Vorstschort voor de bodemplaat – wanneer is het nodig?

Frostschuerze bodemplaat

Veel doe-het-zelvers vragen zich af of een vorstschort nodig is voor de bodemplaat. Bij het bouwen van de fundering en planning rijst de vraag wat de beste manier van handelen is. Je hebt echter alleen in bepaalde gevallen een vorstschort nodig. Hoe zo’n vorstschort eruit ziet en waar je rekening mee moet houden, leer je in het volgende artikel.

Vorstschort afhankelijk van de grondsoort

Als je vorstbestendige betonnen funderingen wilt gieten of vorstbestendig beton nodig hebt, moet je ook naar de grond kijken. Want het type vloer bepaalt of een vorstschort nodig is om het beton te beschermen tegen de vorst. Anders kan bevriezing schade aan de bodemplaat en ook aan de structuur veroorzaken. In het bijzonder is er een hoog risico op vorst bij de volgende grondsoorten:

Afhankelijk van de locatie hangt het af van de bodemsamenstelling. Dit komt omdat één grond door de samenstelling een hoog risico op vorst kan vormen, terwijl dit bij andere grondsoorten nauwelijks het geval is.

Risico op vorst in individuele gevallen

Om een risico voor de fundering door vorst te bepalen, is een geotechnisch rapport vereist. Omdat het risico op vorst altijd afhankelijk is van de bodem op de betreffende plaats – vaak variëren de bodems aanzienlijk binnen dorpen, steden en regio’s. Naleving van een dergelijk deskundig advies wordt aanbevolen bij het bouwen van een nieuw huis en het creëren van een vorstbestendige fundering. Dit dient met name de veiligheid en statica van het gebouw.

De planning van het vorstschort

Al in de planningsfase is het noodzakelijk om rekening te houden met verschillende tips. De architect plant het vorstschort al tijdens de planning van het huis. De planning is dan gebaseerd op het eerder uitgevoerde deskundigenoordeel. Omdat de waarden elementair zijn voor de statische planning en het maken van een adequate plattegrond.

De productie van een vorstschort

Na de planning is de productie verschuldigd. Bij een vorstschort hangt het af van de respectievelijke diepte. Dit is meestal tussen de 80 en 100cm onder de uiteindelijke bovenrand van de betonnen fundering en de vloerplaat. Net als het vorstschort is de bodemplaat gemaakt van gewapend beton. U moet ook naar de isolatie kijken – want met hoogwaardige isolatie kunt u ook de energie-efficiëntie van uw gebouw aanzienlijk verbeteren.