werkt bijna hetzelfde als een conventionele omvormer. Het is nodig om de elektrische stroom die door een zonnesysteem wordt geproduceerd te kunnen gebruiken met de meeste elektrische apparaten. Dit komt omdat het de gelijkstroom die door het systeem wordt geproduceerd, omzet in wisselstroom.

Een zelfstandige omvormer kan de opgewekte wisselstroom rechtstreeks aan de aangesloten verbruikers doorgeven. Bij veel stand-alone oplossingen wordt er echter een zonnebatterij tussen geschakeld. Hierdoor kunnen de consumenten ook bij slechte verlichting of ’s nachts worden bediend.

De keuze aan omvormers is enorm. Er zijn vele fabrikanten, modellen en types. Dat zorgt voor verwarring.

In deze uitgebreide gids leer je (bijna) alles over omvormers.

Het rendement waarmee een zonnesysteem elektriciteit opwekt, schommelt dynamisch. Dit komt omdat het afhangt van de temperatuur en de stroom en spanning in de zonnecellen. Het vermogen dat aan het systeem kan worden onttrokken komt overeen met het product van de stroomsterkte en de spanning.

Lees ook:   Capaciteitstarief en warmtepomp

Het punt van maximaal vermogen wordt ook wel het “maximum power point” of kortweg MPP genoemd. Een omvormer past voortdurend de twee stroomparameters aan door de lijnweerstand te variëren. Zo moeten de zonnecellen zo lang mogelijk zo dicht mogelijk bij het MPP werken. Dit verhoogt de efficiëntie van de elektriciteitsvoorziening aanzienlijk.

Toepassingsgebieden voor autonome omvormers

Stand-alone omvormers worden gebruikt wanneer geen aansluiting van het zonnesysteem op het openbare net is gepland of mogelijk is. Daarom worden ze vooral gebruikt in kleine, afgelegen dorpen, hutten of tuinhuisjes.

Zonnesystemen met een stand-alone omvormer worden echter ook vaak gebruikt voor de werking van parkeerautomaten, weerstations, lantaarns of bij verkeersmanagement.

Klein systeem met stand-alone omvormer

Kleine zonnemodule met stand-alone omvormer

Een ander voorkeursgebied is dat van de mobiele toepassingen, bijvoorbeeld in de campingsector. In veel van deze toepassingen worden ook zonnebatterijen gebruikt.

Voordelen en nadelen van autonome omvormers

Eilandomvormers zijn er in vele uitvoeringen. Er zijn bijvoorbeeld kleine modellen voor parkeerautomaten of in de mobiele sector.

Als grote zonnesystemen met stand-alone omvormers worden gebruikt, zijn ze navenant groot. Hoe groter de omvang van een zelfstandige omvormer, hoe hoger de kwaliteit in de meeste gevallen. De efficiëntie van hightech modellen is navenant hoog.

Omvormers van grote systemen, bijvoorbeeld voor de bevoorrading van een dorp, hoeven niet bang te zijn voor een vergelijking met andere typen omvormers. Kleinere modellen hebben daarentegen vaak een relatief laag rendement.

Als een volledig fotovoltaïsch systeem met één stand-alone omvormer wordt bediend, kunnen er bij grotere systemen problemen ontstaan wanneer het systeem gedeeltelijk in de schaduw staat. Dat komt omdat de individuele autonome omvormer slechts één MPP voor het hele systeem kan instellen. Sommige modules werken dan ver van hun optimale MPP. Het totale rendement van het zonnesysteem wordt dus verlaagd.

Lees ook:   Hoe werkt een warmtepomp in de winter?

Met name mobiele zonnesystemen worden niet noodzakelijk gekenmerkt door een hoog rendement. Veeleer staat de mobiliteit van het systeem op de voorgrond. In dergelijke gevallen is een autonome omvormer vaak optimaal geschikt, ook al presteert deze in veel parameters slechter dan andere omvormertypes.