Wanneer moet een PV-systeem als bedrijf worden geregistreerd?

U moet uw PV-systeem als bedrijf registreren als het vermogen meer dan 10 kWp bedraagt. Fotovoltaïsche installaties onder deze grens zijn vrijgesteld van bedrijfsbelasting overeenkomstig § 3 punt 32 GewStG. U hoeft geen handel te registreren. Met deze vrijstelling is het lidmaatschap van de Kamer van Koophandel en Industrie (IHK) niet langer vereist.

En dat is wat je in dit artikel zult leren:Handel vs. commerciële activiteit (Bureau voor handelsvergunningen vs. belastingdienst)

Voor zover u elektriciteit verkoopt (bv. via het teruglevertarief), wordt de exploitatie van een PV-systeem doorgaans beschouwd als als een commerciële (ondernemers)activiteit en moet worden geregistreerd bij het belastingkantoor. Dit is een kwestie van belastingregistratie. Uitzonderingen zijn eilandsystemen, aangezien deze niet op het openbare net zijn aangesloten.

Een commerciële activiteit is echter niet vereist bij de registratie van een bedrijf. U moet dit registreren bij het bevoegde regelgevings- of handelskantoor.Wanneer moet u fotovoltaïsche energie als bedrijf registreren?

Sinds 2020 zijn alle PV-systemen tot 10 kilowatt vermogeng zijn vrijgesteld van bedrijfsbelasting. Dit is bepaald in § 3 punt 32 GewStG. In dit geval hoeft er ook geen handel te worden geregistreerd. Dit geldt niet alleen voor fotovoltaïsche systemen, die in 2020 Met de vrijstelling vervalt ook de verplichting tot inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Industrie (IHK).

Als uw systeem een vermogen heeft van meer dan 10 kilowatt, moet u dit melden aan uw lokale regelgevende of handelskantoor.. U moet de termijn van vier weken in acht nemen.

Anderzijds moeten commercieel gemonteerde PV-systemen (bv. op een magazijn of een kantoorgebouw) moeten altijd worden geregistreerd, ongeacht hun output.

Lees ook:   Energiezuinig renoveren: lagere registratierechten en extra premie op komst?

Aangifte bedrijfsbelasting voor zonnepanelen

Als u uw PV-systeem als handelaar registreert, moet u een Aangifte bedrijfsbelasting een aangifte van bedrijfsbelasting indienen. Of u daadwerkelijk bedrijfsbelasting moet betalen, hangt af van de belastbare winst. Tot een jaarlijkse winst van momenteel 24.500 euro profiteert u van de bedrijfsbelastingaftrek en hoeft u geen bedrijfsbelasting te betalen.

Een PV-systeem als bedrijf registreren: zo werkt het!

Het registreren van een PV-systeem als bedrijf kan in de meeste gemeenten online gebeuren. Daarvoor moet u een Registratieformulier voor bedrijven vul het formulier in. U kunt het document afdrukken en per post naar het Ordnungsamt sturen of het elektronisch verzenden. Binnen drie dagen u ontvangt een bevestiging van registratie – meestal van het belastingkantoor waaraan de gegevens zijn doorgegeven.

De autoriteiten zijn verplicht uw inschrijving voor de opwekking en verkoop van zonnestroom te aanvaarden en kunnen deze niet weigeren.

Voor de verkoop van zonnestroom (via feed-in tarief) is in de regel geen commerciële onderneming nodig. Dit is alleen nodig voor commerciële installaties, zoals zonneparken, aangezien deze commercieel worden beheerd en gericht zijn op de verkoop van zonne-energie in grote hoeveelheden.

Afhankelijk van de gemeente wordt een vergoeding gevraagd voor de registratie. tussen 10 € en 65 € zijn verschuldigd. Bovendien wordt u bij inschrijving automatisch lid van de IHK (Kamer van Koophandel en Industrie) en moet u contributie betalen. Deze worden betaald uit een jaarlijkse winstsom van 5.200 € verschuldigd.

Zodra uw handel is bevestigd, ontvangt u van de belastingdienst een fiscaal ondernemingsnummer. Bovendien moet u de vragenlijst voor fiscale registratie invullen. De gemakkelijkste manier om dit te doen is via Elster.

Lees ook:   Een natuurlijke tuin vol leven? Enkele tips

Conclusie

Voor een particulier PV-systeem met een vermogen tot 10 kilowatt piek u hoeft geen bedrijf te registreren. Dit is geregeld in § 3 punt 32 GewStG. Hierdoor is ook geen aangifte van bedrijfsbelasting en betaling van bedrijfsbelasting meer nodig. FV-systemen met een hoger vermogen dan 10 kWp en commerciële fotovoltaïsche systemen moeten als handel worden geregistreerd.

Als u op zoek bent naar een gespecialiseerd bedrijf voor fotovoltaïek, kunnen wij u ondersteunen. Vul het onderstaande formulier in en wij brengen u in contact met maximaal vijf gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. Vergelijk de aanbiedingen en bespaar tot 30%!