Wie betaalt waterschade?

Waterschade-wie-betaalt

Waterschade kan een kleine ramp zijn – afhankelijk van de omvang van de schade en hoeveel kamers en objecten worden getroffen. Gevolgschade wordt toegevoegd aan het bouwweefsel van een huis, wat gepaard gaat met hoge kosten. Dit maakt het des te belangrijker dat huiseigenaren goed verzekerd zijn. Maar wie betaalt wat voor welke waterschade?

Wie komt in aanmerking voor betaling?

Het onderwerp verzekeringen is over het algemeen zeer uitgebreid. Dit geldt ook voor eigenwoningbezit en schade. Bij waterschade kunnen dus drie verschillende verzekeringsmaatschappijen in aanmerking komen voor de kostenaandacht, evenals de vervuiler zelf. De mogelijke verzekeringen zijn:

  • Inboedelverzekering
  • Opstalverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering

Om erachter te komen welke verzekering gaat betalen, is het belangrijk om te weten hoe de schade is ontstaan en waaruit de schade precies bestaat. Het is vooral belangrijk om onderscheid te maken tussen schade veroorzaakt door prestatiewater (in dit geval omvat dit ook afvalwater) en natuurlijke gevaren.

Schade door leidingwater

Als er waterschade is ontstaan door leidingwater (bv. gesprongen leiding), dan is de opstalverzekering aansprakelijk voor schade aan het gebouw. Dit geldt echter alleen voor schade aan de zaak, roerende inventaris wordt gedekt door de inboedelverzekering.

Schade veroorzaakt door elementaire krachten

Zogenaamde natuurrampen veroorzaakt door een overstroming / overstroming worden meestal niet gedekt door de inboedelverzekering of opstalverzekering. Om door de verzekeringsmaatschappij vergoed te worden voor de kosten die kunnen voortvloeien uit dergelijke schade, heeft u een natuurrisicoverzekering nodig, die naast de opstalverzekering moet worden afgesloten.

Schade veroorzaakt door de schuld van derden

Als een derde persoon schuld heeft aan de waterschade, is zijn aansprakelijkheidsverzekering verantwoordelijk. Zo’n geval doet zich bijvoorbeeld voor wanneer er water door het plafond druppelt vanuit het appartement boven uw eigen appartement. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld een defecte wasmachine zijn of een lopende kraan die vergeten is uit te zetten.

Hoe schaderegeling werkt

Een typisch voorbeeld van waterschade is een gesprongen leiding. Zodra u het probleem ontdekt, moet u de eerste maatregelen nemen om de schade te minimaliseren. Eerst en vooral betekent dit dat je het water moet uitschakelen. Informeer dan zo snel mogelijk uw verzekeringsagent zodat noodzakelijke reparaties snel kunnen worden gestart. In de tussentijd moet u de schade zo gedetailleerd mogelijk documenteren. Als de documentatie niet klopt, kan het zijn dat de betaling van de verzekering vertraging oploopt of zelfs weigert de schade helemaal te dekken.