Epc Brussel: verplichtingen, kosten, regelgeving

In het Brusselse Gewest is het verplicht om een energieprestatiecertificaat (EPC) te hebben bij de verkoop en verhuur van woningen en kantoren. Het certificaat geeft informatie over de energieprestaties van het gebouw en is geldig voor maximaal 10 jaar. Het aanvragen van een EPC in Brussel kan gedaan worden bij erkende EPC keurders en er zijn kosten verbonden aan het verkrijgen van het certificaat. Om de geldigheid van het EPC-certificaat te controleren en de classificatie van het gebouw te raadplegen, kan het certificaat online worden opgevraagd.

Belangrijkste punten

 • Het is verplicht om een energieprestatiecertificaat (EPC) te hebben bij de verkoop en verhuur van woningen en kantoren in Brussel.
 • Het EPC-certificaat geeft informatie over de energieprestaties van het gebouw en is geldig voor maximaal 10 jaar.
 • Om een EPC-certificaat aan te vragen, kunt u terecht bij erkende EPC keurders in Brussel.
 • Er zijn kosten verbonden aan het verkrijgen van een EPC-certificaat in Brussel.
 • Het EPC-certificaat kan online worden opgevraagd om de geldigheid en classificatie van het gebouw te controleren.

Verplichtingen bij verkoop en verhuur

In Brussel is het verplicht om een EPC-certificaat te hebben bij de verkoop en verhuur van woningen en kantoren. Dit certificaat geeft informatie over de energieprestaties van het gebouw en is vereist voor alle soorten verkoop- en verhuurtransacties. Het certificaat dient te worden opgesteld door erkende EPC keurders, die bevoegd zijn om de energieprestaties van het gebouw te beoordelen volgens de geldende regelgeving.Als eigenaar, verkoper of verhuurder van een woning of kantoor in Brussel, bent u wettelijk verplicht om een EPC-certificaat te verkrijgen voordat u tot verkoop of verhuur overgaat. Het certificaat moet worden opgemaakt door erkende EPC keurders, die zijn getraind en bevoegd om de energieprestaties van het gebouw te evalueren. Zij zullen het gebouw beoordelen op basis van verschillende criteria, waaronder isolatie, ventilatie, verwarmingssysteem en energiegebruik.

Het EPC-certificaat dient als een waardevolle bron van informatie voor potentiële kopers of huurders. Het voorziet hen van essentiële gegevens over de energie-efficiëntie van het gebouw, zoals de energieklasse en de CO2-uitstoot. Op basis van deze informatie kunnen zij een weloverwogen beslissing nemen en de energieprestaties van verschillende gebouwen met elkaar vergelijken.“Het EPC-certificaat is een essentieel document bij verkoop- en verhuurtransacties in Brussel. Het biedt potentiële kopers en huurders waardevolle informatie over de energieprestaties van het gebouw, waardoor zij een bewuste keuze kunnen maken.”

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, is het belangrijk om contact op te nemen met erkende EPC keurders in Brussel. Zij zullen het gebouw inspecteren en het EPC-certificaat opstellen volgens de geldende regelgeving. Het is raadzaam om vooraf offertes aan te vragen en de tarieven van verschillende keurders te vergelijken om de beste prijs-kwaliteitverhouding te krijgen.

Op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u een lijst vinden van erkende EPC keurders in Brussel. Zorg ervoor dat u samenwerkt met een erkende professional om ervoor te zorgen dat het certificaat op een betrouwbare en geldige manier wordt opgesteld. Dit zal u helpen om aan de verplichtingen te voldoen en mogelijke juridische problemen te voorkomen.

epc brussel

In de volgende sectie gaan we dieper in op de kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van een EPC-certificaat in Brussel.

Kosten van een EPC-certificaat in Brussel

De kosten voor het verkrijgen van een EPC-certificaat in Brussel kunnen variëren en zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw. Het is raadzaam om offertes aan te vragen bij verschillende erkende EPC keurders om de beste prijs-kwaliteitverhouding te krijgen. De kosten van het EPC-certificaat worden gedragen door de eigenaar, verkoper of verhuurder van het gebouw.

Regels en wetgeving rondom EPC in Brussel

Het EPC-certificaat in Brussel valt onder verschillende ordonnanties en uitvoeringsbesluiten die zijn opgesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Deze regelgeving bepaalt de verplichtingen en richtlijnen voor het verkrijgen en behouden van een geldig EPC-certificaat. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en wetgeving om te voldoen aan de vereisten voor het EPC-certificaat in Brussel.

Lees ook:   Drainage rond zwembad

Een belangrijke bron van wetgeving met betrekking tot EPC in Brussel is de “Ordonnantie betreffende de energieprestatie van gebouwen” (EPB-ordonnantie) uit 2007. Deze ordonnantie bevat de algemene regels en verplichtingen met betrekking tot het energieprestatiecertificaat.

Daarnaast zijn er verschillende uitvoeringsbesluiten die specifiekere bepalingen bevatten met betrekking tot het EPC-certificaat in Brussel. Enkele belangrijke besluiten zijn:

1. Het Uitvoeringsbesluit van 2 april 2009 betreffende de certificering van energieprestaties van gebouwen

2. Het Uitvoeringsbesluit van 16 mei 2019 betreffende de informatie en opleiding van EPC-adviseurs

3. Het Uitvoeringsbesluit van 11 mei 2010 betreffende de bevoegdheidsregels voor de certificatie-instellingen en de keuringsorganismen

Deze ordonnanties en besluiten leggen onder andere de vereisten vast voor het opstellen van het certificaat, de geldigheidsduur ervan en de bevoegdheden van de EPC-adviseurs en keuringsorganismen.

Verplichtingen en richtlijnen

Onder de regelgeving voor het EPC-certificaat in Brussel vallen verschillende verplichtingen en richtlijnen, zoals:

 • De verplichting om een geldig EPC-certificaat te hebben bij verkoop of verhuur van een woning of kantoor.
 • De verplichting om het EPC-certificaat duidelijk te vermelden bij het adverteren van een woning of kantoor.
 • De geldigheidsduur van het certificaat, die maximaal 10 jaar bedraagt.
 • De verplichting om erkende EPC-adviseurs in te schakelen voor het opstellen van het certificaat.
 • De vereisten voor de inhoud en opmaak van het certificaat.

Door op de hoogte te zijn van deze regels en wetgeving kunnen eigenaren, verkopers en verhuurders van gebouwen ervoor zorgen dat zij voldoen aan de vereisten voor het EPC-certificaat in Brussel. Daarnaast biedt het naleven van de regelgeving ook transparantie en betrouwbaarheid voor potentiële kopers en huurders.

EPC-regelgeving Beschrijving
EPB-ordonnantie Algemene regels en verplichtingen met betrekking tot het energieprestatiecertificaat in Brussel.
Uitvoeringsbesluit van 2 april 2009 Bevat bepalingen omtrent de certificering van energieprestaties van gebouwen.
Uitvoeringsbesluit van 16 mei 2019 Regelt de informatie en opleiding van EPC-adviseurs in Brussel.
Uitvoeringsbesluit van 11 mei 2010 Bevoegdheidsregels voor de certificatie-instellingen en keuringsorganismen.

epc-regelgeving brussel

Geldigheid van het EPC-certificaat in Brussel

Het EPC-certificaat in Brussel heeft een geldigheidsduur van maximaal 10 jaar. Gedurende deze periode dient het certificaat te voldoen aan de geldende regelgeving. Het is belangrijk om te beseffen dat de geldigheid van het EPC-certificaat behouden blijft, zelfs als er wijzigingen aan het gebouw hebben plaatsgevonden. Het vernieuwen van het certificaat kan worden gedaan bij erkende EPC keurders.

geldigheid epc

Wanneer het EPC-certificaat zijn geldigheidsperiode heeft bereikt, is het noodzakelijk om een nieuw certificaat aan te vragen. Dit zorgt ervoor dat het gebouw nog steeds voldoet aan de energieprestatie-eisen en regelgeving van Brussel. Door het vernieuwen van het certificaat kan de eigenaar, verkoper of verhuurder aantonen dat het gebouw nog steeds aan de geldende normen voldoet.

Het vernieuwen van het certificaat kan worden uitgevoerd door erkende EPC keurders. Zij zullen het gebouw opnieuw beoordelen en een bijgewerkt certificaat verstrekken. Het vernieuwde certificaat zal de actuele energieprestaties van het gebouw weerspiegelen en aantonen dat het nog steeds aan de geldende normen voldoet.

Vereisten en documenten voor het opmaken van een EPC-certificaat in Brussel

Om een EPC-certificaat op te maken in Brussel, moeten verschillende documenten en informatie worden verstrekt aan de erkende EPC keurder. Dit kan onder andere de volgende zaken omvatten:

 • Bouwplannen van het gebouw
 • Verwarmingsaudits
 • Bewijs van ingebruikneming van het verwarmingssysteem
 • Technische documentatie van producten en systemen

Het opmaken van het certificaat kan worden gedaan door erkende EPC keurders, die de benodigde documenten en informatie evalueren volgens de geldende regelgeving. Zij beoordelen de energieprestaties van het gebouw en maken het EPC-certificaat op.

Het voltooide certificaat kan online worden opgezocht, waardoor eigenaren, verkopers en verhuurders de geldigheid van het certificaat kunnen controleren en informatie kunnen verkrijgen over de energieprestaties van het gebouw. Dit draagt bij aan transparantie en helpt huurders en kopers bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Lees ook:   Hoe vochtschade aan cellenbetonblokken herstellen?

Voorbeeld EPC-certificaat documenten

Hieronder vindt u een voorbeeld van de documenten en informatie die nodig zijn voor het opmaken van een EPC-certificaat in Brussel:

Documenten Informatie
Bouwplannen Gedetailleerde tekeningen en specificaties van het gebouw
Verwarmingsaudits Rapporten over de werking en efficiëntie van het verwarmingssysteem
Bewijs van ingebruikneming Documentatie die aantoont wanneer het verwarmingssysteem in gebruik is genomen
Technische documentatie Specificaties en technische details van producten en systemen in het gebouw

De aanvraag van het EPC-certificaat en het overleggen van de benodigde documenten kan worden gedaan bij erkende EPC keurders, die de expertise en ervaring hebben om de energieprestaties van het gebouw te beoordelen en het certificaat op te maken volgens de geldende regelgeving.

Adverteren en sancties met betrekking tot het EPC-certificaat in Brussel

Bij het adverteren van een woning of kantoor in Brussel is het verplicht om de energetische klasse en de jaarlijkse CO2-uitstoot op het EPC-certificaat duidelijk aan te geven. Deze informatie geeft potentiële kopers en huurders inzicht in de energieprestaties van het gebouw en helpt hen een weloverwogen beslissing te nemen. Het adverteren zonder duidelijke vermelding van deze gegevens kan ernstige gevolgen hebben.

De Brusselse regelgeving vereist dat het EPC-certificaat prominent wordt weergegeven in advertenties, zodat het gemakkelijk kan worden opgemerkt door geïnteresseerde partijen. Dit kan worden gedaan door het tonen van het EPC-logo, de energieklasse en de CO2-uitstootwaarden in de advertentie. Het niet naleven van deze advertentieverplichtingen kan leiden tot sancties.

De sancties voor het niet naleven van de advertentieverplichtingen en andere regels met betrekking tot het EPC-certificaat in Brussel kunnen variëren en hangen af van de specifieke overtreding. In sommige gevallen kunnen er administratieve boetes worden opgelegd, terwijl in ernstigere gevallen gevangenisstraf mogelijk is.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en sancties met betrekking tot het EPC-certificaat in Brussel om wettelijke problemen te voorkomen. Zorg ervoor dat je de nodige maatregelen neemt om aan de advertentieverplichtingen te voldoen en vermijd het risico van eventuele sancties.

Een voorbeeld van een correcte weergave van het EPC-certificaat in een advertentie:

energieprestatiecertificaat opzoeken

Energetische klasse Jaarlijkse CO2-uitstoot
A 20 kg/m² jaar

Veranderingen en toekomstige vereisten voor het EPC-certificaat in Brussel

Vanaf 2025 zullen alle woningen in Brussel verplicht zijn om over een EPC-certificaat te beschikken, ongeacht of ze worden verkocht, verhuurd of bewoond. Deze verandering in de regelgeving heeft tot doel om de energie-efficiëntie in de stad te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het vernieuwde EPC-certificaat zal niet alleen de energiescore van het gebouw aangeven, maar ook aanbevelingen doen voor 5 prioritaire werken om de score te verbeteren. Dit stelt huiseigenaren in staat om gerichte maatregelen te nemen en de energieprestaties van hun woningen te optimaliseren.

Bovendien zal het EPC-certificaat veranderen naar een dynamisch “woningpaspoort”. Dit betekent dat het certificaat regelmatig zal worden bijgewerkt om de meest recente informatie over de energieprestaties van het gebouw te weergeven. Hierdoor kunnen potentiële kopers, huurders en eigenaren beter geïnformeerd beslissingen nemen over energie-efficiëntie en duurzaamheid.

Om op de hoogte te blijven van toekomstige wijzigingen in de vereisten voor het EPC-certificaat in Brussel, is het raadzaam om regelmatig de officiële bronnen en de websites van erkende EPC keurders te raadplegen.

Prioritaire werken voor verbetering van de EPC-score

Prioritaire werken Omschrijving
Isolatie van het dak Het aanbrengen van isolatiemateriaal op het dak om warmteverlies te verminderen.
Plaatsing van hoogrendementsbeglazing Het vervangen van enkel glas of oud dubbel glas door hoogrendementsbeglazing om de isolatiewaarde van de ramen te verbeteren.
Installatie van een energiezuinige verwarmingsketel Het vervangen van een verouderde verwarmingsketel door een energiezuiniger model om het energieverbruik te verminderen.
Plaatsing van zonnepanelen Het installeren van zonnepanelen om zelf duurzame energie op te wekken en het energieverbruik te verminderen.
Optimalisatie van de ventilatie Het verbeteren van de ventilatiesystemen om een gezond binnenklimaat te waarborgen en energieverlies te voorkomen.
Lees ook:   Dit zijn de mogelijke opstelling en afmetingen van je spoelbak

verbetering van de epc-score

Door deze prioritaire werken uit te voeren, kunnen eigenaren de energie-efficiëntie van hun gebouwen verbeteren en mogelijk kosten besparen op energieverbruik. Het is belangrijk om advies in te winnen bij erkende EPC keurders en andere professionals om de meest geschikte maatregelen te identificeren en de beste resultaten te behalen.

Financiering van energie-ingrepen voor het EPC-certificaat in Brussel

Het Brussels Gewest biedt verschillende financiële ondersteuningsmogelijkheden voor energie-ingrepen die verband houden met het EPC-certificaat. Eigenaren van woningen en kantoren kunnen profiteren van diverse financiële incentives om de energie-efficiëntie te verbeteren en te voldoen aan de vereisten van het EPC-certificaat.

Energiepremies

Energiepremies zijn financiële tegemoetkomingen die eigenaren kunnen ontvangen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in hun gebouwen. Deze premies kunnen van toepassing zijn op verschillende aspecten, zoals isolatie, verwarmingssystemen, zonnepanelen, en nog veel meer. Door gebruik te maken van energiepremies kunnen eigenaren de kosten van energie-ingrepen verlagen en tegelijkertijd de energie-efficiëntie van hun gebouw verbeteren.

Renovatiepremies

Voor eigenaren die grootschalige renovaties willen uitvoeren om de energieprestaties van hun gebouw te verbeteren, zijn er renovatiepremies beschikbaar. Deze premies zijn bedoeld om eigenaren te ondersteunen bij het financieren van renovaties die leiden tot een verbeterde energie-efficiëntie. Renovatiepremies kunnen bijvoorbeeld van toepassing zijn op het vervangen van oude ramen, isolatie van daken en gevels, en het installeren van energiezuinige verwarmingssystemen.

Groene leningen

Voor eigenaren die op zoek zijn naar financieringsopties om energie-ingrepen uit te voeren, bieden groene leningen een aantrekkelijke mogelijkheid. Deze leningen worden verstrekt tegen gunstige rentevoeten en kunnen worden gebruikt voor een breed scala aan energiebesparende maatregelen. Met een groene lening kunnen eigenaren de kosten van energie-ingrepen spreiden over een langere periode, waardoor de financiële lasten worden verlicht.

Ondersteuning vanuit de gemeenten

Daarnaast bieden verschillende gemeenten in het Brussels Gewest aanvullende ondersteuning en financiële incentives voor energie-ingrepen. Deze ondersteuning kan variëren van extra premies en subsidies tot begeleiding bij het selecteren van geschikte aannemers en adviseurs. Door contact op te nemen met de lokale overheid kunnen eigenaren meer informatie krijgen over specifieke ondersteuningsprogramma’s die beschikbaar zijn in hun gemeente.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze financiële mogelijkheden om de kosten van energie-ingrepen te verlagen en te profiteren van beschikbare subsidies. Door gebruik te maken van de financiële ondersteuning van het Brussels Gewest kunnen eigenaren hun gebouwen energie-efficiënter maken en voldoen aan de vereisten van het EPC-certificaat.

Conclusie

Het EPC-certificaat speelt een cruciale rol bij de verkoop en verhuur van woningen en kantoren in Brussel. Het biedt waardevolle informatie over de energieprestaties van gebouwen en is verplicht gesteld door de regelgeving. Voor het verkrijgen van het certificaat zijn erkende EPC-keurders nodig, die zorgvuldig de energie-efficiëntie van het pand evalueren en het certificaat opstellen.

De kosten voor het verkrijgen van een EPC-certificaat kunnen variëren, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw. Het is verstandig om offertes aan te vragen bij verschillende erkende EPC-keurders om de beste prijs-kwaliteitverhouding te verkrijgen. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar en moet worden vernieuwd om aan de geldende regelgeving te voldoen.

Het Brussels Gewest erkent ook het belang van energie-ingrepen om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Daarom bieden ze verschillende financiële ondersteuningsmogelijkheden aan om eigenaren te helpen met de kosten van energiebesparende maatregelen die verband houden met het EPC-certificaat.

Om te voldoen aan de EPC-regelgeving in Brussel is het essentieel om de vereisten en wetgeving rondom het certificaat te begrijpen. Door te zorgen voor een geldig EPC-certificaat en de energieprestaties van gebouwen te verbeteren, kunnen eigenaren bijdragen aan een duurzamere toekomst en een energie-efficiënter Brussel.