MPP tracker: maximaal vermogen voor het PV-systeem

MMP tracker betekent Maximum Power Point Tracker. Deze bevindt zich gewoonlijk in de omvormer en heeft tot taak het maximale vermogen van het fotovoltaïsche systeem te bepalen en het daarnaar te optimaliseren. De MPP-tracker beïnvloedt de belastingsweerstand van het PV-systeem.

En dat is wat je in deze gids zult leren:Vergelijk nu fotovoltaïsche aanbiedingen en bespaar 30%!

Neem 60 seconden de tijd en vul een kort formulier in. Wij brengen u in contact met maximaal vijf geverifieerde gespecialiseerde bedrijven uit uw regio. De vergelijking is gratis en vrijblijvend voor u.Grafische aanbiedingen

Waarom is een MPP-tracker belangrijk?

De MPP tracker controleert voortdurend het werk van de zonnepanelen en zorgt ervoor dat deze zo optimaal mogelijk werken.

In een zonnecel de stroom neemt toe neemt toe met toenemende lichtinval. De cel warmt daarbij echter ook op. Met toenemende temperatuur de spanning neemt tegelijkertijd af neemt af in de zonnecel. Aangezien zowel de stroomsterkte als de stroomspanning voortdurend veranderen, varieert ook het maximale vermogenspunt.

Wat is het Maximum Power Point (MPP)?

Het Maximum Power Point (MPP) is het punt waarop het fotovoltaïsche systeem zijn hoogste vermogen bereikt. Het MPP verandert echter voortdurend door de verschillende beïnvloedende factoren en moet daarom voortdurend opnieuw worden berekend.

Functionaliteit van een MPP-tracker

Omvormers hebben een actuator – zogenaamde “pulsbreedtemodulatie”. Deze component schakelt de omvormer door middel van een microcontroller aan of uit. Dit bepaalt de ingangsspanning aan de kant van het fotovoltaïsche systeem en de uitgangsspanning aan de kant van het net.

Als de instelwaarde stijgt, blijft de regelaar langer ingeschakeld. Als het setpoint daarentegen daalt, wordt de omvormer langer uitgeschakeld. Mits een Toename in vermogen wordt geregistreerd als gevolg van deze aanpassing, zal zij worden voortgezet. Als daarentegen het vermogen afneemt, vindt de regulering plaats in omgekeerde richting.

Het MPP van een PV-systeem wordt weergegeven in een diagram. De assen van het diagram krijgen de waarden I voor de huidige intensiteit en U voor de spanning is toegewezen. Vermenigvuldiging van de waarden geeft het maximale vermogenspunt.

MPP Tracker Vermogenscurve

Bron: Wikipedia.com

De spanning en de stroomsterkte worden voortdurend beïnvloed door verschillende storingsfactoren. Zo neemt de waarde I voor de stroomsterkte toe, wanneer de zon ’s middags het meest intens schijnt en zinkt wanneer het bewolkt is bewolkt. Binnen de zonnepanelen neemt de waarde U, d.w.z. de spanning, af wanneer de module een hogere temperatuur bereikt.

Integratie in de omvormer en laadregelaar

In netgekoppelde fotovoltaïsche systemen wordt MPP-tracking uitgevoerd in de omvormer door middel van een Microcontroller. Deze controleert voortdurend de stroomparameters in de zonnecellen en regelt de vermogensweerstand dienovereenkomstig. Het doel is de zonnecel zo lang mogelijk zo dicht mogelijk bij het MPP te laten werken.

Als een zonnestelsel in eilandmodusBij stand-alone gebruik, d.w.z. zonder aansluiting op het elektriciteitsnet, is de de laadregelaar de MPP tracking.

Lees ook:   Muren schuren – wanneer het nodig is en hoe het moet

Wat zijn de procedures voor MPPT?

  • Spanningsverhogingsmethode: Om te reageren op de variërende stralingsintensiteit in de loop van de dag werkt de MPP-tracker met een spanningsverhogingsprocedure. Het verhoogt de spanning in de modules stap voor stap. Op een gegeven moment daalt het vermogen en weet de tracker dat het MPP is overschreden. Daardoor wordt de spanning weer verlaagd.
  • Schaduwbeheer: Bovendien kan de aanpassing aan veranderende lichtomstandigheden ook worden geoptimaliseerd door het zogenaamde “schaduwbeheer”. Hierbij wordt de karakteristiek van de generator om de 5 à 10 minuten gecontroleerd om het MPP te vinden. Deze functie is reeds geïntegreerd in moderne zonnesystemen. Bij oudere modellen kan schaduwbeheer betrekkelijk eenvoudig achteraf worden ingebouwd.
  • Load jump procedure: De methode van belastingsstappen registreert veranderingen in de belasting van de zonnecellen in kleine stappen. Het afgegeven vermogen wordt gemeten. Het wordt in één richting gemeten totdat het daalt. Dan wordt het in de andere richting gemeten. Met deze methode kan alleen een benaderende waarde worden bepaald en geen exact maximaal vermogenspunt.

Grenzen van een MPP-tracker

Een MPP-tracker kan zich slechts aan één maximaal vermogenspunt tegelijk aanpassen. Dit betekent dat alle zonnepanelen worden gelijk behandeld, zelfs bij gedeeltelijke beschaduwing. De regeling van afzonderlijke zonnepanelen is niet mogelijk met de MPPT.

Als het PV-systeem regelmatig in de schaduw ligt, is het dus de moeite waard om meerdere moduleomvormers te gebruiken in plaats van één MPP-tracker. Deze besturen de afzonderlijke PV-modules in plaats van het hele zonnesysteem. String-omvormers en PV-optimalisatoren bieden ook alternatieven.