Commissieverslag: Inhoud, sjabloon, voorbeeld

Het inbedrijfstellingsverslag is een belangrijk document voor de exploitant van het PV-systeem. Het bewijst dat het systeem correct en veilig is geïnstalleerd volgens de geldende voorschriften en normen. Het inbedrijfstellingsverslag wordt opgesteld door een gekwalificeerde elektricien voordat de fotovoltaïsche installatie in gebruik wordt genomen.

Wat je in dit artikel kunt verwachten:Vergelijk nu fotovoltaïsche aanbiedingen en bespaar 30%!

Neem 60 seconden de tijd en vul een kort formulier in. Wij brengen u in contact met maximaal vijf geverifieerde gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. De vergelijking is gratis en vrijblijvend voor u.Grafische aanbiedingen

Waarvoor is het inbedrijfstellingsprotocol nodig?

Het inbedrijfstellingsverslag moet worden ingediend bij de netbeheerder zodat hij u het teruglevertarief betaalt voor de elektriciteit die aan het openbare net wordt geleverd. Bovendien registreert het protocol de exacte datum van ingebruikname van het PV-systeem; deze datum is bepalend voor de hoogte van het feed-in tarief. Als een fotovoltaïsche installatie wordt uitgebreid, moet een nieuw inbedrijfstellingsprotocol worden opgesteld.

VDE 0100-600 (“Erection of low-voltage systems Part 6: Tests”) specificeert de eisen die een inbedrijfstellingsverslag moet bevatten en waaraan het moet voldoen.

Welke informatie moet een opdrachtrapport bevatten?

Eerst en vooral moet het inbedrijfstellingsverslag de gegevens van de opdrachtgever en van de inspecteur bevatten. Dit zijn:

 • Datum
 • Naam
 • Bedrijf
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Fabrikant van de module

Indien de inspecteur niet de installateur van het systeem is, moeten ook de gegevens van de installateur worden geregistreerd.

Vervolgens komt er informatie over het geteste systeem, waarvan de rechtsgrondslag is: DGUV verordening 3, BetrSichV of ArbStättV.

 • Inspectiedatum
 • Aanwijzing
 • Plaats en adres
 • Plattegrond met aansluitschema
 • Hoofdvorm
 • Helling, oriëntatie, montagemethode en aarding van het rek
 • Aantal modules en strings met vermogen
 • Bedrading
 • Generator aansluitdoos met specificatie van de fabrikant en hoeveelheid
 • Omvormer met specificatie en hoeveelheid van de fabrikant
 • Stroomonderbreker en hoofdschakelaar en overspanningsbeveiliging
 • Eerste test of herhalingstest
Lees ook:   De 3 grootste fouten bij het plaatsen van een betonvloer

Het is ook belangrijk te noteren welke testapparatuur is gebruikt om de installatie te testen. Het type, de benaming, het inventarisnummer en de ijkdatum moeten worden vermeld. In principe mogen alleen apparaten worden gebruikt die voldoen aan de norm VDE 0413.

Vervolgens komen de gecontroleerde gegevens in het protocol. Naast de visuele controle, de algemene veiligheid en de veiligheid tegen direct contact, de beschermingsgeleiders en de extra-lage spanning, zijn dit ook metingen van:

 • Bestraling tijdens de controle
 • Open-circuit spanning aan de uitgang van de generator aansluitdoos
 • Kortsluitstroom
 • Teruglevermeter en regeneratieve meter

Aan het eind is er een test, een eventueel defectrapport en de datum voor de volgende test.

Wie vult het opdrachtrapport in?

Het inbedrijfstellingsverslag wordt ingevuld door een gekwalificeerde elektricien, meestal een werknemer van het bedrijf dat het fotovoltaïsche systeem heeft geïnstalleerd. Daarnaast moet ook een vertegenwoordiger van de netbeheerder aanwezig zijn (hun aanwezigheid is echter niet verplicht) en natuurlijk de exploitant.

Commissieverslag: Voorbeeld en sjabloon

NWM Infrastruktur – een bedrijf van Stadtwerke München – geeft een voorbeeld van het inbedrijfstellingsprotocol. Installatiebedrijven gebruiken meestal hun eigen formulieren, maar de gekoppelde steekproef wijkt hier weinig van af.

Conclusie: Verslag van de Commissie

Een inbedrijfstellingsverslag is belangrijk voor de exploitant van de fotovoltaïsche installatie, omdat hij het teruglevertarief van de netbeheerder vaststelt en opeist. Het is ook een bewijs dat het systeem correct en veilig is geïnstalleerd volgens de geldende voorschriften en normen. Het wordt opgesteld door een bevoegd elektricien en vermeldt de datum van de volgende inspectie.