Wat betekent open-circuit spanning voor PV-modules?

Open-circuit spanning is de spanning van een fotovoltaïsche module wanneer er geen belasting is aangesloten of geen stroom wordt geleverd. De open-circuit spanning is dus de maximale spanning van een module. De waarde wordt gegeven in volt [V].

Bij de inbedrijfstelling van het systeem wordt de nullastspanning van afzonderlijke modules of volledige strings gemeten. Het spanningsniveau hangt af van de heersende temperatuur van de modules en de lichtinval.Laten we bij wijze van voorbeeld even aannemen dat de temperatuur en de lichtinstraling stabiel zijn. In dit geval zou de door de module opgewekte spanning eerst langzaam afnemen en vervolgens steeds sneller – naarmate er meer elektriciteit wordt geproduceerd. In dit geval bereikt de spanning nul zodra de zogenaamde kortsluitstroom wordt bereikt.

Het elektrisch vermogen van een zonnepaneel is het product van de geproduceerde spanning en de geleverde stroom. Het punt waarop het vermogen het hoogst is, wordt het “maximumvermogenspunt” of MPP genoemd.De nullastspanning is een belangrijke indicator voor het meten van de prestaties van de afzonderlijke zonnepanelen of de gehele string. Met behulp van deze metingen kunnen bijvoorbeeld fouten in de zonnecellen of andere problemen worden opgespoord. De meting moet altijd door een specialist worden uitgevoerd. Deze persoon kan de verkregen gegevens evalueren en dienovereenkomstig interpreteren.

Lees ook:   Hoe gebeurt de plaatsing van een zwembad concreet?