Fotovoltaïsche zonnesystemen: voor- en nadelen

Fotovoltaïsche systemen zijn de laatste jaren steeds belangrijker en populairder geworden. Maar zijn deze zonnesystemen echt zo voordelig als velen vaak denken?

Wie zonne-energie voor zijn eigen huis wil gebruiken, moet vooraf de volgende voor- en nadelen bekijken.Voordelen:

  • Positief ecologisch evenwicht
  • Lagere elektriciteitskosten
  • Lange levensduur
  • Weinig onderhoud
  • Benzinepomp voor e-auto’s

Nadelen:  • Hoge acquisitiekosten
  • Er is veel ruimte nodig
  • Zwakke punt omvormer
  • Schade aan de panelen
  • Prestaties Weersafhankelijk

Voordelen van zonnesystemen

Laten we beginnen met de voordelen, want die zijn tenslotte de reden waarom veel mensen een zonnesysteem kopen.

Positief ecologisch evenwicht – schone energiebron

Zonnesystemen leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Ze zijn tot 95% recycleerbaar en bevatten weinig schadelijke stoffen.

Vooral in tijden van opwarming van de aarde is door zonne-energie geproduceerde elektriciteit een belangrijke component om de ommekeer op energiegebied te versnellen. Dit vermindert de CO2-uitstoot en u levert uw bijdrage als klimaatbeschermer. In het beste geval produceert uw zonnesysteem evenveel elektriciteit als uw hele huishouden verbruikt.

Onafhankelijkheid van de elektriciteitsprijzen

Met een eigen zonnestroomsysteem kan elk huishouden zich onafhankelijk maken van andere elektriciteitsleveranciers. Dit is bijzonder voordelig omdat de elektriciteitsprijzen voortdurend stijgen en hiervoor dus een groot deel van het maandelijkse huishoudbudget nodig is.

Elektriciteitsprijzen Duitsland

Ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen. Bron: Statista.

Lange levensduur van 25 jaar

Als u een zonnesysteem van hoge kwaliteit kiest, kunt u er jarenlang elektriciteit mee opwekken. Deze systemen bieden een lange levensduur. In een geschiedenis van meer dan 50 jaar heeft de technologie van zonnepanelen zich positief ontwikkeld. De processen van elektriciteitsproductie zouden door moderne technologie steeds verder kunnen worden geoptimaliseerd.

Moderne fotovoltaïsche modules kunnen naar verwachting meer dan 25 jaar worden gebruikt om op energie-efficiënte en betrouwbare wijze zonne-energie te produceren. Huiseigenaren kunnen er dus zeker van zijn dat de waarde van hun huis gedurende vele jaren zal stijgen.

Zeer weinig onderhoud

Aangezien zonnepanelen geen bewegende delen hebben, zoals bijvoorbeeld bij een auto het geval is, zijn ze zeer slijtvast en zijn onderhoud en service dus beheersbaar.

Daarnaast is regelmatige reiniging noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen hun optimale niveau behouden. Deze reiniging kan echter ook zelf worden uitgevoerd met een tuinslang. Het enige doel van schoonmaken is het verwijderen van vuil en bladeren van de modules.

Benzinepomp voor uw eigen e-auto

In 2030 zullen vier van de vijf nieuw geregistreerde voertuigen e-auto’s zijn. Zou het dan niet leuk zijn om je eigen zonnetankstation te hebben?

Met zelf opgewekte elektriciteit kun je je eigen benzinepomp maken. Een thuislaadstation biedt u het voordeel dat u uw voertuig op elk moment kunt voorzien van uw zelf opgewekte elektriciteit.

Met behulp van een laadstation kan een extra module ervoor zorgen dat u meerdere elektrische voertuigen tegelijk kunt opladen met een constante verbindingslijn.

Nadelen van zonnesystemen

Hoge acquisitiekosten en lange afschrijvingsperiode

In tegenstelling tot facturering op basis van verbruik, vergt een zonnesysteem een hoge investering vooraf. Zelfs een eenvoudig PV-systeem kost enkele duizenden euro’s, en meestal is de opslagtank voor zonne-energie daar niet eens bij inbegrepen.

Helaas betalen deze kosten zich pas na ongeveer 10 tot 15 jaar terug.

Fotovoltaïsche systemen hebben veel ruimte nodig

Een belangrijk aspect bij de aanschaf van zonnesystemen is de benodigde ruimte. Een standaard zonnepaneel is ongeveer 1,7 m lang en 1 m breed. Maar één is niet genoeg, vaak moeten er tot 20 modules worden geïnstalleerd om de elektriciteitsproductie voor het huisverbruik te dekken. En al deze modules hebben veel ruimte nodig.

Lage levensduur van de omvormer

De omvormer zou kunnen worden omschreven als het zwakke punt van het gehele fotovoltaïsche systeem.

Zelfs als een zonnesysteem vrij weinig slijtage vertoont, moet de omvormer om de 10 tot 15 jaar worden vervangen. En dat kost ongeveer 200 euro per kW omvormervermogen.

Schade aan de panelen

Omdat zonnepanelen zonder bescherming aan het weer worden blootgesteld, raken ze vaak snel beschadigd. Vooral tijdens stormen worden deze zonnepanelen vaak getroffen. Storm, sneeuwval of hagel kunnen de elektriciteitsopwekking in een mum van tijd lamleggen. Als ze niet verzekerd zijn tegen stormschade, kunt u geconfronteerd worden met hoge reparatie- of zelfs vervangingskosten.

Het vermogen hangt af van het weer

Omdat een zonnepaneel energie van de zon oogst, is de elektriciteitsproductie met zonne-energie afhankelijk van de intensiteit van de zon. Fluctuerend zonlicht als gevolg van het weer, de bewolking, het tijdstip of het seizoen kan de productie sterk beïnvloeden. Vooral ’s avonds, wanneer elektriciteitsintensieve apparaten vaker worden gebruikt, is de productie van zonne-energie bijna onbestaande, waardoor een beroep moet worden gedaan op het elektriciteitsnet. Indien de gemiddelde jaarlijkse energieopbrengst niet wordt gehaald, is het mogelijk dat de exploitanten van het zonnesysteem in financiële moeilijkheden komen.

Lees ook:   Hoe werkt dag- en nachttarief voor elektriciteit?

Inkomsten- en omzetbelasting

Als u een fotovoltaïsche installatie wilt gebruiken en regelmatig elektriciteit aan het openbare net wilt leveren, geldt dit als een commerciële activiteit. U bent dus verplicht de activiteit bij het belastingkantoor te registreren.

Over de verkochte elektriciteit is BTW verschuldigd, die u aan het belastingkantoor moet afdragen.

De winst uit de verkoop van de elektriciteit wordt als inkomen beschouwd. Daarom is er ook inkomstenbelasting verschuldigd.

Alle door het zonnesysteem gegenereerde winst wordt bij de belastingaangifte gemeld aan het betreffende belastingkantoor in de EÜR.