Inbedrijfstelling van een PV-systeem

De inbedrijfstelling van een PV-systeem is een belangrijke stap. In deze gids leggen we uit wat belangrijk is en geven we handige tips om alles soepel te laten verlopen.

Volgens de wet inzake hernieuwbare energiebronnen (EEG) vindt de inbedrijfstelling van een PV-systeem plaats zodra het is produceert voor het eerst elektriciteit en dit buiten de fabriek werd verbruikt of opgeslagen. Het zonnesysteem moet ook permanent worden geïnstalleerd op de plaats van gebruik en met de vereiste toebehoren.Meer bepaald vereist de inbedrijfstelling van een PV-systeem de volgende voorwaarden:

 • Het PV-systeem is gebruiksklaar gemonteerd. De zonnepanelen moeten stevig zijn gemonteerd en de omvormer moet bedrijfsklaar zijn geïnstalleerd. Bovendien zijn de de netaansluiting moet worden gerealiseerd – met inbegrip van de voorbereiding voor de installatie van de meter overeenkomstig de toepasselijke Technische aansluitvoorwaarden (TAG) van de verantwoordelijke netbeheerder.
 • De voltooiing en de gereedheid voor inbedrijfstelling zijn gerapporteerd aan de netbeheerder
 • Het zonnesysteem werd vóór de eerste inbedrijfstelling door de verantwoordelijke elektricien geïnspecteerd.
 • Het PV-systeem werd geïnspecteerd volgens VVDE 0100-600 (“Bouw van laagspanningsinstallaties – Deel 6: Beproevingen”) en DIN EN 62446-1 (DIN VDE 0126-24-1, “Netgekoppelde fotovoltaïsche installaties – Minimumeisen voor systeemdocumentatie, inbedrijfstellingstests en periodieke tests” door de verantwoordelijke elektricien. getest en gemeten. De meetresultaten moeten worden geregistreerd en gedocumenteerd.
 • De systeemdocumentatie is compleet.

Is PV inbedrijfstelling zonder meter toegestaan?

Volgens de wet inzake hernieuwbare energiebronnen (EEG) de netbeheerder is verplichtom de door het PV-systeem na de inbedrijfstelling opgewekte elektriciteit te kopen en te betalen. De inbedrijfstelling is daarom ook mogelijk zonder meter. In de praktijk leidt dit echter vaak tot problemen met de netbeheerder. Raadpleeg daarom de verantwoordelijke zonne-installateur.

Het feit is: Volgens de EEG kan de elektriciteitsleverancier een fotovoltaïsch systeem niet weigeren. Bij de ingebruikname van een PV-systeem is er geen goedkeuringsproces door de elektriciteitsleverancier.

Een PV-systeem in bedrijf stellen zonder netbeheerder?

De inbedrijfstelling van een PV-systeem kan ook zonder de aanwezigheid van de netbeheerder kan worden uitgevoerd zonder de aanwezigheid van de netbeheerder. Daartoe moet de verantwoordelijke elektricien een vergunning hebben van de verantwoordelijke netbeheerder en gemachtigd zijn om meters te plaatsen.

In de regel zal echter de netbeheerder zelf bij de ingebruikneming aanwezig zijn. In de praktijk worden de meters immers door hem geleverd en geïnstalleerd.

Het tijdstip van inbedrijfstelling van een PV-systeem

De inbedrijfstelling van een PV-systeem wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer het genereert voor het eerst elektriciteitdie buiten het zonnestelsel wordt gebruikt. Zolang de elektriciteit niet bij een elektrisch apparaat of een opslagtank voor zonne-energie aankomt, is niet voldaan aan het feit dat het PV-systeem in werking is gesteld.

In het verleden zijn er altijd geschillen geweest over het exacte tijdstip van ingebruikneming. Daarom is er sinds 2010 een document van het EEG Clearing House dat op zeven punten duidelijkheid schept:

 • Het zonnesysteem wekt elektriciteit op en deze wordt voor het eerst buiten het PV-systeem verbruikt of opgeslagen.
 • Het is niet voldoende als er spanning op de aansluitklemmen staat.
 • De inbedrijfstelling geldt voor de gehele string en niet voor elke module afzonderlijk.
 • De aanwezigheid van de netbeheerder is niet vereist.
 • Niet vereist voor inbedrijfstelling zijn: Omvormer, netaansluiting, netlijnen, meters of meetapparatuur. De elektriciteit hoeft niet te worden aangevoerd
 • De installatie moet definitief worden gemonteerd op de plaats van bestemming.
 • Het bewijs kan worden geleverd door foto’s of getuigen.
Lees ook:   Huurprijs bepalen van je onroerend goed

Inbedrijfstellingsverslag van een PV-systeem

Op Het inbedrijfstellingsverslag bewijst aan de netbeheerder dat het PV-systeem in overeenstemming met toelaatbare normen en voorschriften is opgericht. Anders is de netbeheerder niet verplicht het teruglevertarief te betalen. Volgens de wet inzake hernieuwbare energiebronnen (EEG) zijn exploitanten van fotovoltaïsche installaties verplicht om een opdrachtrapport op te stellen.

Het inbedrijfstellingsverslag wordt ingevuld door de elektricien na de installatie van de netaansluiting van het PV-systeem en de aansluiting van de terugleveringsmeter.

BELANGRIJK: Het inbedrijfstellingsprotocol komt niet in de plaats van een acceptatieprotocol of zelfs een inspectieprotocol met betrekking tot de diensten die de installateur contractueel moet leveren aan de toekomstige systeembeheerder.

Checklist inbedrijfstelling zonnepanelen

Hieronder vindt u een checklist voor tests die worden uitgevoerd bij de inbedrijfstelling van een PV-systeem:

 • Controle op de naleving van de registratiedocumenten en de beschikbare planningsdocumenten
 • Toegankelijkheid van de voor de netbeheerder relevante onderdelen van het fotovoltaïsche systeem
 • Installatie van de meetinrichting volgens de technische specificaties van de netbeheerder
 • Opstarttest van de meter
 • Het beginniveau van de meter registreren
 • Controle op het uitschakelen van beveiligingen, bijv. door een stroomstoring.
 • Testen van het technische controleapparaat

Inbedrijfstellingsverslag voor PV-systemen Sjabloon en voorbeeld

NWM Infrastruktur – een bedrijf van Stadtwerke München – geeft een voorbeeld van het inbedrijfstellingsprotocol. Installatiebedrijven gebruiken meestal hun eigen formulieren, maar de gekoppelde steekproef wijkt hier weinig van af.

Alles hangt af van de juiste zonne-installateur

Speel op veilig en schakel een gekwalificeerd gespecialiseerd bedrijf in. Zij adviseren u niet alleen en voeren de installatie uit, maar zijn ook actief betrokken bij de ingebruikname van het PV-systeem.

Lees ook:   De betonnen vijver – alles wat de moeite waard is om te weten

Wij kunnen u ook helpen bij het vinden van professionele gespecialiseerde bedrijven. Vul onderstaand formulier in en wij brengen u in contact met maximaal vijf gecertificeerde zonne-installateurs in uw regio. Vergelijk prijzen en bespaar tot 30%!