Zonne-energie, thermische zonne-energie, fotovoltaïsche energie: wat is het verschil?

Het verschil tussen zonne-energie en fotovoltaïsche energie is dat fotovoltaïsche energie een vorm van opwekking van zonne-energie is. Solar daarentegen is de algemene term voor fotovoltaïsche en thermische zonne-energiesystemen, omdat beide de kracht van de zon gebruiken om energie op te wekken. Fotovoltaïsche cellen wekken elektriciteit en thermische zonne-energie op.

Verschil Solar Photovotalik

En dit is wat u te wachten staat in deze gids:Vergelijk nu fotovoltaïsche aanbiedingen en bespaar 30%!

Neem 60 seconden de tijd en vul een kort formulier in. Wij brengen u in contact met maximaal vijf geverifieerde gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. De vergelijking is gratis en vrijblijvend voor u.Grafische aanbiedingen

Vergelijking: thermische zonne-energie of fotovoltaïsche energie

Gaat het om de vraag “Thermische of fotovoltaïsche zonne-energie“, moet worden besloten welk type energie moet worden opgewekt. Thermische zonne-energie gebruikt de energie van de zon en zet het om in warmte. De warmte kan worden gebruikt voor verwarming of warm water. Fotovoltaïsche energie daarentegen genereert van zonlicht om elektriciteit op te wekken.

Laten we de andere verschillen eens nader bekijken.

Verschillend gebruik

Zowel thermische als fotovoltaïsche systemen worden op het dak van een huis geïnstalleerd en hebben hun respectieve voor- en nadelen. Een fotovoltaïsch systeem vereist meer dakoppervlak, thermische zonnecollectoren zijn duurder. Uw beslissing moet gebaseerd zijn op uw individuele behoeften.

Als u over voldoende dakruimte beschikt, kunt u ook denken aan een combinatie van beide systemen denk na. Gecombineerde installatie en gebruik zijn zonder problemen mogelijk.

Gebruik van fotovoltaïsche panelen

Fotovoltaïsche energie kan worden gebruikt om elektrische energie op te wekken, die kan worden gebruikt in het huishouden kan worden gebruikt of verkocht. De elektriciteit wordt verkocht door ze aan het openbare net te leveren. U ontvangt een feed-in tarief van uw netbeheerder. De laatste jaren heeft het feed-in tarief echter sterk gedaald en de prijs van elektriciteit is gestegen. De meeste eigenaren van een PV-systeem richten zich daarom op het zelf verbruiken van elektriciteit, omdat dit voordeliger is en op de lange termijn wat elektriciteitskosten bespaart.

Gebruik van thermische zonne-energie

Thermische zonne-energie maakt gebruik van de warmte van de zon, ter ondersteuning van het verwarmingssysteem of voor de behandeling van sanitair warm water.. Zonthermische systemen kunnen geen warmte produceren voor de verkoop en zijn alleen bedoeld voor eigen gebruik. Zonthermische systemen kunnen een een groot deel van de warmtevraag voor de verwarming van warm water, maar het is meestal niet voldoende voor de volledige verwarmingsbehoefte.

Dit hangt echter ook af van het type gebouw. Nieuwe gebouwen hebben meestal een lagere verwarmingsbehoefte dan oude gebouwen. Dit is deels te danken aan een betere warmte-isolatie en nieuwere verwarmingssystemen.

Verschil Thermische zonne-energie Fotovoltaïsch

Verschil in werking

Zowel fotovoltaïsche modules als zonthermische modules bestaan uit verschillende lagen. In fotovoltaïsche modules zijn zonnecellen verantwoordelijk voor de productie van elektriciteit. De Thermische zonnecollectoren bestaan daarentegen uit buizen met een speciale vloeistof voor warmtetransport.

Functie fotovoltaïsche cellen

Fotovoltaïek werkt met de inval van zonlicht op de PV-cellen. De elektronen worden door het licht in beweging gebracht en er wordt gelijkstroom opgewekt. In de omvormer wordt de gelijkstroom dan bruikbare wisselstroom omgezet. Van daaruit loopt de elektriciteit naar de elektriciteitsmeter en uiteindelijk naar het huishoudelijk elektriciteitsnet of naar de elektriciteitsopslag voor verbruik.

Zonthermische functie

Thermische zonne-energie werkt via de infrarood lichtspectrum van de zon. De buizen van de collectoren absorberen de straling en verwarmen een speciale vloeistof binnen. De warme vloeistof wordt afgetapt en naar een reservoir met water geleid. In het reservoir wordt de warmte overgedragen aan het water en vervolgens in het verwarmingscircuit gepompt.

PV-modules vs. thermische zonnecollectoren

PV-modules en thermische zonnecollectoren op het dak

Vereist dakoppervlak

Het dakoppervlak dat nodig is voor thermische en fotovoltaïsche zonne-energie verschilt sterk. Fotovoltaïsche panelen vereist aanzienlijk meer zonnepanelenaangezien deze een lager rendement hebben. Zonthermische systemen zijn daarentegen al voorzien van een paar vierkante meter. Bovendien loont het bij fotovoltaïsche panelen vaak de moeite om het gehele dakoppervlak te bedekken, aangezien de kosten dalen naarmate het aantal PV-modules toeneemt.

Dit is hoeveel dakoppervlak nodig is voor zonnepanelen

Met fotovoltaïsche panelen kan een dakoppervlak van ongeveer 50 m² is nodig om een jaarlijkse Elektriciteitsverbruik van 4.000 kWh te dekken. Dit komt overeen met het gemiddelde verbruik van een eengezinswoning. Gemiddeld, met een output van van 1 kWp per 5 m² gebied met fotovoltaïsche modules. Daarnaast zijn er de vereiste afstandsgebieden.

Dit is hoeveel dakoppervlak nodig is voor thermische zonne-energie

Voor thermische zonne-energie hangt de grootte van het dakoppervlak af van het type en het gebruik van de collector. A vlakke plaatcollector vereist 4,5 tot 7,5 m²om in de warmwaterbehoefte van 3 tot 5 personen te voorzien. Een buiscollector vereist alleen 4 tot 6 m². Voor verwarmingsondersteuning 7 tot 11 m² zijn nodig voor de vlakke plaatcollector en 5 tot 9 m² Dakoppervlak dat nodig is voor de buiscollector.

Lees ook:   Gemorste pleister

Verschillende efficiëntie

Zonthermische systemen hebben met 60% – 90% hebben een hoger rendement dan fotovoltaïsche systemen. Het rendement van fotovoltaïsche systemen bedraagt 15-20%. Fotovoltaïsche energie heeft ook een meer geavanceerde technologie, maar is gemakkelijker te installeren omdat er geprefabriceerde modules zijn. Voor zonne-energie daarentegen moeten leidingen worden aangelegd en een boiler en pomp worden geïnstalleerd.

Fotovoltaïsch rendement

Afhankelijk van het type module ligt het rendement van fotovoltaïsche energie op 10-25%. Monokristallijne zonnepanelen hebben met tot 25% de hoogste efficiëntie. Het zijn ook de duurste PV-modules. Polykristallijne modules hebben een rendement van van ongeveer 16 en zijn iets goedkoper. Voor dunne-film modules ligt het rendement tussen 10 en 13%..

Thermische zonne-efficiëntie

Het rendement van thermische zonne-energie hangt af van het type collector en de hellingshoek ten opzichte van de zon. Met platte collectoren is het rendement tussen 60% en 85. Met buiscollectoren, zelfs een efficiëntie van 90% kan worden bereikt. Buizencollectoren zijn dienovereenkomstig duurder.

Fotovoltaïsche en thermische zonne-energie in kostenvergelijking

Voor eengezinswoningen variëren de kosten van zonnecellen, afhankelijk van de grootte van het systeem, van 5.000 € en 15.000 €. Dit omvat montage, installatie en inbedrijfstelling. De kosten voor thermische zonne-energie voor warm water bedragen ongeveer 5.000 euro. Voor verwarming en warm water is het ongeveer 10.000 €.

Fotovoltaïsche kosten

Een kleiner systeem van 5 kWp kan het gemiddelde jaarlijkse verbruik van een eengezinswoning dekken. De kosten per kilowattpiek fotovoltaïsche energie zijn als volgt tussen 1.000 € en 1.800 €. Een fotovoltaïsch systeem van 5 kWp kost dus ongeveer 7000 euro. Een extra elektriciteitsopslag kost nog eens iets minder dan 5.000 € extra. De kosten kunnen worden verlaagd met subsidies.

Kosten thermische zonne-energie

De kosten voor thermische zonne-energie hangen af van de vraag of het systeem alleen bedoeld is voor warm water of dat het ook bedoeld is ter ondersteuning van het verwarmingssysteem. Voor de bereiding van warm water in een eengezinswoning zijn de kosten van ongeveer 5.000 €. Voor ondersteuning van warm water en verwarming het is ongeveer € 10.000.

Lees ook:   Hoeveel kost levensverzekering?

Hybride modules: Combinatie van thermische en fotovoltaïsche zonne-energie

Thermische en fotovoltaïsche systemen kunnen goed worden gecombineerd. Dit is mogelijk met twee afzonderlijke systemen of met zogenaamde hybride modules (ook wel PVT-modules genoemd). Een hybride module bestaat uit fotovoltaïsche modules bovenaan, die het zonlicht opvangen, en zonnecollectoren onderaan, die de warmte absorberen. Elektriciteit en warmte zijn op deze manier gelijktijdig geproduceerd.

Hybride modules zijn bijzonder geschikt wanneer het hele jaar door en vooral in de zomer is er veel warmte nodig. In een particulier huishouden is dit vrij onwaarschijnlijk, aangezien het warmwaterverbruik beperkt is en de vraag naar warmte meestal alleen in de winter plaatsvindt. Hybride modules zijn daarom meer geschikt voor faciliteiten zoals openbare zwembaden, ziekenhuizen of hotels.

Voor vrijstaande huizen en appartementsgebouwen is het meer de moeite waard een combinatie van hybride modules met extra fotovoltaïsche modules. Doorslaggevend is echter uw individuele behoefte aan elektriciteit en warmte.

Conclusie: Zonne-energie, thermische zonne-energie, fotovoltaïsche energie?

Het verschil tussen zonne-energie en fotovoltaïsche energie is dat zonne-energie een overkoepelende term voor soorten opwekking van zonne-energie is. De verschillende soorten omvatten fotovoltaïsche en thermische zonne-energie. Met fotovoltaïsche energie is de energie de zon om elektriciteit op te wekken wordt gegenereerd. Zonnesystemen die gebruik maken van thermische zonne-energie produceren daarentegen bruikbare warmte geproduceerd.

PV-systemen zijn bijzonder interessant voor huishoudens die een hebben een hoog elektriciteitsverbruik. Het enige wat nodig is, is een voldoende groot dakoppervlak. Vanwege de stijgende elektriciteitskosten is het het voordeligst om zelf zoveel mogelijk zonne-energie te verbruiken. Om de zelfconsumptie te verhogen, moet een extra warmtepomp of een Opslag van elektriciteit kan worden geïnstalleerd. Met de warmtepomp verlaagt u niet alleen uw elektriciteitskosten, maar ook uw verwarmingskosten.

Zonnethermische systemen komen er al aan met een klein dakoppervlak uit. In bestaande gebouwen worden zonnesystemen over het algemeen alleen gebruikt voor de Waterverwarming worden gebruikt omdat de gebouwschil vaak slecht geïsoleerd is. In nieuwe gebouwen wordt zonnewarmte ook gebruikt voor Steun voor verwarming gebruikt.

Een kilowattuur warmte kost minder dan een kilowattuur elektriciteit, vandaar dat fotovoltaïsche panelen vaak veel meer kosten besparen. Elektriciteit is ook veel veelzijdiger van toepassing, aangezien het ook kan worden gebruikt voor Verwarming of voor het verwarmen van warm water. Uiteindelijk hangt het echter af van uw individuele verbruik en de omstandigheden van het gebouw.