Stookolie verpompen – zo werkt het

Pompolie voor stookolie

Het oppompen van stookolie vereist enkele overwegingen. Als u de stookolie binnen het tanksysteem moet verplaatsen of als de nieuwe tank in de directe omgeving van stookolie moet worden voorzien, moet u de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Kortom, er zijn verschillende manieren waarop je de stookolie kunt pompen.

Dit is het verschil tussen pompen en pompen

Er zijn fundamentele verschillen tussen pompen en pompen. Terwijl pompen hoge eisen stelt aan de procedure en pomp, geldt dit minder voor het pompen. Technisch gezien is dit meestal geen probleem. Er zijn echter verschillende regels met betrekking tot het transport en de opslag van stookolie, die op hun beurt de behandeling bemoeilijken. In het volgende ligt de focus op het verpompen van stookolie.

Waarom stookolie pompen?

Maar waarom is het zelfs nodig om de stookolie op te pompen als deze al in de tank zit? Vaak bestaan de tanksystemen uit meerdere tanks die met elkaar verbonden zijn. In uitzonderlijke situaties moet u mogelijk het tanksysteem omschakelen. Dit vereist natuurlijk ook het oppompen van de stookolie. Dit geldt met name voor de vernieuwing van de stookolietank. Dan wil je de oude stookolie niet weggooien en kun je deze gewoon overpompen.

Deze pompen zijn geschikt

Kortom, niet elke zuigpomp is geschikt voor het verpompen van stookolie. Dit komt omdat de afzonderlijke componenten van de pomp door de olie kunnen worden aangevallen en permanent kunnen worden vernietigd. Dit geldt met name voor afdichtingen en slangen. U moet er dus altijd voor zorgen dat de pomp geschikt is. Kortom, verschillende varianten komen hier in aanmerking:

  • handmatige zuigpomp
  • elektrische zuigpomp
  • Zuigpomp voor de boor

Handmatige zuigpomp

De handmatige zuigpomp is altijd geschikt voor het verpompen van stookolie wanneer het om kleine hoeveelheden olie gaat. Zolang de grens van 500 liter niet wordt overschreden, is de handpomp een goed alternatief. Hogere aantallen liters zijn echter nauwelijks te beheren.

Elektrische zuigpomp

De elektrische zuigpomp biedt daarentegen een groot voordeel. Want het pompen van de stookolie in de tank gebeurt automatisch. Als de pomp ook vanzelf uitvalt, hoef je er niet eens bij te zijn. De elektrische zuigpomp doet al het werk. Overigens zijn er stroomsnelheden van enkele duizenden liters per uur.

Zuigpomp voor de boor

Daarnaast kunnen ook zuigpompen voor de boor worden gebruikt. Ook hier zijn hoge debieten mogelijk. De boor kan echter oververhit raken bij langdurig gebruik. Hier zijn dan steeds weer pauzes nodig.