Zonne-energie aan het net leveren: hier moet je op letten

Zonne-energie wordt steeds populairder, en niet alleen sinds de klimaatverandering. Inmiddels zijn er steeds meer zonnesystemen te vinden op openbare en particuliere gebouwen.

Als er veel elektriciteit wordt opgewekt, is er de mogelijkheid om die aan het elektriciteitsnet te leveren.Om de elektriciteit aan het net te kunnen leveren, moet aan een aantal wettelijke en technische eisen worden voldaan. In dit artikel leest u waar u op moet letten.

Wettelijke vereisten en stappen

Reeds in 1981 bepaalde de “Wet op de invoeding van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in het openbare net” dat energiebedrijven niet alleen elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen moeten kopen, maar ook de exploitant van de installatie moeten vergoeden. De wet werd in 2000 vervangen door de wet hernieuwbare energiebronnen (EEG), die nog steeds van kracht is.Met de bovengenoemde wet bestaat er thans een rechtsgrondslag die eigenaars van zonnesystemen in staat stelt overtollige energie aan het elektriciteitsnet te leveren.

Als u een zonnesysteem wilt kopen, krijgt u ook te maken met het teruglevertarief. Maar wat is een feed-in tarief eigenlijk?

Aanvraag bij de plaatselijke netbeheerder

Om zonnestroom aan het net te kunnen leveren is een aansluiting nodig. U moet dit aanvragen bij de plaatselijke elektriciteitsleverancier. De aanvraag moet worden ingediend voordat het systeem wordt geïnstalleerd. U moet altijd het hoogst mogelijke nominale vermogen aanvragen. Indien de waarde in de toekomst niet haalbaar is, kan deze later naar beneden worden bijgesteld.

Als u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw verantwoordelijke energieleverancier.

Acht weken voor de beoordeling van de aanvraag

De ingediende aanvraag wordt tegelijkertijd beschouwd als een registratie om energie aan het net te leveren.

Lees ook:   Biplex als onderdak

De energieleverancier heeft maximaal acht weken vanaf de datum om de volledige aanvraag te controleren. Binnen deze tijd moet een zogenaamde netcompatibiliteitstest worden uitgevoerd.

U, als netbeheerder, moet uiterlijk na deze acht weken worden geïnformeerd over de kosten en het tijdstip van de netaansluiting.

U kunt dan in meer detail plannen welke kosten u zult maken en wanneer u ten vroegste kunt beginnen met het leveren van energie aan het net.

Technische eisen

Om elektriciteit aan het net te kunnen leveren is niet alleen een zonne- of fotovoltaïsch systeem nodig, maar ook andere accessoires. Deze zijn dringend nodig om elektriciteit aan het net te kunnen leveren.

Een eerste stap is de aansluiting van de energieleverancier. Verdere accessoires die absoluut noodzakelijk zijn voor de teruglevering aan het net staan hieronder vermeld.

Netinvoedingseenheid (NEG)

Omvormer sma fotovoltaïsch

Omvormer (Bron: sma.de)

De meeste consumenten kennen het apparaat onder de naam omvormer.

Maar terwijl een klassieke omvormer alleen gelijkstroom in wisselstroom omzet, is het toepassingsgebied van een NEG veel uitgebreider.

Een netvoedingsapparaat bewaakt de netaansluiting en kan het systeem zo nodig loskoppelen van het openbare net.

Bovendien controleert hij spannings- en frequentieafwijkingen en detecteert hij foutstromen. Bedrijfsgegevens worden opgeslagen en foutcorrecties worden gereproduceerd.

Al deze taken maken de NEG tot een belangrijk apparaat voor de toevoer van elektriciteit aan het lokale elektriciteitsnet.

Teruglevermeter

Zoals de naam al aangeeft, meet de teruglevermeter de elektriciteit die aan het openbare net wordt geleverd. Op die manier dient de teruglevermeter ook als basis voor de facturering van de latere vergoeding.

In de regel wordt het apparaat geleverd door de energieleverancier. U kunt ook een tweede apparaat aanschaffen voor bewakingsdoeleinden. Het is ook mogelijk een bidirectionele meter in te stellen. Hiermee wordt zowel het verbruik als de teruglevering van elektriciteit gemeten. Het is verkrijgbaar bij de energieleverancier tegen een huurprijs.

Lees ook:   Invloed van zonnepanelen op EPC Verbetering

De teruglevermeter is het belangrijkste apparaat om te bepalen hoeveel elektriciteit wordt geleverd en hoeveel er uiteindelijk wordt betaald. Voor u als elektriciteitsproducent is dit een belangrijk onderdeel.

Beheer van de feed-in

De Wet hernieuwbare energiebronnen bepaalt dat elk zonnesysteem moet worden uitgerust met een systeem voor teruglevering. Hierdoor kan de netbeheerder het vermogen op elk moment minimaliseren, wat overbelasting van de elektriciteitsnetten moet voorkomen.

Zodra een piekvermogen van 30 kilowatt wordt overschreden, moet speciale technologie worden geïnstalleerd. Kleinere centrales kunnen het vermogen vooraf op 70 procent brengen.

Het zogenaamde feed-in management is een belangrijk onderdeel om overbelasting van de elektriciteitsnetten te voorkomen. Het is essentieel dat de installatie wordt uitgevoerd door een erkende elektricien.

Zonne-energie aan het net leveren – is het de moeite waard?

Het feed-in tarief dat producenten ontvangen voor het leveren van zonnestroom aan het net daalt al jaren. In 2012 was dat nog 19,5 cent per kilowattuur. In 2021 zal deze prijs slechts 8,16 cent bedragen. Door de dalende prijzen is het nauwelijks de moeite waard om de elektriciteit aan het net te leveren. In plaats daarvan is het zinvoller om de elektriciteit zelf te gebruiken.

Zodra uw systeem overtollige elektriciteit opwekt, moet u deze tijdelijk opslaan in een elektriciteitsopslagsysteem. Zodra er minder elektriciteit wordt opgewekt dan nodig is, kunt u de ontbrekende elektriciteit uit de opslag gebruiken.

U moet altijd zorgvuldig berekenen welke variant voor u op lange termijn de moeite waard is. Houd er rekening mee dat de prijs van elektriciteit die aan het net wordt geleverd de komende jaren waarschijnlijk verder zal dalen. Daarnaast zijn er kosten voor de installatie van de verschillende apparaten. Maar aan de aankoop van een systeem voor de opslag van elektriciteit zijn ook kosten verbonden. Deze moeten tegen elkaar worden afgewogen.

Lees ook:   Hoeveel kost levensverzekering?