Is een zeker de moeite waard?

de moeite waard-een-put-een-put
Wanneer is het de moeite waard om je eigen waterput te hebben?

Of de aanleg van een put in je eigen tuin de moeite waard is, hangt van veel verschillende factoren af. Naast de hoogte van de grondwaterstand omvat dit ook bouwrecht en geologische aspecten. U kunt hier lezen welke punten belangrijk zijn voor planning en besluitvorming.

Verschillende factoren moeten worden overwogen

Het leidende principe bij de bouw van een put is meestal dat niet alleen een visueel aantrekkelijke structuur kan worden gebouwd, maar ook dat dit een voordeel met zich meebrengt – privéputten worden meestal gebruikt om de tuin te irrigeren of zelfs om water in de afvalwaterbalans te voeren. Of de bouw van een put de moeite waard is, hangt natuurlijk af van vele andere factoren. Hoewel deze verschillend moeten worden gewogen, bestaan ze meestal uit de volgende punten:

  • hoogte van de grondwaterstand;
  • type en structuur van de put;
  • levensduur van het puttype;
  • Bouwvergunning;
  • Mogelijk debiet; evenals
  • Aankomende vervolgkosten.

De grondwaterstand is elementair voor een put

Waarschijnlijk de belangrijkste voorwaarde voor een put is dat de hoogte van de grondwaterstand voldoende hoog is om waterpompen überhaupt mogelijk te maken. Dit leidt tot regionale schommelingen in de grondwaterstand, zodat op sommige plaatsen alleen bepaalde, diepe putten mogelijk zijn – op andere plaatsen moeten zelfs privéputten volledig worden vermeden. Over het algemeen heeft bouwen alleen zin als de grondwaterstand niet dieper dan zes meter onder het terreinoppervlak ligt.

Over de constructie en levensduur

Daarnaast zijn er overwegingen met betrekking tot het type put en de levensduur ervan. Hoewel diepe putten een lange houdbaarheid hebben, gaan impact- en ramputten gemiddeld slechts vijf jaar mee. Dit komt echter ook tot uiting in de bouwkosten, die aanzienlijk hoger zijn voor diepe putten. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het verkrijgen van een bouwvergunning, wat noodzakelijk is.

Het debiet staat in verhouding tot de vervolgkosten

Daarom is het de moeite waard om de voordelen te verrekenen met de bouw- en vervolgkosten voordat de planning begint. Is het debiet voldoende om voldoende geld te besparen in waterverbruik ten opzichte van het gebruik van de kraan, zodat er een pluspunt is? Houd er ook rekening mee dat er nog meer vervolgkosten zijn – naast onderhoud en reparatie omvat dit ook een jaarlijks waterrapport tegen betaling.

Aan de andere kant moet u ook kijken naar de niet-monetaire aspecten van het project. Het hebben van een eigen waterput kan bijvoorbeeld het comfort van tuinieren verhogen en maakt ook indruk met ecologische voordelen.