“Appartementen renoveer je makkelijker naar label A” Maar mede-eigendom is bottleneck

Appartementen renoveer je makkelijker naar label A, maar mede-eigendom is bottleneck

Het renoveren van appartementen naar label A is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Naast de esthetische verbeteringen kunnen deze renovatieprojecten ook een aanzienlijke impact hebben op de energie-efficiëntie van het gebouw. Zo worden er vaak maatregelen genomen die leiden tot lagere energiekosten en minder vervuiling.Echter, de mede-eigendom blijkt vaak een bottleneck te zijn voor de renovatieprojecten. In België zijn de mede-eigendommen namelijk verantwoordelijk voor het onderhoud en de renovatie van gezamenlijke delen van gebouwen. Dit kan leiden tot diverse problemen, zoals onenigheid over de financiering van de renovatieprojecten en over de verdeling van de kosten en nuttige publicatie van wetswijziging voor verdeling van mede-eigendom volgens oppervlakte in staatsblad wat nog onvoldoende bekend is.

Het belang van renovatie naar label AHet renoveren van appartementen is niet alleen belangrijk voor de esthetische waarde van het gebouw, maar ook voor de energie-efficiëntie. In België is het energiepeil van gebouwen een belangrijke factor bij de bepaling van de huurprijs. Hierdoor kan een hoger energiepeil leiden tot hogere kosten voor eigendom en hogere huurprijzen voor huurders. Vaak worden er maatregelen genomen zoals de installatie van zonnepanelen, het verbeteren van de isolatie en de ventilatie, waardoor het energiepeil verbetert en de kosten dalen.

De rol van de mede-eigendom

Hoeveel mede-eigendommen er zijn in België is niet exact bekend, maar ze vormen een belangrijk onderdeel van het vastgoed in het land. Mede-eigendom betekent dat meerdere personen samen eigenaar zijn van een gebouw en dit beheren. Dit betekent dat iedere eigenaar een deel van de kosten draagt voor het onderhoud en de renovatie van het gebouw. Echter, deze verantwoordelijkheid kan leiden tot verschillende problemen.

Lees ook:   Condensatieproblemen

Financiering van de renovatie

Bij mede-eigendom is het vaak zo dat niet iedere eigenaar hetzelfde bedrag wil uitgeven aan renovatie en hierdoor moeilijk een akkoord komt over de financiering van het renovatieproject. Dit kan leiden tot onenigheid tussen de eigenaren en een vertraging van de renovatie.

Verdeling van de kosten

Een ander probleem is de verdeling van de kosten. Dit kan een complexe kwestie zijn omdat niet alle delen van het gebouw door alle eigenaars worden gebruikt. Dit kan leiden tot onenigheid over de verdeling van de kosten en tot een vertraging van het renovatieproject.

Wetswijziging voor verdeling van mede-eigendom volgens oppervlakte

Om mogelijke struikelblokken te voorkomen, is er in 2020 een wetswijziging doorgevoerd die bepaalt dat de mede-eigendom voor wat betreft bijdragen van eigenaars in lasten en verdeelsleutels van de kosten vanaf 2021 verplicht dient verdeeld te worden volgens de proportionele verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel bepaalt dan dat deze gebeurt volgens de mede-eigendom volgens de oppervlakte van het privégedeelte.

FAQ’s

1. Wat is mede-eigendom?
Mede-eigendom betekent dat meerdere personen samen eigenaar zijn van een gebouw en dit beheren.

2. Waarom is het renoveren van appartementen naar label A belangrijk?
Het renoveren van appartementen naar label A is belangrijk voor de esthetische, maar ook vooral voor de energie-efficiëntie van het gebouw. In België is het energiepeil van gebouwen een belangrijke factor bij de bepaling van de huurprijs. Hierdoor kan een hoger energiepeil leiden tot hogere kosten voor eigendom en hogere huurprijzen voor huurders.

3. Wat zijn de problemen bij mede-eigendom?
Financiering van de renovatie en verdeling van de kosten zijn twee belangrijke struikelblokken bij mede-eigendom.

Lees ook:   Bespaar op het plaatsen van thuisbatterij en laadpaal

4. Wat is de nieuwe wetgeving voor mede-eigendom?
Vanaf 2021 moeten de bijdragen van eigenaars in lasten en verdeelsleutels van de kosten bij mede-eigendom verplicht dient verdeeld te worden volgens de proportionele verdeelsleutel.

5. Wat zijn de voordelen van renoveren naar label A?
Renovatie naar label A leidt tot lagere energiekosten en minder vervuiling. Vaak worden er maatregelen genomen zoals de installatie van zonnepanelen, het verbeteren van de isolatie en de ventilatie, waardoor het energiepeil verbetert.