Zandfiltersysteem backwash – methode, doel en implementatie

Achterkanten van zandfiltersysteem

Het terugspoelen van een zandfiltersysteem is een onmisbaar onderdeel van onderhoud en u mag het onder geen enkele omstandigheid verwaarlozen, zodat het filter op de lange termijn geen functie of efficiëntie verliest. Hoewel de procedure slechts af en toe en soms met lange tussenpozen hoeft te worden uitgevoerd, is de regelmatige uitvoering ervan niettemin absoluut noodzakelijk voor een regelmatige werking.

Verwijder vuil in het zandfiltersysteem door terug te spoelen

Een zandfiltersysteem werkt door een eenvoudige, mechanische reiniging en oefent een vergelijkbaar effect uit als het water door een microzeef of een speciaal membraan persen. Dit betekent dat de residuen niet oplossen – dit zou om hygiënische redenen niet wenselijk zijn. In plaats daarvan moet u ze handmatig verwijderen door het zandfiltratiesysteem terug te spoelen. Het volgende gebeurt:  • Het water dringt via de afvoer het filtersysteem binnen.
  • De druk van onderaf zorgt ervoor dat de afzonderlijke zandkorrels van elkaar loskomen.
  • Lichtere vuildeeltjes wervelen door de stroomrichting naar het oppervlak.
  • De wrijving tussen de afzonderlijke deeltjes veroorzaakt extra, mechanische reiniging.
  • Dit proces lost ook hechtende en zeer fijne resten op.
  • De meerpoortsklep leidt het vuile water via het zandfilter rechtstreeks naar het rioolstelsel.Op deze manier reinigt u op betrouwbare wijze het zand in uw installatie en voorkomt u dat er regelmatig moet worden vervangen. Omdat het zwaarder is dan de verzamelde verontreinigingen, blijft het niveau van het filter behouden en verbeteren de functie en prestaties na elke terugspoeling. Een volledige vervanging is meestal pas nodig na lange termijnen van 24 maanden tot 60 maanden.

Lees ook:   warmtepomp installateur in Laakdal

Automatische sensor voor terugspoelen in moderne systemen

Moderne en hoogwaardige zandfiltersystemen laten hun eigenaren zien wanneer u een backwash moet uitvoeren. Deze werken door de druk of het debiet te meten en een alarm te activeren vanaf een geprogrammeerde drempel. Een stoplichtsysteem bestaande uit groen, geel en rood via een visueel display zoals LED-verlichting is gebruikelijk – op het laatste niveau is onmiddellijke reiniging vereist.

De werking is gebaseerd op een eenvoudig principe – met toenemende vuilbelasting klontert het zand samen en neemt de druk in de container toe, omdat de stroom afneemt met identieke toevoer van vloeistof. Om deze reden is het meten van de initiële hoeveelheid of luchtdruk geschikt als indicator voor de toestand van het zandfiltersysteem.

Rug- en naspoeling voor optimale reiniging

Backwashing lost het vuil op en heeft de taak om het omhoog te duwen en van daaruit uit het circuit te pompen. Het is duidelijk dat dit proces niet werkt voor bepaalde residuen zoals zware metalen, die zich in plaats daarvan op de bodem afzetten. Daarom vindt na het terugspoelen meestal spoelen plaats, waarbij het water weer door het filter gaat zoals bedoeld, maar in eerste instantie ook over een bepaalde periode in het riool stroomt.

Het reinigen van het zandfilter

Samen vereist het terugspoelen en spoelen van het zandfiltersysteem in de meeste gevallen slechts een kleine hoeveelheid tijd van minder dan een uur. In ieder geval moet u er rekening mee houden dat de procedure het waterniveau verlaagt en daarom moet u de juiste container bijvullen, of het nu een vijver of een zwembad is.

Lees ook:   Expert geeft tips: voor deze tuinklussen is januari hét ideale moment