Wat als de cementmortel niet vasthoudt?

cement-moertel-haelt-nicht

Als cementmortel niet vasthoudt, is het erg vervelend. Cementmortel is immers een bindmiddel waar je absoluut op moet kunnen vertrouwen als het gaat om de bouw. Dus wat zou de reden kunnen zijn als de cementmortel niet vasthoudt en wat kan eraan worden gedaan?

Excursus: Wat is cementmortel?

Er moet kort worden vermeld wat cementmortel eigenlijk is. Dit is een mortel die wordt gemengd uit zand, cement en water. Het cement heeft een mineraalmengsel dat verantwoordelijk is voor de bindende, zelfs klevende eigenschap van het materiaal. Daarom heeft de cementmortel een hoge sterkte en goede hechting, wat betekent dat dit type mortel vaak wordt gebruikt op intensief gebruikte plaatsen. Des te vervelender als dit anders zo betrouwbare bindmiddel niet standhoudt.

Hoe kan dit gebeuren?

Als cementmortel niet vasthoudt, is dit meestal te wijten aan een fout bij het mengen. Omdat het uiterst belangrijk is dat de mengverhouding goed is om de gewenste grip te krijgen. Om aan de veilige kant te zijn, kunt u voorgemengde cementmortel gebruiken, waarbij alleen water hoeft te worden toegevoegd. Als de juiste hoeveelheid water wordt toegevoegd, reageert de mortel als een onmiddellijk product en is bijna klaar voor direct gebruik.

Meng zelf cementmortel

Als u daarentegen de cementmortel zelf wilt mengen, moet u precies te werk gaan. De volgende mengverhouding is van toepassing:

  • Zand: vier delen
  • Cement: een deel
  • Water: 0,5 stuks

Externe factoren

Hoewel een mengfout meestal doorslaggevend is als de cementmortel niet vasthoudt, kunnen externe factoren ook een negatieve invloed hebben op de ruiming. Met name de volgende drie factoren kunnen een doorslaggevende rol spelen:

  • Temperatuur
  • Vochtigheid
  • Ondergronds
Lees ook:   Gietijzeren radiatoren behouden of niet?

Temperatuur

Bij het verwerken van cementmortel moet u ervoor zorgen dat de temperaturen tussen de vijf en dertig graden Celsius liggen. Als het kouder of warmer is, heeft dit invloed op het water in de mortel, waardoor de mengverhouding verandert. Idealiter is de temperatuur tijdens de verwerking 15 tot 25 graden Celsius.

Vochtigheid

De luchtvochtigheid in de ruimte mag niet hoger zijn dan 70 procent. Anders kan de fysiek onmisbare kristallisatie van het cement niet worden uitgevoerd, daarom kan de cementmortel daarna niet vasthouden.

Ondergronds

Als het substraat te vochtig of sterk absorberend is, kan het ook voorkomen dat de cementmortel niet kan vasthouden. Ook hier is het fysieke proces aangetast.