Hobbyisme: vereenvoudigingsregel voor PV-systemen

Wie met een fotovoltaïsche installatie elektriciteit aan het openbare net levert, streeft doorgaans een “winstoogmerk” na en is inkomstenbelastingplichtig. De kwalificatie van het PV-systeem als hobby betekent dat deze belastingplicht niet van toepassing is. In deze vereenvoudigingsregeling kwalificeert de belastingdienst fotovoltaïsche systemen als hobby als ze slechts een vermogen van maximaal 10 kWp hebben.

En dat is wat u in dit artikel te wachten staat:Waarop moet bij PV-systemen fiscaal worden gelet?

Als eigenaar van een fotovoltaïsche installatie voedt u uw overtollige elektriciteit aan het openbare net en ontvangt u daarvoor een teruglevertarief van uw netbeheerder. Vanuit fiscaal oogpunt bereikt u dus Inkomsten uit een commerciële activiteitwaarover zij inkomstenbelasting moeten betalen.

U kunt deze betaling echter vermijden door een Liebhaberei resp. Vereenvoudigingsverordening een vereenvoudigingsaanvraag indienen. In deze aanvraag bewijst u dat u niet van plan bent winst te maken met uw zonnepanelen.Aan welke eisen moet een fotovoltaïsche hobby voldoen?

Voor de toepassing van de vereenvoudigingsverordening voor fotovoltaïsche energie moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • Het totale vermogen van het systeem mag niet meer dan 10 kWp bedragen.
 • Het PV-systeem moet op het dak van het huis of op het terrein worden geïnstalleerd.
 • U moet zelf in het huis of op het terrein wonen (incidentele huurinkomsten zijn minder dan 520 € per jaar).
 • Je verbruikt de elektriciteit zelf.
 • U mag meerdere installaties hebben, bijvoorbeeld op een niet-gehuurde vakantiewoning, zolang het totale vermogen niet hoger is dan 10 kWp.
 • De fabriek was na 31.12.2003 in gebruik genomen -> De aanvraag moet worden ingediend vóór het einde van de beoordelingsperiode volgend op het jaar van ingebruikneming.
 • De fabriek was voor 01.01.2004 in werking gesteld -> De aanvraag moet uiterlijk op 31.12. worden ingediend.
Lees ook:   Centrale stofzuiger: wat en hoe?

Wat is het effect van classificatie als hobby?

Als uw PV-systeem als hobby wordt aangemerkt, hoeft u bij uw aangifte inkomstenbelasting geen EÜR (inkomstenoverschotverklaring) op te nemen. De inkomsten uit het feed-in tarief zijn nu dus niet langer onderworpen aan inkomstenbelasting. Hetzelfde geldt voor eigen elektriciteit.

Maar wees voorzichtig! Hobbyisme in de fotovoltaïsche sector kan ook negatieve gevolgen hebben.

U kunt de aankoop- en installatiekosten van uw PV-systeem over een periode van 20 jaar afschrijven. als kosten voor belastingdoeleinden. Andere aftrekbare kosten zijn rente op leningen, exploitatiekosten en verzekeringspremies.

Als u gebruik maakt van de vereenvoudigingsregeling, beschouwt de belastingdienst uw PV-systeem als belastingneutraal. Dit betekent dat een aftrek van kosten is dan ook niet meer mogelijk. en kan zelfs met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd in oudere belastingaanslagen!

Hobbyisme betekent geen inkomstenbelasting, maar ook geen belastingvoordelen door de aftrek van kosten.

Als u voor een reeds bestaand bedrijf (in bedrijf sinds 2004) een verzoek indient om geen winst te maken, moet u laten nagaan of de hobbyregeling leidt tot bijbetaling van belasting.

Doorslaggevend voor een bijtelling is of u in uw aangifte al verliezen voor uw indicatie hebt geclaimd. De vordering geldt namelijk ook met terugwerkende kracht voor belastingjaren die nog openstaan en waarbij de belastingaanslag nog kan worden gewijzigd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een herzieningsvoorbehoud op grond van § 164 AO, een voorlopige aanslag op grond van § 165 AO of een beroep nog hangende is.

Hoe en waar dien ik de aanvraag voor de vereenvoudigingsverordening in?

U dient een aanvraag voor hobbyisme in voor uw PV-systeem bij uw bevoegde belastingkantoor. U vraagt de “toepassing van de vereenvoudigingsregel” aan omdat u “geen winstoogmerk heeft voor kleine fotovoltaïsche systemen”.

Lees ook:   Isolatiemateriaal: Wat zijn de Opties voor Spouwmuurisolatie?

Het verzoek wordt schriftelijk en zonder formaliteiten ingediend. U kunt bij de belastingdienst een voorbeeldsjabloon downloaden. Met het oog op vereenvoudiging wordt de aanvraag in alle open beoordelingsperioden zonder verder onderzoek goedgekeurd. Het is ook geldig voor de volgende jaren.

Vereenvoudigingsregeling voor fotovoltaïsche energie: praktische voorbeelden

Een aanvraag is mogelijk voor:

 • Een PV-systeem met een vermogen van 10 kW/kWp. De elektriciteit wordt aan het openbare net geleverd en gedeeltelijk privé gebruikt door de eigenaar van het systeem. Het maakt niet uit of het gaat om een eengezinswoning, een tweegezinswoning met een huurwoning of een meergezinswoning met een voor eigen doeleinden gebruikte woning.
 • Twee fotovoltaïsche systemen elk met een vermogen van 4 kW/kWp op de eigen woning en op een niet-gehuurde vakantiewoning.
 • Een plant met 8 kW/kWp op het huis voor eigen gebruik. Het huis heeft een werkkamer die wordt gebruikt voor niet-zelfstandige activiteiten of een kamer die wordt verhuurd aan toeristen voor 520 € per jaar.

Een aanvraag is niet mogelijk voor:

 • Twee fotovoltaïsche installaties elk met een vermogen van 5,5 kW/kWp op een woning die voor eigen doeleinden wordt gebruikt en een vakantiewoning die niet wordt verhuurd. Een afzonderlijke aanvraag voor een van beide installaties is evenmin mogelijk.
 • Een systeem met een vermogen van 9 kW/kWp op het dak van de door de eigenaar bewoonde woning met een studie gebruikt voor zelfstandige activiteitenzonder aparte stroomaansluiting.
 • Een systeem met 6 kW/kWp vermogen op het dak van het eigen huis, waarin een kamer aan toeristen voor 530 € per jaar wordt verhuurd.

Wat geldt voor de omzetbelasting bij hobby’s?

De hobbyregel heeft geen invloed op de behandeling voor de omzetbelasting. van uw fotovoltaïsch systeem. Hier kunt u nog kiezen of u voor de kleine-ondernemersregeling of voor de BTW-verplichting kiest.

Lees ook:   Gasketel vervangen door warmtepomp

Conclusie

Bij het registreren van de Fotovoltaïek als hobby is de inkomstenbelasting niet van toepassing. De voorwaarden hiervoor zijn: Uw PV-systeem mag niet meer dan 10 kWp produceren, u moet zelf in het huis wonen en het PV-systeem is na 2003 in gebruik genomen. Op grond van deze vereenvoudigingsregel mag u echter geen fiscale kosten declareren.

De aanvraag zelf kan informeel bij het belastingkantoor worden ingediend. Uw PV-systeem registreren als hobby geldt ook met terugwerkende kracht naar de laatste mogelijk nog openstaande belastingjaren. De registratie van hobby’s heeft geen gevolgen voor de omzetbelasting.

Bent u op zoek naar een gekwalificeerd gespecialiseerd bedrijf voor fotovoltaïek? Vul het onderstaande formulier in en wij brengen u in contact met maximaal vijf geverifieerde gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. Vergelijk de aanbiedingen en bespaar tot 30%!