Zonne-energie, fotovoltaïsch, thermische zonne-energie: wat zijn de verschillen?

Iedereen die zich bezighoudt met het onderwerp “hernieuwbare energie” komt onvermijdelijk de bovengenoemde termen tegen. Dit is grotendeels te danken aan het feit dat naast energieopwekking uit water en wind, opwekking uit zonlicht hier de meest effectieve oplossing is.

De term “solar” betekent “gerelateerd aan de zon” en geeft aan dat zonlicht hier wordt gebruikt als energiebron voor omzetting in elektriciteit en/of warmte.Wat zijn de verschillen tussen zonne-energie, fotovoltaïsche en thermische zonne-energie?

Het verschil tussen de afzonderlijke termen solar, fotovoltaïsche en thermische zonne-energie is gemakkelijk te verklaren: solar is de algemene term voor fotovoltaïsche en thermische zonne-energie. Fotovoltaïsche energie wordt de omzetting van zonne-energie in elektriciteit genoemd, terwijl thermische zonne-energie betekent dat zonne-energie wordt omgezet in warmte.

In het kort:  • Fotovoltaïsche cellen: Zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit of elektrische energie.
  • Thermische zonne-energie: Zonne-energie wordt omgezet in warmte of thermische energie.
  • Zonne-energie: Algemene term voor fotovoltaïsche en thermische zonne-energie.

Maar laten we eens kijken naar de verschillen tussen een zonnesysteem, een fotovoltaïsch systeem en een thermisch zonnesysteem.

Wat is een zonnestelsel en hoe werkt het?

Een zonnesysteem verwijst naar de samenstelling of combinatie van alle noodzakelijke componenten voor het opwekken van energie uit zonlicht.

Afhankelijk van de vraag of met het zonnesysteem elektrische energie of thermische energie moet worden opgewekt, zijn verschillende onderdelen van belang voor de uitvoering.

Terwijl bijvoorbeeld zonnepanelen/fotovoltaïsche modules bestaande uit zonnecellen worden gebruikt om elektriciteit op te wekken (fotovoltaïsche energie), zijn zonnecollectoren nodig om warmte op te wekken (thermische zonne-energie).

Beide componenten worden voornamelijk op daken van huizen geïnstalleerd. Hier is een combinatie van zonnepanelen en zonnecollectoren mogelijk, mits er voldoende oppervlakte is voor beschoeiing.

Lees ook:   De verschillende kleuren van de lantana

Wat is een fotovoltaïsch systeem en hoe werkt het?

Een fotovoltaïsch systeem verwijst naar de combinatie van afzonderlijke componenten die nodig zijn voor de opwekking van elektriciteit.

Deze technologie is iets geavanceerder dan thermische zonne-energie en zet zonlicht rechtstreeks om in elektriciteit, zonder tussenstappen.

Aangezien de rechtstreeks via de zonnepanelen opgewekte elektriciteit gelijkstroom is, moet zij in een tussenstap in wisselstroom worden omgezet om bruikbaar te zijn. Hiervoor wordt een zogenaamde omvormer gebruikt, die van cruciaal belang is voor het fotovoltaïsche systeem.

De omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom, die vervolgens kan worden gebruikt om alle elektrische apparaten in het huishouden of andere toepassingsgebieden van stroom te voorzien.

Wat is een zonnesysteem en hoe werkt het?

Een zonthermisch systeem verwijst naar de combinatie van afzonderlijke componenten die nodig is om warmte uit zonlicht op te wekken.

Om de door de zonnecollectoren gewonnen warmte te kunnen gebruiken, wordt deze door een pomp naar een buizensysteem geleid, dat op zijn beurt naar een bufferopslagtank leidt. Vanuit dit buffervat wordt de warmte vervolgens via een ander systeem overgebracht naar waterkranen en het verwarmingssysteem en zo bruikbaar gemaakt.

Hier zorgt de energie voor warm water uit de kranen en warme radiatoren in de kamers. Deze vorm van energieopwekking wordt vooral gebruikt in de particuliere sector, aangezien de opgewekte warmte meestal kan worden gebruikt om de vraag naar warm water te dekken, maar vaak niet voor de volledige verwarmingsbehoefte.

Conclusie

Het verschil tussen zonne-energie en fotovoltaïsch is dat zonne-energie een algemene term is voor de opwekking van elektrische energie (fotovoltaïsch) en thermische energie (thermisch zonne-energie).

Lees ook:   Ann en Christophe blazen oude mijnwoning nieuw leven in met tuinkamer

Onder een zonnesysteem wordt derhalve een fotovoltaïsch systeem of een zonnewarmtesysteem verstaan. Een fotovoltaïsch systeem voorziet uw huis van elektriciteit, terwijl een zonnesysteem voor warm water en verwarming zorgt.

Op dit punt moet worden vermeld dat wij in de volksmond vaak spreken van een zonnesysteem, hoewel een fotovoltaïsch systeem wordt bedoeld.